จีนส่งเสริมการประกอบอาชีพสมัยใหม่สำหรับสตรีผู้พิการ

2022-09-02 15:33:45 | CMG
Share with:

ในอนาคต หญิงผู้พิการในจีนนับหมื่นคนจะมีโอกาสทางอาชีพมากขึ้น หลังจีนวางแผนจะสร้างบริษัทและองค์กร “โรงงานสวยงาม” 100 แห่ง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสตรีผู้พิการจำนวน 10,000 คนด้วยฝีมือหัตถกรรม

แผนการส่งเสริมให้สตรีผู้พิการมีงานทำได้ประกาศขึ้น  เพื่อคัดเลือกและสนับสนุนสตรีผู้พิการ ให้ทำงานอยู่ในบริษัท หรือองค์กรหัตถกรรมที่อยู่ใกล้ที่พัก เพื่อช่วยให้มีงานทำมากขึ้น

โดยกำหนดให้พื้นที่ต่าง ๆ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะหัตถกรรมการตลาดอีคอมเมิร์ซ และการฝึกอบรมทักษะงานฝีมืออื่น ๆ ที่หลากหลาย ทันสมัย และเป็นที่ต้องการสูงในตลาด เพื่อยกระดับทักษะของสตรีผู้พิการให้สูงยิ่งขึ้น 

นโยบายนี้เกิดขึ้นจากหลายหน่วยงานร่วมมือกัน ทั้ง สหพันธ์ผู้พิการจีน สหพันธ์สตรีจีน กระทรวงทรัพยากรบุคคลและประกันสังคมของจีน กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน และกรมส่งเสริมการพัฒนาชนบทแห่งชาติจีน

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (02-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)