สุนทรพจน์ของนายสี จิ้นผิง ในที่ประชุมระดับสูงของสมัชชาแห่งสหประชาชาติ เพื่อรำลึก 25 ปี การประชุมสตรีโลกปักกิ่ง

2020-10-03 07:45:02 | CRI
Share with:

สุนทรพจน์ของนายสี จิ้นผิง ในที่ประชุมระดับสูงของสมัชชาแห่งสหประชาชาติ เพื่อรำลึก 25 ปี การประชุมสตรีโลกปักกิ่ง_fororder_1126568081_16015619091081n

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน ที่กรุงปักกิ่ง วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2020

 

 

ท่านประธานที่เคารพ

เพื่อนร่วมงานทุกท่าน

       เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งสหประชาชาติ เราเปิดประชุมเพื่อรำลึก 25 ปี การประชุมสตรีโลกปักกิ่ง เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียมทางเพศและผลักดันการพัฒนาภารกิจสตรีโลก ข้าพเจ้ารู้สึกปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอให้การประชุมระดับสูงครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์

       สตรีเป็นผู้ริเริ่มอารยธรรมมนุษย์ เป็นผู้ขับเคลื่อนความก้าวหน้าของสังคมและสร้างผลสำเร็จที่ไม่ธรรมดาในวิชาชีพต่าง ๆ ปัจจุบัน เรากำลังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 บรรดาสตรีจำนวนมหาศาลที่เป็นบุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรค  นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ชุมชน และอาสาสมัคร เป็นต้น  กำลังต่อสู้อย่างหนักหน่วงทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ในแนวหน้าของการป้องกันและควบคุมโรคระบาดด้วยความขยันขันแข็งและสติปัญญา ดั่งเป็นมหากาพย์อันงดงามแห่งการปกป้องและช่วยชีวิต เราต้องชื่นชมพวกเธอ

       ในช่วงวิกฤตต้านโควิด-19 ในจีน บุคลากรการแพทย์กว่า 40,000 คนเดินทางจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อมาช่วยมณฑลหูเป่ย ในจำนวนนั้น 2  ใน 3 คนเป็นสตรี มีพยาบาลคนหนึ่งจากมณฑลกว่างตง อายุไม่ถึง 20 ปี  ตอนที่ผู้สื่อข่าวถามเธอว่า อายุยังน้อย ยังเด็กอยู่ ยังต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น แต่เธอกลับตอบมาว่า เมื่อใส่ชุดป้องกันแล้ว เธอก็ไม่เป็นเด็กอีก  บทสนทนาดังกล่าวสร้างความประทับใจแก่ประชาชนจีนทั่วประเทศ สตรีจีนจำนวนนับพันนับหมื่นคนเหล่านี้นั่นเองที่ถือชุดแพทย์พยาบาลสีขาวเป็นเสื้อเกราะ บุกเข้าไปในเขตอันตราย ใช้ความกล้าหาญและความขยันขันแข็งแสดงให้เห็นถึงความเมตตากรุณาของความเป็นแพทย์ ตลอดจนใช้ความรับผิดชอบและความเสียสละนำมาซึ่งความปลอดภัยของบ้านเมือง

 

ท่านประธานที่เคารพ

       ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา เจตนารมณ์ของการประชุมสตรีโลกปักกิ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง สตรีมีฐานะทางสังคมสูงขึ้นและมีบทบาทเป็นท้องฟ้าครึ่งหนึ่งนับวันยิ่งเห็นเด่นชัด ความเสมอภาคเท่าเทียมทางเพศและสิทธิประโยชน์ของสตรีเป็นเป้าหมายสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2030 ของสหประชาชาติ

     ปัจจุบัน โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลก กระทบต่อการผลิต  ชีวิตความเป็นอยู่ และการมีงานทำของประชาชนประเทศต่าง ๆ อย่างรุนแรง สตรีเผชิญกับความท้าทายมากขึ้น ดั่งที่นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส  เลขาธิการสหประชาชาติ ระบุว่า ความสำเร็จด้านความเท่าเทียมทางเพศในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมากำลังเผชิญความเสี่ยงต่อการถดถอย ในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 และการผลักดันให้เศรษฐกิจและสังคมฟื้นตัว ต้องให้ความสำคัญแก่สตรีเป็นพิเศษ ต้องปฏิบัติตามปฏิญญาปักกิ่ง และแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ จีนเสนอว่า

       หนึ่ง ช่วยสตรีพ้นจากผลกระทบของโควิด-19 ให้ความสนใจต่อสุขภาพร่างกาย ความต้องการทางสังคมและจิตใจ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานของบุคลากรการแพทย์หญิงในแนวหน้า เราต้องกำหนดให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสตรีและเด็กหญิงอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญของงานด้านสาธารณสุข รวมถึงโครงการฟื้นฟูการทำงานและการผลิต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำของสตรี ปราบปรามพฤติกรรมละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ของสตรี เน้นบริการทางสังคม  ประกันสิทธิประโยชน์ของบรรดาสตรีมีตั้งครรภ์ เด็ก และกลุ่มคนพิเศษอื่น  ๆ ก่อน  ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับสตรียากจน สตรีสูงอายุ และสตรีผู้พิการ  เป็นต้น ตลอดจนสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการช่วยขจัดความยากลำบากและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับพวกเธอ

       สอง ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม  โควิด-19 นำมาซึ่งความท้าทายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งและพลิกโฉมอนาคต การพัฒนาของโลกจำเป็นต้องเข้าสู่หนทางที่เสมอภาคเท่าเทียม ครอบคลุม และยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยภารกิจของสตรีเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญ การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสตรีต้องยกระดับให้สูงขึ้นเพื่อเป็นจิตสำนึกแห่งชาติ ต้องจัดการฟื้นตัวหลังโควิด-19 ให้ดี สร้างโอกาสให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองและปรับปรุงการมีส่วนร่วมของสตรีในการบริหารกิจการระดับชาติ รวมถึงกิจการเศรษฐกิจและสังคม เราต้องขจัดอคติ การเลือกปฏิบัติ และการใช้ความรุนแรงต่อสตรี เพื่อให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางเพศกลายเป็นจรรยาบรรณและมาตรฐานค่านิยมที่ทั่วทั้งสังคมปฏิบัติตาม

       สาม ผลักดันให้สตรีนำหน้ายุคสมัย ทุกวันนี้ ในศตวรรษที่ 21 การสร้างชีวิตที่ดีขึ้นนั้นแยกออกจากความก้าวหน้าของภารกิจสตรีไม่ได้ ความต้องการให้สตรีจำนวนมหาศาลมีส่วนร่วมในภูมิปัญญาและความเข้มแข็งมากขึ้น ต้องยืนหยัดที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของสตรีในการพัฒนา ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของสตรี เพื่อให้ภารกิจของสตรีกับเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าไปพร้อมกัน เราต้องขจัดอุปสรรคต่าง ๆ และสร้างบรรยากาศที่ดี ต้องระดมความคิดริเริ่ม ความกระตือรือร้น และการสร้างนวัตกรรมของสตรีอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้พวกเธอมีความรู้สึกว่า ได้รับผลประโยชน์ มีความสุข และปลอดภัย เราต้องแสดงบทบาทของรัฐบาลอย่างเต็มที่ ระดมพลังทางสังคมอย่างกว้างขวาง เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือสตรีให้มีชีวิตที่ดีงาม

       สี่  ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อภารกิจสตรีโลก การพัฒนาภารกิจสตรีแยกออกจากสภาพแวดล้อมที่สันติ สงบเรียบร้อย และการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้ อีกทั้งยังแยกออกจากบทบาทในการประสานงานที่สำคัญของสหประชาชาติไม่ได้ เราสนับสนุนสหประชาชาติให้ความสำคัญต่องานด้านสตรีให้อยู่ในตำแหน่งที่พิจารณาก่อน เพิ่มการลงทุนต่อการปราบปรามการใช้ความรุนแรง การเลือกปฏิบัติ ความยากจน และปัญหาดั้งเดิมต่าง ๆ  ใช้ปฏิบัติการเพื่อรับมือความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นจากช่องว่างทางเพศด้านดิจิทัล เพื่อให้เป้าหมายด้านสตรีกลายเป็นผลงานระยะต้นของวาระการพัฒนา ปี 2030 ตลอดจน สนับสนุนให้สตรีมีความเป็นตัวแทนมากยิ่งขึ้นในกลไกสหประชาชาติ ทั้งนี้ องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติต้องเสริมสร้างชุดเครื่องมือความเสมอภาคทางเพศและปรับปรุงแผนงานระดับโลกสำหรับการพัฒนาสตรีให้ดีขึ้น

 

เพื่อนร่วมงานที่เคารพ

      ความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิง-ชายเป็นนโยบายพื้นฐานระดับชาติของจีน จีนได้กำหนดระบบกฎหมายซึ่งรวมถึงกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ กว่า 100 ฉบับ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสตรี ด้วยเหตุนี้ องค์การอนามัยโลกจึงจัดให้จีนเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่มีประสิทธิภาพด้านสุขภาพแม่และเด็ก นอกจากนี้ จีนยังได้ขจัดช่องว่างระหว่างเพศทางการศึกษาภาคบังคับในขั้นพื้นฐาน ขณะที่ อัตราการมีงานทำของสตรีทั่วทั้งสังคมมีมากกว่า 40% และมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ประกอบธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตเป็นสตรี

       เมื่อ 5 ปีก่อน ข้าพเจ้าริเริ่มจัดการประชุมสุดยอดสตรีโลกและมีข้อริเริ่มจำนวนหนึ่งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั่วโลก ซึ่งได้รับการปฏิบัติตามอย่างเป็นรูปธรรมและรอบด้าน จีนจะสนับสนุนภารกิจสตรีโลกให้มากยิ่งขึ้นต่อไป ในอีก 5 ปีข้างหน้า จีนจะบริจาคเงินมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แก่องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ จีนจะให้การสนับสนุนต่อไปเพื่อตั้งรางวัลทางการศึกษาสำหรับเด็กหญิงและสตรีระหว่างจีนกับองค์กรยูเนสโก ตลอดจนจะสนับสนุนภารกิจทางการศึกษาของเด็กหญิงและสตรีทั่วโลกด้วย ทั้งนี้ จีนริเริ่มจัดการประชุมสุดยอดสตรีโลกอีกครั้งในปี 2025

 

ท่านประธานที่เคารพ

       ยังมีหนทางอีกยาวไกลและต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการสร้างโลกที่ผู้หญิงปลอดจากการเลือกปฏิบัติและมีการพัฒนาอย่างครอบคลุม  ขอให้เราร่วมกันใช้ความพยายามต่อไป เร่งสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมทางเพศให้ปรากฏเป็นจริงขึ้นโดยเร็ว และส่งเสริมการพัฒนาภารกิจสตรีทั่วโลก

ขอบคุณครับ

(Tim/Zhou/Lu)

 

 

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)

周旭