นักวิชาการม.มหิดลประเมินค่าคำปราศรัย‘สี จิ้นผิง’ในที่ประชุมสหประชาชาติอย่างสูง

2020-09-25 18:28:03 | CMG
Share with:

วันที่ 21 และ 22 กันยายน ที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวปราศรัยที่เปี่ยมไปด้วยความจริงใจและแข็งขันในที่ประชุมสุดยอดรำลึกการก่อตั้งสหประชาชาติครบรอบ 75 ปี และการอภิปรายทั่วไป การประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 75 ตามลำดับ ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้สันทัดกรณีนานาประเทศทั่วโลก ขณะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว นายหยวน เต๋อ รองผู้อำนวยการ ศูนย์จีนและโลกาภิวัตน์เอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประเมินค่าอย่างสูงต่อคำปราศรัยของปธน.สี จิ้นผิง

นักวิชาการม.มหิดลประเมินค่าคำปราศรัย ‘สี จิ้นผิง’ ในที่ประชุมสหประชาชาติอย่างสูง_fororder_元德

นายหยวน เต๋อ กล่าวว่า คำปราศรัยของปธน.สี จิ้นผิงที่ว่า สหประชาชาติเป็นที่ฝากความหวังต่อชีวิตที่ดีงามของประชาชนกว่า 7,000 ล้านคน นับเป็นการประเมินค่าอย่างสูงต่อบทบาทและความหมายของสหประชาชาติในช่วง 75 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง สะท้อนให้เห็นจุดยืนที่มีมาโดยตลอดของจีนในการพิทักษ์ระบบระหว่างประเทศที่ถือสหประชาชาติเป็นแกนนำอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ และถือเป็นการส่งเสียงอันทรงพลังที่สุดว่า จีนยินดีร่วมกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ร่วมกันสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบใหม่ และร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน

ปธน.สี จิ้นผิง กล่าวถึงประเด็น “โลกต้องการสหประชาขาติเช่นไร” ซึ่งเป็นหัวข้อที่ชวนให้ขบคิดภายใต้สถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ลัทธิเอกภาคีและลัทธิกีดกันกระทบต่อระเบียบระหว่างประเทศจนกลายเป็นภัยคุกคามที่โดดเด่น ไม่ต้องสงสัยเลยว่า โลกต้องการสหประชาชาติที่เข้มแข็งอย่างเร่งด่วน ปธน.สี จิ้นผิงกล่าวเน้นว่า สหประชาชาติควรยึดมั่นความเป็นธรรม กวดขันการบังคับใช้กฎหมาย ส่งเสริมความร่วมมือ และเน้นใช้ปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเสียงของประชาชนที่ยึดมั่นในความเป็นธรรมของทั่วโลก และสะท้อนให้เห็นถึงท่าทีที่มีความรับผิดชอบและความมั่นใจอันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของผู้นำประเทศใหญ่ที่มีต่อสันติภาพและการพัฒนาของโลก

นายหยวน เต๋อ มองว่า ปัจจุบัน การระบาดของโควิด-19 กำลังทดสอบทั่วโลกอย่างหนักหน่วง นานาประเทศยิ่งต้องการการสนับสนุนระหว่างประเทศที่ถือกฎระเบียบเป็นพื้นฐาน ปธน.สี จิ้นผิง เน้นในคำปราศรัยว่า จีนจะปฏิบัติตามลัทธิพหุภาคีตลอดไป พิทักษ์ระบบที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางอย่างเด็ดเดียวแน่วแน่ ทั้งนี้ นับเป็นการอัดฉีดพลังแห่งความมั่นคงแก่โลกซึ่งกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยากต่อการคาดหมาย อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้โลกเห็นอีกครั้งว่า  กระแสโลกาภิวัตน์นั้นมิอาจถอยหลังกลับได้ นานาประเทศมีแต่ดำเนินความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกันเท่านั้น จึงจะเอาชนะโรคระบาดและเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีความกลมกลืน เที่ยงธรรม และมีชัยชนะร่วมกันได้

TIM/LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (13-06-2567)

陆永江