แนะนำ CRI
  2010-02-03 15:34:15  cri

 ระหว่างจัดงานกีฬาโอลิมปิกเกมส์ปักกิ่ง 2008 เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ.2008 หน่วยบริการซีอาร์ไอโมบาย(CRI Mobile ) เริ่มทดลองให้บริการด้วยภาษาจีนและภาษาอังกฤษผ่านอินเตอร์เน็ต นำเสนอข่าวโอลิมปิก ข่าวประเภทอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ และข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องเืทอร์มินัลเคลื่อนที่ชนิดอื่นๆ ภายหลังโอลิมปิกเกมส์สิ้นสุดลง ซีอาร์ไอโมบายยังได้ผลิตรายการการเรียนการสอนภาษาและรายการวิดีโอตามความต้องการของผู้ใช้บริการ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009 ซีอาร์ไอโมบายมีผู้ใช้บริการจาก 1,133 เมืองของ 99 ประเทศ

สถานีวิทยุซีอาร์ไอเริ่มผลิตรายการโทรทัศน์ที่เป็นข่าวต่างประเทศ และออกอากาศทั่วประเทศจีนตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ.1999 ปัจจุบัน ศูนย์โทรทัศน์ของซีอาร์ไอผลิตรายการและออกอากาศผ่านดาวเทียมวันละกว่า 5 ชั่วโมง ทั่วประเทศจีนมีสถานีโทรทัศน์กว่า 100 ช่อง แพร่ภาพออกอากาศรายการของซีอาร์ไอ

นอกจากนี้ ช่อง "มหัศจรรย์รอบโลก" เป็นช่องรายการดิจิตอลที่ผู้ชมต้องเสียค่าใช้จ่าย เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.2006 โดยเปิดมุมมองพิเศษในการเสนอข่าวต่างประเทศที่มีคุณค่า สิ่งที่น่าสนใจและสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกแก่ผู้ชมอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

หนังสือพิมพ์เวิร์ลนิวส์เจอร์นัล (WORLD NEWS JOURNAL) ของสถานีวิทยุซีอาร์ไอรายงานข่าวระหว่างประเทศเป็นหลักด้วยภาษาจีน เนื้อหาครอบคลุมการเมืองระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กีฬา การศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม เป็นต้น จัดพิมพ์และจำหน่ายทั่วประเทศจีน นอกจากนี้ สถานีวิทยุซีอาร์ไอยังจัดทำหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศถึง 38 ภาษา มีผู้อ่านกระจายอยู่ทั่วโลก ซึ่งสถานีวิทยุซีอาร์ไอมีสำนักพิมพ์และหน่วยงานผลิตสื่อระบบเสียงและวิดีโออย่างละแห่ง

ปัจจุบัน สถานีวิทยุซีอาร์ไอใช้การสื่อสารมวลชนครอบคลุมทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ตและสื่อรูปแบบใหม่ นับเป็นการใช้สื่อมัลติมีเดียที่สมบูรณ์ เหมาะสมและมุ่งสู่อนาคต

ในประเทศและภูมิภาคที่สำคัญของโลก สถานีวิทยุซีอาร์ไอได้ก่อตั้งสำนักงานประจำ 30 ประเทศ ขณะที่ภายในประเทศจีนก็มีผู้สื่อข่าวประจำทุกมณฑล เขตปกครองตนเองและนครที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง ตลอดจนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า เหล่านี้ประกอบเป็นเครือข่ายสารสนเทศที่กว้างใหญ่

ในกระบวนการพัฒนาหลายสิบปี สถานีวิทยุซีอาร์ไอได้ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศต่างๆ กว่า 1,000 คน บรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว วิศวกรและช่างเทคนิคกว่า 700 คน ตลอดจนพนักงานต่างชาติกว่า 130 คน

ที่อยู่ 16A Shijingshan Road, Beijing, China

รหัสไปรษณีย์ 100040

เบอร์โทรศัพท์ 8610-68891001(ห้องทำงาน) 8610-68891123(กองบรรณาธิการใหญ่)

เ���็บไซต์ www.cri.cn


1 2 3
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040