แนะนำ CRI
  2010-02-03 15:34:15  cri

จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปี 2009 สถานีวิทยุซีอาร์ไอมีสถานีวิทยุเอฟเอ็มและเอเอ็มในต่างประเทศทั้งหมด 21 แห่ง และดำเนินความร่วมมือกับสถานีวิทยุเอฟเอ็ม และเอเอ็มของต่างประเทศทั้งหมด 153 แห่งเพื่อร่วมผลิตหรือออกอากาศรายการวิทยุ โดยมีจำนวนชั่วโมงออกอากาศในสถานีวิทยุดังกล่าว 724.5 ชั่วโมงต่อวัน

สถานีวิทยุซีอาร์ไอผลิตและออกอากาศรายการสำหรับชาวต่างชาติ 4 รายการ เพื่อ

กระจายเสียงภายในประเทศจีน ได้แก่ "วิทยุข่าวสารรอบโลก" "วิทยุภาษาอังกฤษ(Easy FM)" "วิทยุเพลงสากลยอดนิยม(HIT FM)" และรายการวิืทยุเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยผลิตรายการวันละ 120 ชั่วโมง กระจายเสียงในเมืองขนาดใหญ่และเมืองขนาดกลาง เช่น กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นครเทียนสิน นครจงกิง เมืองกวางเจา เมืองเซินเจิ้น เมืองเหอเฝย เมืองอุรุมชี เมืองเซี่ยเหมิน และเมืองเยียนไถ

เว็บไซต์ซีอาร์ไอออนไลน์(gb.cri.cn) ที่ดำเนินการโดยสถานีวิทยุซีอาร์ไอเป็น 1 ในเว็บไซต์ข่าวที่สำคัญของจีน ปัจจุบัน ได้พัฒนาเป็นเว็บไซต์ที่มีจำนวนภาษามากที่สุดของจีน คือ 59 ภาษา ผู้ท่องอินเตอร์เน็ตของเว็บไซต์ซีอาร์ไอออนไลน์มาจากกว่า 160 ประเทศและเขตแึคว้นทั่วโลก รายการเสียงที่สามารถคลิกฟังผ่านเว็บไซต์นี้รวมแล้วมีถึง 245 ชั่วโมงต่อวัน

เนื่องจากดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ จำนวนเว็บไซต์ต่างประเทศที่อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ซีอาร์ไอหรือนำไปใช้โดยตรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามสถิติในเบื้องต้นทั่วโลกมีเว็บไซต์ที่ต่อเชื่อมกับหน้าแรกของเว็บไซต์ซีอาร์ไอภาษาต่างๆประมาณ 15,000 แห่ง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมค.ศ.2005 เว็บไซต์ซีอาร์ไอได้เปิดสถานีวิทยุออนไลน์หรือไอเน็ตเรดิโอ( Inet Radio )ที่กระจายเสียงด้วย 4 ภาษาอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 14 กันยายนปี 2007 ไอเน็ตเรดิโอได้พัฒนาเป็นสถานีวิทยุออนไลน์รอบโลกทั้งหมด 11 แห่ง โดยใช้ชื่อเดียวกันว่า ซีอาร์ไอเว็บแคสต์ (CRI WebCast)และเพิ่มเป็น 9 ภาษา เป็นสัญลักษณ์แสดงว่า เว็บไซต์ออนไลน์ในต่างประเทศรูปแบบใหม่ที่กำหนดเป้าหมายการสื่อสารให้มี "ลักษณะท้องถิ่น"(native) เิริ่มดำเนินการทุกด้านแล้ว จนถึงขณะนี้ เว็บไซต์ซีอาร์ไอได้เปิดสถานีวิทยุออนไลน์รอบโลกทั้งหมด 18 แห่ง เป็นสถานีวิทยุออนไลน์ในต่างประเทศ 12 แห่ง สถานีวิทยุเพลงออนไลน์ที่ดำเนินรายการด้วยภาษาจีน 3 แห่ง สถานีวิทยุออนไลน์ภาษาจีนท้องถิ่น 2 แห่งและสถานีวิทยุออนไลน์สำหรับผู้ฟังชาวไต้หวัน 1 แห่ง

สถานีวิทยุซีอาร์ไอผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ทำให้ผู้ฟังและผู้ชมได้ใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างสะดวก เมื่อเดือนมีนาคมและเดือนมิถุนายน ค.ศ.2007 รายการผ่านโทรศัพท์มือถือของซีอาร์ไอทยอยกันออกอากาศผ่านระบบการสื่อสารของกลุ่มบริษัทไช่น่ายูนิคอม (CHINA UNICOM) และกลุ่มบริษัทไช่น่าโมบาย(CHINA MOBILE )ซึ่งเป็นสองบริษัทโทรคมนาคมที่มีศัุกยภาพสูงสุดของจีน รายการทางโทรศัพท์มือถือของซีอาร์ไอนอกจากครอบคลุมข้อมูลข่าวสารหลากหลายภาษาจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตที่สถานีวิทยุซีอาร์ไอผลิตขึ้นมาแล้ว ยังได้คัดเลือกและรวบรวมรายการที่น่าสนใจของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ส่วนท้องถิ่นของจีนมาบริการผู้ฟังและผู้ชมอีกด้วย เพื่อมุ่งสร้างแบรนด์เนมที่มีเอกลักษณ์ของประเทศ ทั้งหมดนี้แสดงว่า สื่อรูปแบบใหม่ของสถานีวิทยุซีอาร์ไอได้เข้าสู่ระยะการพัฒนาใหม่แล้ว

1 2 3
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040