จีน: พลังใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
  2018-09-12 23:09:33  cri
วันที่ 12 กันยายน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวปราศรัย ในการประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจตะวันออก ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "แบ่งปันโอกาสใหม่แห่งการพัฒนาตะวันออกไกล สร้างอนาคตใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ" นำเสนอแผน 4 ประการเกี่ยวกับการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาคตะวันออกไกลภายใต้สถานการณ์ใหม่ ได้แก่ การเพิ่มความเชื่อถือ กระชับความร่วมมือ การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการมองการณ์ไกล ซึ่งถือเป็นการวางแผนและเติมพลังใหม่ให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาคตะวันออกไกล

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมี 6 ประเทศ ได้แก่ จีน รัสเซีย มองโกเลีย เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น มีจำนวนประชากรคิดเป็นร้อยละ 23 ของประชากรโลก มีมูลค่าเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 19 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก ฟอรั่มเศรษฐกิจตะวันออกก่อตั้งขึ้นในปี 2015 ถือเป็นเวทีใหม่แห่งความร่วมมือของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบัน เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือได้กลายเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีศักยภาพมากที่สุด และมีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในโลก แต่ทว่า อิทธิพลจากลัทธิลำพังฝ่ายเดียวและลัทธิกีดกันทางการค้า ได้ขัดขวางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศภายในภูมิภาค ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ทุกประเทศจึงมีความปรารถนาร่วมกันที่จะสร้างรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคที่เปิดกว้าง

ปธน.สี จิ้นผิง จึงมีข้อเสนอเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ การเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ ยกระดับการเชื่อมโยงของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศ เพิ่มการค้าเสรีและการลงทุนที่สะดวก ผลักดันความร่วมมือแบบพหุภาคีระดับภูมิภาค และความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค

ที่สำคัญคือ ข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ซึ่งนับวันยิ่งได้รับการสนับสนุนจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น โดยประเทศต่าง ๆ พากันแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ ปธน.สี จิ้นผิง ระบุว่า ปัจจุบัน จีนและรัสเซียกำลังร่วมกันพัฒนา "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" และผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างสหพันธ์เศรษฐกิจยุโรป-เอเชีย ความร่วมมือนี้ได้ประสบความสำเร็จในขั้นต้น โดยจีนยินดีแลกเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนากับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือบนพื้นฐานนี้ นอกจากนี้ จีนยังสนับสนุนธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย และกองทุนเส้นทางสายไหมให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินให้กับความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้กับการสร้างกลุ่มเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัจจุบัน สถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมีความมั่นคงมากขึ้น โดยเฉพาะความสัมพันธ์จีน-รัสเซียซึ่งกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่พัฒนาในระดับสูงอย่างรวดเร็ว ถือเป็นแบบอย่างของความร่วมมือภายในภูมิภาค กลุ่มเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือที่เปิดกว้าง นอกจากจะสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคแล้ว หากยังเป็นขุมพลังสำคัญในการพิทักษ์ความร่วมมือแบบพหุภาคี และส่งเสริมให้การจัดระเบียบโลกมีความเที่ยงธรรม และสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น

Tim/Min

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040