บทที่ 1:ทักทาย
 1. 正常播放 慢速播放

  nǐ hǎo

  你 好!

  สวัสดีค่ะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  nǐ zǎo

  你 早!

  อรุณสวัสดิ์ค่ะ/ครับ

 3. 正常播放 慢速播放

  zǎo shang hǎo

  早  上  好!

  อรุณสวัสดิ์ค่ะ/ครับ

 4. 正常播放 慢速播放

  nǐ hǎo ma

  你 好 吗?

  คุณสบายดีไหมคะ/ครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  wǒ hěn hǎo nǐ ne

  我 很 好, 你 呢?

  ฉันสบายดี แล้วคุณล่ะ

 6. 正常播放 慢速播放

  wǒ yě hěn hǎo

  我 也 很 好。

  ฉันก็สบายดี

 7. 正常播放 慢速播放

  nín chī fàn le ma

  您 吃 饭 了 吗?

  คุณทานข้าวหรือยังคะ/ครับ

 8. 正常播放 慢速播放

  wǒ chī guò le

  我 吃 过 了。

  ฉันทานแล้ว

บทที่ 2:ทำความรู้จัก
 1. 正常播放 慢速播放

  qǐng wèn nín guì xìng

  请 问 您 贵 姓?

  ขอถามหน่อยค่ะ/ครับ คุณแซ่อะไรคะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  miǎn guì xìng zhāng

  免  贵 姓 张。

  ไม่ต้องใช้คำว่า “贵姓”หรอกค่ะ/ครับ

 3. 正常播放 慢速播放

  nǐ jiào shén me míng zi

  你 叫 什 么 名 字?

  คุณชื่ออะไรคะ/ครับ

 4. 正常播放 慢速播放

  wǒ jiào dà chuān

  我 叫 大 川。

  ผมชื่อต้า ชวนครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  hěn gāo xìng rèn shi nǐ

  很 高 兴  认 识 你。

  ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ/ครับ

 6. 正常播放 慢速播放

  qǐng duō guān zhào

  请 多  关 照。

  ช่วยชี้แนะด้วยนะคะ/ครับ

 7. 正常播放 慢速播放

  zài jiàn

  再 见!

  แล้วพบกันใหม่ค่ะ/ครับ, ลาก่อนค่ะ/ครับ

บทที่ 3:ถามที่อยู่
 1. 正常播放 慢速播放

  nǐ zhù zài nǎ ér

  你 住 在 哪 儿?

  คุณพักอยู่ที่ไหนคะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  nǐ zhù zài shén me dì fang

  你 住 在 什 么 地 方?

  คุณพักอยู่ที่ไหนคะ/ครับ

 3. 正常播放 慢速播放

  wǒ zhù zài yí hào sù shè lóu

  我 住 在 一 号  宿 舍 楼。

  ฉันพักที่หอพัก 1 ค่ะ/ครับ

 4. 正常播放 慢速播放

  nǐ jiā zài nǎ ér

  你 家 在 哪 儿?

  บ้านคุณอยู่ที่ไหนคะ/ครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  wǒ jiā zài běi jīng

  我 家 在 北 京。

  บ้านฉันอยู่ปักกิ่งค่ะ/ครับ

 6. 正常播放 慢速播放

  wǒ men zhù dé hěn jìn

  我 们 住 得 很 近。

  เราพักอยู่ใกล้กันมากเลยค่ะ/ครับ

 7. 正常播放 慢速播放

  wǒ zhù zài xué xiào fù jìn

  我 住 在 学 校 附 近。

  ฉันพักอยู่ใกล้ๆ โรงเรียน/มหาวิทยาลัยค่ะ/ครับ

บทที่ 4:ครอบครัว
 1. 正常播放 慢速播放

  nǐ jiā yǒu shén me rén

  你 家 有 什 么 人?

  ที่บ้านคุณมีใครบ้างคะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  wǒ jiā yǒu bà ba mā ma mèi mei hé wǒ

  我 家 有 爸 爸、妈 妈 、 妹 妹 和 我。

  ที่บ้านฉันมีพ่อ แม่ น้องสาว แล้วก็ฉัน

 3. 正常播放 慢速播放

  nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén

  你 家 有 几 口 人?

  ครอบครัวคุณมีกี่คนคะ/ครับ

 4. 正常播放 慢速播放

  wǒ jiā wǔ kǒu rén

  我 家 五 口 人。

  ที่บ้านฉันมี 5 คนค่ะ/ครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  wǒ jiā rén hěn duō

  我 家 人 很 多。

  ครอบครัวฉันมีคนเยอะค่ะ/ครับ

บทที่ 5:วันที่
 1. 正常播放 慢速播放

  jīn tiān xīng qī jǐ

  今 天 星 期 几?

  วันนี้วันอะไรคะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  jīn tiān xīng qī rì

  今 天 星 期 日。

  วันนี้วันอาทิตย์ค่ะ/ครับ

 3. 正常播放 慢速播放

  xiàn zài jǐ diǎn le

  现 在 几 点 了?

  ตอนนี้กี่โมงแล้วคะ/ครับ

 4. 正常播放 慢速播放

  xiàn zài shén me shí hou le

  现 在 什 么 时 候 了?

  ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วคะ/ครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  xiàn zài bā diǎn èr shí sì fēn

  现 在 八 点 二 十 四 分。

  ตอนนี้ 8 โมง 24 นาที, ขณะนี้เวลา 8 นาฬิกา 24 นาทีค่ะ/ครับ

 6. 正常播放 慢速播放

  jīn tiān jǐ hào

  今 天 几 号?

  วันนี้วันที่เท่าไหร่คะ/ครับ

 7. 正常播放 慢速播放

  jīn tiān jiǔ hào

  今 天 九 号。

  วันนี้วันที่ 9 ค่ะ/ครับ

 8. 正常播放 慢速播放

  nǐ de shēng rì shì jǐ yuè jǐ hào

  你 的 生 日 是 几 月 几 号?

  วันเกิดคุณวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไรคะ/ครับ

 9. 正常播放 慢速播放

  wǒ de shēng rì shì bá yuè yí hào

  我 的 生 日 是 八 月 一 号。

  วันเกิดฉันวันที่ 1 สิงหาคมค่ะ/ครับ

บทที่ 6:ถามทาง
 1. 正常播放 慢速播放

  qǐng wèn yóu jú zài nǎr

  请 问 邮 局 在 哪儿?

  ขอถามหน่อยค่ะ/ครับ ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ไหนคะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  nǐ zhī dào yóu jú zài nǎ ér ma

  你 知 道 邮 局 在 哪 儿 吗?

  คุณรู้ไหมคะ/ครับว่าที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน

 3. 正常播放 慢速播放

  xiàng qián zǒu zuǒ zhuǎn jiù dào le

  向  前  走, 左 转 就 到 了。

  เดินไปข้างหน้า เลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วค่ะ/ครับ

 4. 正常播放 慢速播放

  qǐng wèn tú shū guǎn zài shén me dì fang

  请 问 图 书 馆 在 什 么 地 方?

  ขอถามหน่อยค่ะ/ครับ ห้องสมุดอยู่ไหนคะ/ครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  jiù zài nà ér

  就 在 那 儿。

  อยู่นั่นไงคะ/ครับ

 6. 正常播放 慢速播放

  xiè xiè

  谢 谢!

  ขอบคุณค่ะ/ครับ

 7. 正常播放 慢速播放

  bú yòng xiè

  不 用 谢!

  ไม่เป็นไรค่ะ/ครับ

 8. 正常播放 慢速播放

  bú kè qi

  不 客 气!

  ไม่ต้องเกรงใจค่ะ/ครับ

บทที่ 7:คมนาคม(ถามวิธีเดินทาง)
 1. 正常播放 慢速播放

  qǐng wèn qù tiān ān mén zěn me zǒu

  请 问 去 天 安 门 怎 么 走?

  ขอถามหน่อยค่ะ/ครับ จัตุรัสเทียนอันเหมินไปยังไงคะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  zài qián mian de lù kǒu chéng dì tiě yī hào xiàn

  在 前 面 的 路 口  乘 地 铁 一 号 线,

  zài tiān ān mén zhàn xià chē jiù dào le

  在 天 安 门 站 下 车 就 到 了。

  นั่งรถไฟใต้ดินสาย 1 ตรงปากทางด้านหน้านั้น แล้วลงที่สถานี "เทียนอันเหมิน" ก็ถึงแล้วค่ะ/ครับ

 3. 正常播放 慢速播放

  qǐng wèn zuò gōng gòng qì chē qù dòng wù yuán zěn me zǒu

  请 问 坐 公 共 汽 车 去 动 物 园 怎 么 走?

  ขอถามหน่อยครับ ไปสวนสัตว์จะต้องนั่งเมล์สายอะไรคะ/ครับ

 4. 正常播放 慢速播放

  chéng liù sān èr lù gōng gòng qì chē

  乘 632(六 三 二) 路 公 共 汽 车

  dào dòng wù yuán zhàn xià chē jiù ké yǐ le

  到 动 物 园  站 下 车 就 可 以 了。

  นั่งสาย 632 ไปลงที่ป้าย "ต้งอู้หยวน" (สวนสัตว์) ก็ถึงแล้วค่ะ/ครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  qǐng wèn zài nǎr zuò chē

  请 问 在 哪儿 坐 车?

  แล้วต้องไปขึ้นรถที่ไหนคะ/ครับ

 6. 正常播放 慢速播放

  jiù zài zhèr

  就 在 这儿。

  ขึ้นตรงนี้แหละค่ะ/ครับ

 7. 正常播放 慢速播放

  qǐng wèn fù jìn yǒu cè suǒ ma

  请 问 附 近 有 厕 所 吗?

  ขอถามหน่อยค่ะ/ครับ แถวนี้มีห้องน้ำไหมคะ/ครับ

 8. 正常播放 慢速播放

  jiù zài qián mian yòu zhuǎn

  就 在 前 面 右 转。

  เลี้ยวขวาข้างหน้านั้นมีห้องน้ำค่ะ/ครับ

บทที่ 8:ขอร้อง
 1. 正常播放 慢速播放

  qǐng màn yì dián ér shuō

  请 慢 一 点 儿 说。

  ช่วยพูดช้าหน่อยได้ไหมคะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  qǐng bú yào dǎ kāi kōng tiáo

  请 不 要 打 开 空 调!

  อย่าเปิดแอร์ได้ไหมครับ

 3. 正常播放 慢速播放

  bù hǎo yì si

  不 好 意 思。

  ขอโทษค่ะ/ครับ

 4. 正常播放 慢速播放

  méi guān xi

  没 关 系。

  ไม่เป็นไรค่ะ/ครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  qǐng nǐ bāng wǒ gè máng hǎo ma

  请 你 帮 我 个 忙, 好 吗?

  ช่วยฉัน/ผมเรื่องหนึ่งได้ไหมคะ/ครับ

 6. 正常播放 慢速播放

  hǎo de yǒu shén me shì

  好 的 , 有 什 么 事?

  ได้ค่ะ/ครับ มีเรื่องอะไรให้ช่วยคะ/ครับ

บทที่ 9:งานอดิเรก
 1. 正常播放 慢速播放

  nǐ yǒu shén me ài hào

  你 有 什 么 爱 好?

  คุณมีงานอดิเรกอะไรคะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  nǐ píng shí xǐ huan zuò shén me

  你 平 时 喜 欢 做 什 么?

  ปกติคุณชอบทำอะไรคะ/ครับ

 3. 正常播放 慢速播放

  nǐ de ài hào shì shén me

  你 的 爱 好 是 什 么?

  งานอดิเรกของคุณคืออะไรคะ/ครับ

 4. 正常播放 慢速播放

  wǒ xǐ huan yóu yǒng

  我 喜 欢 游 泳。

  ฉัน/ผมชอบว่ายน้ำค่ะ/ครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  nǐ duì liàn tài jí quán gǎn xìng qù ma

  你 对 练 太 极 拳 感 兴 趣 吗?

  คุณสนใจการฝึกรำไท้เก๊กไหมคะ/ครับ

 6. 正常播放 慢速播放

  shì de wǒ duì liàn tài jí quán hěn gǎn xìng qù.

  是 的, 我 对 练 太 极 拳 很 感 兴 趣。

  สนใจค่ะ/ครับ ฉัน/ผมสนใจการฝึกรำไท้เก๊กมาก

บทที่ 10:กิจกรรมและกีฬา
 1. 正常播放 慢速播放

  nǐ huì dǎ pīng pāng qiú ma

  你 会 打 乒 乓 球 吗?

  คุณตีปิงปองเป็นไหมคะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  wǒ huì dàn shì dǎ de bú tài hǎo

  我 会, 但 是 打 得 不 太 好。

  ฉัน/ผมตีเป็นค่ะ/ครับ แต่ว่าตีไม่ค่อยเก่ง

 3. 正常播放 慢速播放

  nǐ xǐ huan shén me yùn dòng

  你 喜 欢 什 么 运 动?

  คุณชอบกีฬาอะไรคะ/ครับ

 4. 正常播放 慢速播放

  wǒ xǐ huan yóu yǒng

  我 喜 欢 游 泳。

  ฉัน/ผมชอบว่ายน้ำค่ะ/ครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  wǒ jīng cháng pǎo bù

  我 经 常 跑 步。

  ฉัน/ผมชอบวิ่งค่ะ/ครับ

 6. 正常播放 慢速播放

  jiā yóu

  加 油!

  สู้ๆ นะคะ

บทที่ 11:การเรียนและงาน
 1. 正常播放 慢速播放

  nǐ zài nǎr dú shū

  你 在 哪儿 读 书?

  คุณเรียนหนังสือที่ไหนคะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  wǒ zài yǔ yán dà xué duì wài hàn yǔ xué yuàn xué xí

  我 在 语 言 大 学 对 外 汉 语 学 院 学 习。

  ฉัน/ผมเรียนที่คณะการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยภาษาค่ะ/ครับ

 3. 正常播放 慢速播放

  nǐ zài nǎ ér gōng zuò

  你 在 哪 儿 工 作?

  คุณทำงานที่ไหนคะ/ครับ

 4. 正常播放 慢速播放

  nǐ zài shén me dì fang gōng zuò

  你 在 什 么 地 方 工 作?

  คุณทำงานที่ไหนคะ/ครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  wǒ zài yǔ yán dà xué gōng zuò

  我 在 语 言 大 学 工 作。

  ฉัน/ผมทำงานที่มหาวิทยาลัยภาษาค่ะ/ครับ

 6. 正常播放 慢速播放

  nǐ shì zuò shén me gōng zuò de

  你 是 做 什 么 工 作 的?

  คุณทำงานอะไรคะ/ครับ

 7. 正常播放 慢速播放

  wǒ shì yí wèi hàn yǔ lǎo shī

  我 是 一 位 汉 语 老 师。

  ฉัน/ผมเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนค่ะ/ครับ

บทที่ 12:แลกเงิน
 1. 正常播放 慢速播放

  zhè ér néng bu néng huàn qián

  这 儿 能 不 能 换 钱?

  ที่นี่รับแลกเงินไหมคะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  ké yǐ nǐ xiǎng huàn duō shǎo qián

  可 以。你 想 换 多 少 钱?

  รับค่ะ/ครับ คุณต้องการแลกเงินเท่าไหร่คะ/ครับ

 3. 正常播放 慢速播放

  wǒ xiǎng huàn yì bǎi měi yuán

  我 想 换 一 百 美 元。

  ฉัน/ผมต้องการแลกเงิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ

 4. 正常播放 慢速播放

  qǐng wèn ké yǐ huàn duō shǎo rén mín bì

  请 问  可 以 换 多 少 人 民 币?

  ขอถามหน่อยค่ะ/ครับ (เงิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ)จะแลกเป็นเงินหยวนได้เท่าไหร่

 5. 正常播放 慢速播放

  ké yǐ huàn bā bǎi yuán rén mín bì

  可 以 换 八 百 元 人 民 币。

  แลกได้ 800 หยวนค่ะ/ครับ

 6. 正常播放 慢速播放

  wǒ xiǎng qǔ bā bǎi kuài qián

  我 想  取 八 百 块 钱。

  ฉัน/ผมต้องการเบิกเงิน 800 หยวนค่ะ/ครับ

 7. 正常播放 慢速播放

  hǎo de qǐng shāo děng

  好 的, 请 稍 等。

  ได้ค่ะ/ครับ รอสักครู่นะคะ/ครับ

 8. 正常播放 慢速播放

  qǐng shù yi shù

  请  数 一 数。

  ช่วยตรวจนับด้วยค่ะ/ครับ

บทที่ 13:รับประทานอาหาร
 1. 正常播放 慢速播放

  wǒ men chī shén me

  我 们 吃 什 么?

  เราจะกินอะไรกันดี

 2. 正常播放 慢速播放

  wǒ men chī zhá jiàng miàn ba

  我 们 吃 炸 酱 面 吧。

  (เรา)กินบะหมี่จ๋าเจี้ยงเมี่ยนกันเถอะ

 3. 正常播放 慢速播放

  nǐ men zhèr yǒu shén me cài

  你 们 这儿 有 什 么 菜?

  ร้านคุณมีอาหารแนะนำอะไรบ้างคะ/ครับ

 4. 正常播放 慢速播放

  wǒ men zhèr yǒu běi jīng kǎo yā yú xiāng ròu sī

  我 们 这儿 有 北 京 烤 鸭、鱼 香 肉 丝

  hé shuǐ zhǔ ròu piàn

  和 水 煮 肉 片。

  ร้านเรามีเป็ดปักกิ่ง หมูเส้นผัดเปรี้ยวหวาน แล้วก็หมูต้มทรงเครื่องค่ะ/ครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  qǐng wèn nín xiǎng yào dián ér shén me

  请 问 您 想 要 点 儿 什 么?

  รับอะไรดีคะ/ครับ (คุณต้องการสั่งอาหารอะไรคะ/ครับ)

 6. 正常播放 慢速播放

  wǒ men yào yí fèn běi jīng kǎo yā

  我 们 要 一 份 北 京 烤 鸭。

  ขอเป็ดปักกิ่ง 1 ที่ค่ะ/ครับ

 7. 正常播放 慢速播放

  qǐng gěi wǒ lái yì píng pí jiǔ

  请 给 我 来 一 瓶 啤 酒。

  ฉัน/ผมขอเบียร์ 1 ขวดค่ะ/ครับ

 8. 正常播放 慢速播放

  wǒ kàn kan cài dān

  我 看 看 菜 单。

  ฉัน/ผมขอดูเมนูหน่อย

บทที่ 14:โทรศัพท
 1. 正常播放 慢速播放

  wèi nǐ hǎo

  喂, 你 好。

  ฮัลโหล สวัสดีค่ะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  nǐ hǎo qǐng wèn xiǎo qiáng zài ma

  你 好。 请 问 小  强  在 吗?

  เสี่ยวเฉียงอยู่ไหมคะ/ครับ

 3. 正常播放 慢速播放

  má fan nǐ zhǎo yí xià dà chuān hǎo ma

  麻 烦 你 找 一 下 大 川, 好 吗?

  รบกวนตามคุณต้า ชวนให้หน่อยได้ไหมค่ะ/ครับ

 4. 正常播放 慢速播放

  wǒ jiù shì

  我 就 是。

  ผมต้า ชวนครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  duì bù qǐ nǐ dǎ cuò le

  对 不 起,你 打 错 了。

  ขอโทษนะคะ/ครับ คุณโทรผิดแล้วล่ะ

 6. 正常播放 慢速播放

  zhè ér méi yǒu zhè ge rén

  这 儿 没 有 这 个 人。

  ที่นี่ไม่มีคนชื่อนี้ค่ะ/ครับ

 7. 正常播放 慢速播放

  zhēn bù qiǎo tā qù chī fàn le

  真 不 巧, 他 去 吃 饭 了。

  จังหวะไม่ดีเลยค่ะ/ครับ เขาออกไปทานข้าวแล้ว

 8. 正常播放 慢速播放

  tā bú zài

  他 不 在。

  เขาไม่อยู่ค่ะ/ครับ

 9. 正常播放 慢速播放

  nà wǒ wǎn yì diǎnr zài dǎ gěi tā

  那 我 晚 一 点儿 再 打 给 他。

  ถ้าอย่างนั้นดิฉัน/ผมจะโทรมาใหม่ตอนสาย/ดึกกว่านี้หน่อย

บทที่ 15:คุยเรื่องดินฟ้าอากาศ
 1. 正常播放 慢速播放

  jīn tiān tiān qì zěn me yàng

  今 天 天 气 怎 么 样?

  วันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  tiān qì yù bào shuō míng tiān yǒu yǔ

  天 气 预 报 说, 明 天 有 雨。

  พยากรณ์อากาศบอกว่า พรุ่งนี้จะมีฝน

 3. 正常播放 慢速播放

  zuó tiān tiān qì yù bào shuō jīn tiān shì qíng tiān

  昨 天 天 气 预 报 说, 今 天 是 晴 天。

  เมื่อวานพยากรณ์อากาศบอกว่า วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

 4. 正常播放 慢速播放

  jīn tiān tiān qì zhēn lěng

  今 天 天 气 真 冷!

  วันนี้อากาศหนาวจริงๆ

บทที่ 16:ซื้อของ
 1. 正常播放 慢速播放

  zhè jiàn yī fu duō shǎo qián

  这 件 衣 服 多 少 钱?

  เสื้อชุดนี้ราคาเท่าไหร่คะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  èr bǎi bā shí yuán

  二 百 八 十 元。

  280 หยวนค่ะ/ครับ

 3. 正常播放 慢速播放

  hǎo de wǒ mǎi le

  好 的, 我 买 了。

  ตกลงค่ะ/ครับ ฉัน/ผมซื้อ

 4. 正常播放 慢速播放

  wǒ ké yǐ shì yí xià ma

  我 可 以 试 一 下 吗?

  ฉัน/ผมขอลองหน่อยได้ไหมคะ/ครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  hǎo de

  好 的。

  ได้ค่ะ/ครับ

 6. 正常播放 慢速播放

  nǐ xiǎng yào shén me yán sè de

  你 想 要 什 么 颜 色 的?

  คุณอยากได้สีอะไรคะ/ครับ

 7. 正常播放 慢速播放

  wǒ xiǎng yào lán sè de

  我 想 要 蓝 色 的 。

  ฉัน/ผมอยากได้สีฟ้าค่ะ/ครับ

 8. 正常播放 慢速播放

  yǒu méi yǒu dà yì diǎnr de

  有 没 有 大 一 点儿 的?

  มีตัวใหญ่กว่านี้หน่อยไหมคะ/ครับ

 9. 正常播放 慢速播放

  méi yǒu le

  没 有 了 。

  ไม่มีค่ะ/ครับ

บทที่ 17:ไปพบแพทย
 1. 正常播放 慢速播放

  nǐ zěn me le

  你 怎 么 了?

  คุณเป็นอะไรคะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  wǒ gǎn mào le

  我 感 冒 了。

  ฉัน/ผมเป็นหวัดค่ะ/ครับ

 3. 正常播放 慢速播放

  wǒ shēng bìng le

  我 生  病 了 。

  ฉัน/ผมป่วยค่ะ/ครับ

 4. 正常播放 慢速播放

  wǒ bú tài shū fu

  我 不 太 舒 服 。

  ฉัน/ผมไม่ค่อยสบายค่ะ/ครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  nà nǐ hǎo hāo xiū xi ba

  那 你 好 好 休 息 吧!

  ถ้างั้นคุณพักผ่อนมากๆ ก็แล้วกัน

 6. 正常播放 慢速播放

  nǐ nǎr bù shū fu

  你 哪儿 不 舒 服?

  คุณไม่สบายตรงไหนคะ/ครับ

 7. 正常播放 慢速播放

  wǒ dù zi téng dé lì haiè

  我 肚 子 疼 得 厉 害。

  ฉัน/ผมปวดท้องมากค่ะ/ครับ

 8. 正常播放 慢速播放

  chī liǎng tiān yào jiù huì hǎo de

  吃 两 天 药 就 会 好 的。

  ทานยาสองวันก็หาย

บทที่ 18:ถามความเห็น
 1. 正常播放 慢速播放

  nǐ jué de zhè bù diàn yǐng zěn me yàng

  你 觉 得 这 部 电 影 怎 么 样?

  คุณว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง

 2. 正常播放 慢速播放

  wǒ jué de hěn yǒu qù

  我 觉 得 很 有 趣。

  ฉัน/ผมว่าหนังเรื่องนี้สนุกมาก

 3. 正常播放 慢速播放

  nǐ duì zhè ge wèn tí yǒu shén me kàn fǎ

  你 对 这 个 问 题 有 什 么 看 法?

  คุณมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คะ/ครับ

 4. 正常播放 慢速播放

  wǒ rèn wéi rén men yīng gāi zūn shǒu jiāo tōng guī zé

  我 认 为 人 们 应 该 遵 守 交 通 规 则。

  ฉัน/ผมคิดว่าทุกคนควรปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะ/ครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  nǐ shuō de méi cuò

  你 说 得 没 错。

  คุณพูดไม่ผิด (คุณพูดถูก)

 6. 正常播放 慢速播放

  wǒ yě zhè me rèn wéi

  我 也 这 么 认 为。

  ฉัน/ผมก็คิดแบบนี้เหมือนกัน

บทที่ 19:ส่งพัสด
 1. 正常播放 慢速播放

  zhèr yóu dì bāo guǒ ma

  这儿 邮 递 包 裹 吗?

  ที่นี่รับส่งพัสดุไปรษณีย์ไหมคะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  qǐng wèn nín yào yóu dào nǎr

  请 问  您 要 邮 到 哪儿?

  คุณจะส่งไปที่ไหนคะ/ครับ

 3. 正常播放 慢速播放

  wǒ yào yóu dào zhōng guó

  我 要 邮 到 中 国。

  ฉัน/ผมจะส่งไปประเทศจีนค่ะ/ครับ

 4. 正常播放 慢速播放

  nín xiǎng kōng yùn hái shì hǎi yùn

  您 想 空 运  还 是 海 运?

  คุณจะส่งทางอากาศหรือทางเรือคะ/ครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  wǒ xiǎng kōng yùn

  我 想 空 运。

  ฉัน/ผมจะส่งทางอากาศค่ะ/ครับ

 6. 正常播放 慢速播放

  yào duō cháng shí jiān

  要 多  长 时 间?

  ใช้เวลาส่งนานเท่าไหร่คะ/ครับ

 7. 正常播放 慢速播放

  dà gài liǎng zhōu

  大 概 两 周。

  ประมาณสองสัปดาห์ค่ะ/ครับ

บทที่ 20:ท่องเที่ยว
 1. 正常播放 慢速播放

  nǐ qù guò xià wēi yí ma

  你 去 过 夏 威 夷 吗?

  คุณเคยไปฮาวายไหมคะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  wǒ qù guò

  我 去 过。

  ฉัน/ผมเคยไป

 3. 正常播放 慢速播放

  wǒ méi qù guò

  我 没 去 过。

  ฉัน/ผมไม่เคยไป

 4. 正常播放 慢速播放

  jiǔ zhài gōu de fēng jǐng měi jí le

  九 寨 沟 的 风 景 美 极 了。

  ทิวทัศน์ที่จิ่วไจ้โกวสวยงามมาก

 5. 正常播放 慢速播放

  nǐ tīng shuō guò jiǔ zhài gōu ma

  你 听 说 过 九 寨 沟 吗 ?

  คุณเคยได้ยินชื่อจิ่วไจ้โกวไหม

 6. 正常播放 慢速播放

  tīng shuō guò dàn shì bú tài liǎo jiě

  听 说 过, 但 是 不 太 了 解。

  เคยค่ะ/ครับ แต่ไม่ค่อยรู้ว่าที่นั่นเป็นยังไง

 7. 正常播放 慢速播放

  wǒ men yì qǐ qù ba

  我 们 一 起 去 吧 !

  เราไปด้วยกันเถอะค่ะ/ครับ

 8. 正常播放 慢速播放

  hǎo a

  好 啊!

  ดีสิคะ/ครับ

บทที่ 21:จองห้องพัก
 1. 正常播放 慢速播放

  qǐng wèn yǒu kōng fáng jiān ma

  请 问, 有 空 房 间 吗?

  ขอถามหน่อยค่ะ/ครับ มีห้องว่างไหมคะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  duì bù qǐ méi yǒu le

  对 不 起, 没 有 了。

  ขอโทษค่ะ/ครับ ไม่มีห้องว่างเลย

 3. 正常播放 慢速播放

  má fan nín wǒ men yào liǎng gè biāo zhǔn jiān

  麻 烦 您, 我 们 要 两 个 标 准 间。

  รบกวนหน่อยครับ/ค่ะ เราต้องการห้องพักมาตรฐานสองห้องครับ/ค่ะ

 4. 正常播放 慢速播放

  qǐng jiāo èr bǎi yuán yā jīn

  请 交 二 百 元 押 金。

  กรุณาชำระค่ามัดจำ 200 หยวนค่ะ/ครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  kě yǐ yòng xìn yòng kǎ ma

  可 以 用 信 用  卡 吗?

  ใช้บัตรเครดิตได้ไหมครับ/คะ

 6. 正常播放 慢速播放

  néng kàn yí xià fáng jiān ma

  能  看 一 下 房 间 吗?

  ขอดูห้องหน่อยได้ไหมคะ/ครับ

 7. 正常播放 慢速播放

  ké yǐ

  可 以。

  ได้ค่ะ/ครับ

 8. 正常播放 慢速播放

  yí gè wǎn shang duō shǎo qián

  一 个 晚 上  多 少 钱?

  (ค่าห้องพัก)คืนละเท่าไหร่คะ/ครับ

 9. 正常播放 慢速播放

  yí gè wǎn shang liǎng bǎi yuán

  一 个 晚 上  两 百 元。

  คืนละ 200 หยวนค่ะ/ครับ

บทที่ 22:คุยเรื่องประเพณ
 1. 正常播放 慢速播放

  nǐ zhī dào jīn tiān shì zhōng qiū jié ma

  你 知 道 今 天 是 中  秋 节 吗?

  คุณรู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์

 2. 正常播放 慢速播放

  zhōng qiū jié shì zhōng guó de chuán tǒng jié rì

  中  秋 节 是 中 国 的 传 统 节 日。

  วันไหว้พระจันทร์เป็นเทศกาลโบราณของจีน

 3. 正常播放 慢速播放

  zhè shì shén me

  这 是 什 么?

  นี่คืออะไรคะ/ครับ

 4. 正常播放 慢速播放

  zhè shì yuè bǐng

  这 是 月 饼。

  นี่คือขนมไหว้พระจันทร์ค่ะ/ครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  zhōng qiū jié wǒ men dōu shǎng yuè chī yuè bǐng

  中  秋 节 我 们 都 赏  月, 吃 月 饼。

  ในวันไหว้พระจันทร์เราจะชมพระจันทร์และทานขนมไหว้พระจันทร์กัน

บทที่ 23:การเชื้อเชิญและการปฏิเสธ
 1. 正常播放 慢速播放

  zhōu sì nǐ néng lái cān jiā wǒ de shēng rì jù huì ma

  周 四 你 能 来 参 加 我 的 生 日 聚 会 吗 ?

  วันพฤหัสบดีคุณมาร่วมงานวันเกิดของฉันได้ไหมคะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  xī wàng nǐ néng lái cān jiā wǒ de shēng rì jù huì

  希 望 你 能 来 参 加 我 的 生 日 聚 会 。

  หวังว่าคุณจะมาร่วมงานวันเกิดของฉัน/ผมได้นะคะ/ครับ

 3. 正常播放 慢速播放

  xíng wǒ yí dìng lái

  行, 我 一 定 来。

  ได้ค่ะ/ครับ ฉัน/ผมมาแน่นอน

 4. 正常播放 慢速播放

  wǒ zhōu sì wǎn shang yǒu kè ,bù néng qù le

  我 周 四 晚 上  有 课,不 能 去 了 。

  ค่ำวันพฤหัสบดีฉัน/ผมมีเรียน ไปไม่ได้ค่ะ/ครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  hái shì yào zhù nǐ shēng rì kuài lè

  还 是 要 祝 你 生 日 快 乐 !

  ยังไงก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าก็แล้วกันค่ะ/ครับ

บทที่ 24:การชมเชย
 1. 正常播放 慢速播放

  shēng rì kuài lè

  生 日 快 乐!

  สุขสันต์วันเกิดค่ะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  nǐ jīn tiān chuān dé zhēn piào liang

  你 今 天 穿 得 真 漂 亮!

  วันนี้คุณแต่งตัวสวยจริงๆ

 3. 正常播放 慢速播放

  dà chuān zhēn yǒu pǐn wèi

  大 川  真 有 品 位。

  ต้า ชวนนี่รสนิยมดีจริงๆ

 4. 正常播放 慢速播放

  nǐ xiǎng de zhēn zhōu dào

  你 想 得 真  周 到!

  คุณนี่ช่างรู้ใจ(รอบคอบ)จริงๆ

 5. 
 6. 正常播放 慢速播放

  nǐ de shēng rì dàn gāo kàn qǐ lái hěn tè bié

  你 的 生 日 蛋 糕 看 起 来 很 特 别。

  เค้กวันเกิดของเธอเก๋จริงๆ

บทที่ 25:การขอโทษ
 1. 正常播放 慢速播放

  duì bù qǐ wǒ lái wǎn le

  对 不 起,我 来 晚 了。

  ขอโทษค่ะ/ครับ ฉัน/ผมมาสาย

 2. 正常播放 慢速播放

  hěn bào qiàn

  很 抱 歉。

  ขอโทษจริงๆ ค่ะ/ครับ

 3. 正常播放 慢速播放

  wǒ bú shì gù yì de

  我 不 是 故 意 的。

  ฉัน/ผมไม่ได้ตั้งใจ

 4. 正常播放 慢速播放

  qǐng yuán liàng

  请  原  谅。

  ขออภัยด้วยค่ะ/ครับ

บทที่ 26:นัดหมาย
 1. 正常播放 慢速播放

  míng tiān zán men qù kàn jīng jù ba

  明  天 咱 们 去 看 京 剧 吧!

  พรุ่งนี้เราไปดูงิ้วกันเถอะ

 2. 正常播放 慢速播放

  jiào dà jiā yì qǐ qù ba

  叫 大 家 一 起 去 吧!

  เรียกทุกคนไปด้วยกันเถอะ

 3. 正常播放 慢速播放

  wǒ men ké yǐ qù yí hé yuán zěn me yàng

  我 们 可 以 去 颐 和 园 怎 么 样 ?

  เราไปอี๋เหอหยวน(พระราชวังฤดูร้อน)กันดีไหม

 4. 正常播放 慢速播放

  hǎo ā

  好 啊 !

  ดีค่ะ/ครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  wǒ jué dé qù gù gōng gèng yǒu yì si

  我 觉 得 去 故 宫 更  有 意 思。

  ฉัน/ผมว่าไปกู้กง(พระราชวังต้องห้าม)น่าจะสนุกกว่า

บทที่ 27:แสดงความยินดีและปลอบใจ
 1. 正常播放 慢速播放

  zhè cì kǎo shì chéng jì zěn me yàng

  这 次 考 试 成 绩 怎 么 样?

  ผลสอบคราวนี้เป็นยังไงบ้าง

 2. 正常播放 慢速播放

  hái kě yǐ

  还 可 以。

  ก็พอใช้ค่ะ/ครับ

 3. 正常播放 慢速播放

  dé liǎo yōu xiù

  得 了 优 秀 。

  ได้คะแนนยอดเยี่ยม

 4. 正常播放 慢速播放

  kǎo de zhēn bú cuò

  考 得 真 不 错!

  สอบได้ไม่เลวเลยจริงๆ /สอบได้ดีจริงๆ

 5. 正常播放 慢速播放

  zhù hè nǐ

  祝 贺 你 !

  ยินดีกับคุณด้วยค่ะ/ครับ

 6. 正常播放 慢速播放

  kǎo dé bù hǎo

  考 得 不 好 。

  สอบได้ไม่ดีเลย

 7. 正常播放 慢速播放

  xià cì hǎo hǎo kǎo

  下 次 好 好 考!

  คราวหน้าตั้งใจสอบใหม่

บทที่ 28:ตักเตือน
 1. 正常播放 慢速播放

  qí chē bié qí tài kuài le

  骑 车 别 骑 太 快 了!

  อย่าขี่รถเร็วเกินไปนะคะ/ครับ

 2. 正常播放 慢速播放

  shí zài hěn bào qiàn

  实 在 很 抱 歉!

  ขอโทษจริงๆ ค่ะ/ครับ

 3. 正常播放 慢速播放

  nín bié chōu yān le duì shēn tǐ bù hǎo

  您 别 抽 烟 了,对 身 体 不 好。

  คุณอย่าสูบบุหรี่เลยค่ะ/ครับ ไม่ดีต่อสุขภาพ

 4. 正常播放 慢速播放

  wǒ jǐn liàng shǎo chōu diǎnr

  我 尽 量 少 抽 点儿。

  ฉัน/ผมจะพยายามสูบให้น้อยลง

บทที่ 29:แผนการและการวางแผน
 1. 正常播放 慢速播放

  zhè ge jià qī nǐ men yǒu shén me jì huà

  这 个 假 期 你 们 有 什 么 计 划 ?

  ปิดเทอมนี้พวกคุณมีแผนจะทำอะไรกันบ้าง

 2. 正常播放 慢速播放

  wǒ dǎ suan huí jiā guò nián

  我 打 算  回 家 过 年。

  ผม/ฉันจะกลับไปฉลองตรุษจีนที่บ้าน

 3. 正常播放 慢速播放

  wǒ dǎ suan liú zài xué xiào xué xí

  我 打 算 留 在 学 校 学 习。

  ผม/ฉันจะทบทวนบทเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย

 4. 正常播放 慢速播放

  zhè ge jià qī nǐ yǒu shén me dǎ suan

  这 个 假 期 你 有 什 么 打 算?

  ปิดเทอมนี้คุณวางแผนว่าจะทำอะไรคะ/ครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  wǒ hěn xiǎng niàn wǒ de jiā rén

  我 很 想  念 我 的 家 人。

  ผม/ฉันคิดถึงที่บ้านมาก

 6. 正常播放 慢速播放

  wǒ hái méi yǒu jué dìng

  我 还 没 有 决 定。

  ผม/ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจ

บทที่ 30:การบอกลาและการส่ง(คนที่จะเดินทาง)
 1. 正常播放 慢速播放

  wǒ yào huí guó le

  我 要 回 国 了。

  ผม/ฉันจะกลับประเทศแล้ว

 2. 正常播放 慢速播放

  nǎ tiān zǒu wǒ qù sòng nǐ

  哪 天 走? 我 去 送 你。

  กลับวันไหนคะ/ครับ ฉัน/ผมจะได้ไปส่ง

 3. 正常播放 慢速播放

  nǐ nà me máng bú yòng sòng wǒ le

  你 那 么 忙, 不 用 送 我 了。

  คุณยุ่งขนาดนั้น ไม่ต้องไปส่งหรอกค่ะ/ครับ

 4. 正常播放 慢速播放

  duō gēn wǒ men lián xì

  多 跟 我 们  联 系!

  ติดต่อกับพวกเราบ่อยๆ นะคะ/ครับ

 5. 正常播放 慢速播放

  wèn hòu nǐ de jiā rén

  问 候 你 的 家 人!

  ฝากทักทายคนที่บ้านคุณด้วยนะคะ/ครับ

 6. 正常播放 慢速播放

  zhù nǐ yí lù shùn fēng

  祝 你 一 路 顺 风!

  ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ/ครับ

 7. 正常播放 慢速播放

  yí lù shang duō bǎo zhòng

  一 路 上 多 保 重!

  ระวังสุขภาพระหว่างการเดินทางด้วยนะคะ/ครับ

洪恩教育科技有限公司 协助开发

สร้างสรรค์บทเรียนโดยบริษัท Human Education & Technology Company Ltd.

บทที่ 1: ทักทาย

บทที่ 2: ทำความรู้จัก

บทที่ 3: ถามที่อย

บทที่ 4: ครอบครัว

บทที่ 5: วันท

บทที่ 6: ถามทาง

บทที่ 7: คมนาคม (ถามวิธีเดินทาง)

บทที่ 8: ขอร้อง

บทที่ 9: งานอดิเรก

บทที่ 10: กีฬาและกิจกรรม

บทที่ 11: การเรียนและงาน

บทที่ 12: แลกเงิน

บทที่ 13: รับประทานอาหาร

บทที่ 14: โทรศัพท

บทที่ 15: คุยเรื่องดินฟ้าอากาศ

บทที่ 16: ซื้อของ

บทที่ 17: ไปพบแพทย

บทที่ 18: ถามความเห็น

บทที่ 19: ส่งพัสด

บทที่ 20: ท่องเที่ยว

บทที่ 21: จองห้องพัก

บทที่ 22: คุยเรื่องประเพณ

บทที่ 23: การเชื้อเชิญและการปฏิเสธ

บทที่ 24: การชมเชย

บทที่ 25: การขอโทษ

บทที่ 26: นัดหมาย

บทที่ 27: แสดงความยินดีและปลอบใจ

บทที่ 28: ตักเตือน

บทที่ 29: แผนการและการวางแผน

บทที่ 30: การบอกลาและการส่ง(คนที่จะเดินทาง)