สมุดปกขาว“การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของจีน”เสนอภูมิปัญญาจีนเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก

2021-10-08 15:05:56 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

สมุดปกขาว“การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของจีน”เสนอภูมิปัญญาจีนเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก_fororder_20211008swdyx2

วันที่ 8 ตุลาคม สำนักงานข่าวสาร คณะรัฐมนตรีจีน ประกาศสมุดปกขาว “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของจีน” พร้อมจัดงานแถลงข่าว ในวาระการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ใกล้จะจัดขึ้นที่เมืองคุนหมิง มณฑลหยุนหนาน ในวันที่ 11 ตุลาคมนี้ การประกาศสมุดปกขาวดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงแนวคิด มาตรการ และผลสำเร็จของจีนในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการเสนอภูมิปัญญาจีนเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก อันมีความหมายเชิงปฏิบัติที่สำคัญยิ่ง

นาย เจ้า ยิงหมิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมจีน ประกาศในงานแถลงข่าวว่า ความหมายเชิงปฏิบัติของการประกาศสมุดปกขาว “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของจีน” มี 4 ประการดังนี้

หนึ่ง เป็นครั้งแรกที่ใช้รูปแบบการประกาศสมุดปกขาว อภิปรายการดำเนินงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของจีนอย่างรอบด้าน

สอง แสดงให้เห็นถึงแนวคิด การดำเนินการ และผลสำเร็จของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวิภาพของจีน รวมทั้งคุณประโยชน์ของจีนที่มีต่อโลก

สาม สรุปการปฏิบัติและประสบการณ์ของจีนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เสนอภูมิปัญญาจีนในการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งสรรพชีวิตบนโลก

สี่ กระตุ้นความกระตือรือร้นทั่วทั้งสังคมในการร่วมกันอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการบริหารที่ทุกคนรับผิดชอบ ทุกคนลงมือทำอย่างเต็มที่ และทุกคนร่วมแบ่งปันผลประโยชน์

(Tim/Zi)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-03-2566)

晏梓