กิจการที่น่าสนใจในอนาคต จากสัญญาณบ่งชี้ของ "สองสภา"
  2018-04-23 09:52:04  cri

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จีนจัดการประชุมสองสภาประจำปีและสิ้นสุดลงด้วยความสำเร็จ นอกจากการอภิปรายเรื่องใหญ่ๆ ด้านการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศชาติแล้ว การประชุมครั้งนี้ยังได้เผยข้อมูลและส่งสัญญาณสำคัญๆ เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และการทำงานของประชาชนจีน รวมถึงบ่งบอกถึงกิจการที่มีความน่าสนใจ ชี้ทางในการคัดเลือกวิชาเรียนและประกอบอาชีพในอนาคตให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

ในระหว่างการประชุมครั้งนี้ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้เอ่ยถึงประเด็นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลายครั้ง ขณะเข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มย่อยของคณะผู้แทนมณฑลซานตง เขาเน้นว่า ต้องพัฒนาเขตชนบทให้เจริญขึ้น ต้องให้การเกษตรเป็นกิจการที่เจริญรุ่งเรือง เขายังกล่าวว่า ในอนาคต จีนจะดึงดูดนักศึกษาและบุคลากรที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้มากขึ้น

นายหาน ฉางฟู่ รัฐมนตรีกระทรวงการเกษตรจีนก็กล่าวหลังการประชุมว่า ต้องให้เกษรกรมีรายได้ที่น่าพอใจและมองเห็นอนาคตอันสดใส พร้อมไปกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเป็นเกษตรกรจะต้องกลายเป็นอาชีพที่น่าดึงดูดใจ

รายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลจีนปีนี้ชี้ให้เห็นว่า ควรส่งเสริมการพัฒนาทางนวัตกรรมของกิจการเกษตรกรรม ป่าไม้ ปศุสัตว์ และการประมง เร่งการสร้างสรรค์นิคมการเกษตรสมัยใหม่และเขตสาธิตผลการเกษตรลักษณะพิเศษ ปรับและรักษาการผลิตธัญญาหารให้มีเสถียรภาพ ส่งเสริมการประกอบรูปแบบใหม่ เสริมการให้บริการแก่ผู้ประกอบอาชีพการเกษตรขนาดเล็ก และดึงดูดบุคลากรด้านการเกษตรมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างอนาคตสดใสแก่เกษตรกรรม

นอกจากการเกษตรแล้ว รายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลจีนยังชี้ให้เห็นว่า จีนจะผลักดัน "อินเตอร์เน็ตพลัส" ในหลายด้าน รวมถึงการรักษาพยาบาล การให้บำนาญ การศึกษา วัฒนธรรม และการกีฬา เป็นต้น เร่งการเพิ่มความเร็วการทำงานและลดต้นทุนการใช้เครือข่าย ผลักดันเทคโนโลยีโทรคมนาคมรุ่นที่ 5 เครื่องยนต์เครื่องบิน อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และวัสดุแบบใหม่ เป็นต้น

นายเหมียว เหวย รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีนให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังการประชุมสองสภาปีนี้ว่า จีนได้ลงมือวิจัยเทคโนโลยี 6G ซึ่งเป็นมาตรฐานการสื่อสารเคลื่อนที่รุ่นที่ 6 แล้ว เขายังกล่าวว่า การพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะเป็นหนทางที่ต้องเดินหน้าไป ซึ่งจะทำให้จีนกลายเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เข้มแข็ง สรุปได้ว่า กิจการเหล่านี้ล้วนมีโอกาสการพัฒนาอันสดใส และต้องการบุคลากรเฉพาะด้านอีกมากมาย

ผู้คนยังสังเกตได้ว่า ปีหลังๆ นี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับวันโดดเด่นยิ่งขึ้น รายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลปีนี้ชี้ให้เห็นว่า ต้องเสริมการจัดการปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศโดยอาศัยผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องป้องกันมลพิษทางน้ำและที่ดินอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะเร่งการก่อสร้างอุปกรณ์จัดการน้ำเสีย ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในวันข้างหน้า กิจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ศึกษาวิชาด้านนี้จึงจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ สิ่งที่น่าสังเกตคือ รายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลปีนี้ได้กล่าวถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) 4 ครั้ง โดยเน้นเป็นพิเศษว่า ต้องเสริมงานวิจัยและประยุกต์ใช้ด้านปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ ผลักดัน "อินเตอร์เน็ต +" ในด้านต่างๆ รวมถึงการรักษาพยาบาล การบำนาญ การศึกษา วัฒนธรรม และการกีฬา เป็นต้น ส่งเสริมการพัฒนากิจการปัญญาประดิษฐ์อย่างมีพลัง

นายว่าน กัง รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า รัฐบาลจะประกาศสมุดชี้นำเกี่ยวกับโครงการปัญญาประดิษฐ์ในเร็วๆนี้ ในฐานะเป็นแรงขับเคลื่อนแกนนำของวิวัฒนาการทางอุตสาหกรรมรอบใหม่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเข้าผสมผสานกับกิจการแวดวงต่างๆ อย่างกว้างขวาง นับว่ามีช่องว่างการพัฒนาอีกมากมาย

มีผู้แทนประชาชนแห่งชาติให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของจีนให้เข้มแข็งนั้น ไม่เพียงแต่ต้องการนวัตกรรมและคุณภาพดี หากยังต้องเสริมการออกแบบอย่างรอบด้าน จึงต้องการบุคลากรด้านการออกแบบจำนวนมาก

นอกจากนี้ การค้าระหว่างประเทศก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาของจีน นายจง ซาน รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จีนได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาทางการค้าของจีนตาม 3 ขั้นตอน ได้แก่ ก่อนปี 2020 รักษาฐานะที่เป็นประเทศใหญ่ในด้านการค้า ถึงปี 2035 พัฒนาให้เป็นประเทศเข้มแข็งด้านการค้าในขั้นพื้นฐาน ถึงปี 2050 สร้างสรรค์ให้เป็นประเทศเข้มแข็งด้านการค้าอย่างรอบด้าน

รายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลปีนี้ระบุว่า ปีนี้จะปฏิรูปกลไกการพัฒนาทางการค้า พัฒนาการค้ารูปแบบใหม่ ผลักดันการค้าแปรรูปให้ย้ายไปยังภาคกลางและภาคตะวันตกของจีน การพัฒนาทางการค้าระหว่างประเทศยังมีศักยภาพแฝงอยู่มากมาย

รายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลปีนี้ยังเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเงินเหมือนเดิม และเสนอให้จัดตั้งกองทุนประกันการรวบรวมเงินทุนแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจทางนวัตกรรมที่ดีเลิศในการรวบรวมเงินทุน อีกทั้งยังจะผลักดันการปฏิรูปตลาดทุนให้ลงลึก ส่งเสริมการพัฒนาของตลาดพันธบัตร ตลาดการซื้อขายล่วงหน้า และตลาดประกันภัย เป็นต้น นายหลิว ซื่อหยีว์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์จีนกล่าวว่า ขณะที่จีนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ตลาดทุนของจีนจะเผชิญกับโอกาสการพัฒนาที่ดีในช่วง 5 ปีข้างหน้า

กิจการที่น่าสังเกตจับตาอีกประการคือ การก่อสร้าง รายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลระบุว่า ปีนี้ จีนจะมีการลงทุนในทางรถไฟ 732,000 ล้านหยวน ทางหลวงและทางเรืออีกประมาณ 1,800,000 ล้านหยวน การก่อสร้างด้านชลประทาน 1 ล้านล้านหยวน นายจาง หย่ง รองผู้อำนวยการคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนกล่าวว่า จีนกำลังวางแผนให้เขตชนบทเจริญขึ้น โดยพิจารณาอยู่ถึงโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สำคัญ ดังนั้น การก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคของจีนในอนาคต จึงย่อมจะมีโอกาสการพัฒนามากมาย

นอกจากนี้ กิจการทางการแพทย์ก็เป็นกิจการที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด รายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลระบุว่า ต้องเสริม���ารวิจัย ป้องกันและรักษาโรคสำคัญๆ อย่างมะเร็งต่อไป เสริมการสร้างสรรค์ทีมแพทย์ สนับสนุนแพทย์แผนโบราณจีนมากขึ้น และใช้มาตรการดึงดูดบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติดีเลิศมากยิ่งขึ้น

Yim/Sun

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040