ประวัติสี จิ้นผิง

2020-08-28 20:58:00 | CRI
Share with:

ประวัติสี จิ้นผิง

●ชนชาติฮั่น เกิดเดือนมิถุนายน ค.ศ.1953 เป็นชาวอำเภอฟู่ผิง มณฑลส่านซี

●เริ่มทำงานเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.1969 และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.1974

●สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทภาคพิเศษสำหรับผู้ที่ทำงานในสาขาวิชาทฤษฎีลัทธิมาร์กซและศึกษาด้านการเมืองและความคิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยชิงหวา ได้นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

●ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานคณะกรรมาธิการการทหารแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน  ประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ค.ศ. 1969-1975  เป็นเยาวชนผู้มีความรู้ความสามารถ รับหน้าที่เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำหมู่บ้านเหลียงเจียเหอ ตำบลเหวินอันอี้ อำเภอเหยียนชวน มณฑลส่านซี

ค.ศ. 1975-1979  ศึกษาวิชาการสังเคราะห์สารอินทรีย์พื้นฐาน คณะเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยชิงหวา

ค.ศ. 1979-1982 เลขานุการประจำสำนักงานคณะรัฐมนตรีและสำนักงานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง (ทหารประจำการ)

ค.ศ. 1982-1983 รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำอำเภอเจิ้งติ้ง มณฑลเหอเป่ย

ค.ศ. 1983-1985 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำอำเภอเจิ้งติ้ง มณฑลเหอเป่ย เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนคนที่ 1 และผู้ตรวจการทางการเมืองคนที่ 1 ของกองกําลังติดอาวุธอำเภอเจิ้งติ้ง

ค.ศ. 1985-1988 รองนายกเทศมนตรีและกรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน

ค.ศ. 1988-1990 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตหนิงเต๋อ มณฑลฝูเจี้ยน เลขาธิการคนที่ 1 ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตทหารหนิงเต๋อ

ค.ศ. 1990-1993 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนประจำเมืองฝูโจว เลขาธิการคนที่ 1 ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตทหารฝูโจว

ค.ศ. 1993-1995 กรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลฝูเจี้ยน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนเมืองฝูโจว เลขาธิการคนที่ 1 ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตทหารฝูโจว

ค.ศ. 1995-1996 รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลฝูเจี้ยน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนเมืองฝูโจว เลขาธิการคนที่ 1 ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตทหารฝูโจว

ค.ศ. 1996-1999 รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลฝูเจี้ยน ผู้ตรวจการทางการเมืองคนที่ 1 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานสำรองมณฑลฝูเจี้ยน

ค.ศ. 1999-2000 รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรักษาการผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยน รองประธานคณะกรรมการรณรงค์การป้องกันประเทศประจำเขตทหารนานกิง ประธานคณะกรรมการรณรงค์การป้องกันประเทศมณฑลฝูเจี้ยน ผู้ตรวจการทางการเมืองคนที่ 1 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานสำรองมณฑลฝูเจี้ยน

ค.ศ. 2000-2002 รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยน รองประธานคณะกรรมการรณรงค์การป้องกันประเทศประจำเขตทหารนานกิง ประธานคณะกรรมการรณรงค์การป้องกันประเทศมณฑลฝูเจี้ยน ผู้ตรวจการทางการเมืองคนที่ 1 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานสำรองมณฑลฝูเจี้ยน

(ค.ศ.1998-2002  เข้าศึกษาในชั้นเรียนปริญญาโทภาคพิเศษ สำหรับผู้ที่ทำงานในสาขาวิชาทฤษฎีลัทธิมาร์กซและการศึกษาด้านการเมืองและความคิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยชิงหวา ได้นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต)

ค.ศ. 2002-2002  รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรักษาการผู้ว่าการมณฑลเจ้อเจียง รองประธานคณะกรรมการรณรงค์การป้องกันประเทศประจำเขตทหารนานกิง ประธานคณะกรรมการรณรงค์การป้องกันประเทศมณฑลเจ้อเจียง

ค.ศ. 2002-2003 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรักษาการผู้ว่าการมณฑลเจ้อเจียง เลขาธิการคนที่ 1 ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตทหารมณฑลเจ้อเจียง รองประธานคณะกรรมการรณรงค์การป้องกันประเทศประจำเขตทหารนานกิง ประธานคณะกรรมการรณรงค์การป้องกันประเทศมณฑลเจ้อเจียง

ค.ศ. 2003-2007 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนมณฑลเจ้อเจียง เลขาธิการคนที่ 1 ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตทหารมณฑลเจ้อเจียง

ค.ศ. 2007-2007 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเลขาธิการคนที่ 1 ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตรักษาความปลอดภัยนครเซี่ยงไฮ้

ค.ศ. 2007-2008 กรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน อธิการบดีโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนกลาง

ค.ศ. 2008-2010 กรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รองประธานาธิบดีจีน อธิการบดีโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนกลาง

ค.ศ. 2010-2012 กรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รองประธานาธิบดีจีน รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน อธิการบดีโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนกลาง

ค.ศ. 2012-2013 เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานคณะกรรมาธิการการทหารแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รองประธานาธิบดีจีน รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ค.ศ. 2013-เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานคณะกรรมาธิการการทหารแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน ประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

- เป็นกรรมการสำรองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 15

- กรรมการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 16, 17, 18 และ 19

- กรรมการกรมการเมือง กรรมการประจำกรมการเมือง และเลขาธิการสำนักเลขาธิการแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 17

- กรรมการกรมการเมือง กรรมการประจำกรมการเมือง และเลขาธิการใหญ่แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 และ 19 

- ได้รับเลือกเป็นรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 11 ครั้งที่ 1

- ได้รับเลือกเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการการทหารแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในที่ประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 17 ครั้งที่ 5

●ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 11

●เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการทหารแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในที่ประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 ครั้งที่ 1

●ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 1 

●เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการทหารแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในที่ประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 ครั้งที่ 1

●ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 13 ครั้งที่ 1

 

 

Yim/Lu

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (13-06-2567)

张鸿泽