ประวัติย่อสมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20- หลี่ ซี (7)

2022-10-24 15:07:12 | CMG
Share with:

การประชุมเต็มคณะแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมื่อตอนเช้าวันที่ 23 ตุลาคม 2022 โดยนาย “หลี่ ซี” ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบวินัยแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

สำหรับประวัติโดยย่อของหลี่ ซี มีดังนี้

ชนชาติฮั่น เกิดเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.1956 เป็นชาวอำเภอเหลี่ยงตัง มณฑลกานซู่

เริ่มทำงานเมื่อเดือนกรกฏาคมปี ค.ศ.1975 และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเดือนมกราคมปี ค.ศ.1982

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาภาษาและวรรณคดีจีน คณะภาษาจีน วิทยาลัยครุศาสตร์ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และได้รับปริญญามหาบัณฑิตสาขาการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหารระดับสูง

 ปี ค.ศ.1975 -1976 รับการฝึกฝนและทำงานในฐานะเยาวชนผู้มีความรู้ ณ คอมมูนหยุนผิง อำเภอเหลี่ยงตัง มณฑลกานซู่

ปี ค.ศ. 1976-1978  เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมและการศึกษาอำเภอเหลี่ยงตังมณฑลกานซู่  เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิส์จีนประจำอำเภอเหลี่ยงตัง มณฑลกานซู่

ปี ค.ศ. 1978-1982  เรียนวิชาเอกภาษาและวรรณคดีจีน คณะภาษาจีน วิทยาลัยครุศาสตร์ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

ปี ค.ศ. 1982-1985  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการสํานักงานประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำมณฑลกานซู่

ปี ค.ศ. 1985-1986  เลขานุการตำแหน่งระดับชั้นรองผู้อำนวยการฝ่าย ของสํานักงานคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำมณฑลกานซู่

ปี ค.ศ. 1986-1987  เจ้าหน้าที่กิจการพรรคระดับชั้นรองผู้อำนวยการฝ่าย ในฝ่ายการจัดตั้งของสำนักงานการจัดตั้งแห่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำมณฑลกานซู่

ปี ค.ศ. 1987-1990  รองผู้อำนวยการฝ่ายโยกย้ายเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการจัดตั้งแห่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำมณฑลกานซู่

ปี ค.ศ. 1990-1995  เจ้าหน้าที่กิจการพรรคระดับผู้อำนวยการฝ่ายของสำนักงานการจัดตั้งแห่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลกานซู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการปัญญาชนแห่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลกานซู่  ผู้อำนวยการฝ่ายเจ้าหน้าที่พรรคและการเมืองของสำนักงานการจัดตั้งแห่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำมณฑลกานซู่

ปี ค.ศ. 1995-1996  เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตซีกู้ เมืองหลานโจว มณฑลกานซู่

ปี ค.ศ. 1996-1999  กรรมการประจำและผู้อํานวยการสำนักงานการจัดตั้งแห่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองหลานโจว มณฑลกานซู่

ปี ค.ศ. 1999-2001 รองเลขาธิการและผู้อํานวยการสำนักงานการจัดตั้งแห่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองหลานโจว มณฑลกานซู่

ปี ค.ศ. 2001-2002 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตจางเย่ มณฑลกานซู่

ปี ค.ศ. 2002-2004 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองจางเย่ มณฑลกานซู่ (ระหว่างนั้นในช่วงเดือนมีนาคม-กรกฏาคม ปี 2004  เรียนหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับข้าราชการระดับอธิบดีในโรงเรียนพรรคของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน)

ปี ค.ศ. 2004-2004 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลกานซู่

ปี ค.ศ. 2004-2006 กรรมการประจำและเลขาธิการสำนักงานแห่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลส่านซี

ปี ค.ศ. 2006-2011 กรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลส่านซี เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองเหยียนอาน (ระหว่างนั้นในช่วงปี 2007-2009 ยังควบตําแหน่งประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งเมืองเหยียนอาน  และในช่วงปี 2008-2011 เรียนหลักสูตรวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหารระดับสูงของสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยชิงหวา  ได้รับปริญญามหาบัณฑิตสาขาการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหารระดับสูง)

ปี ค.ศ. 2011-2013 กรรมการประจำและผู้อํานวยการสำนักงานการจัดตั้งแห่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครเซี่ยงไฮ้

ปี ค.ศ. 2013-2014 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครเซี่ยงไฮ้ รองประธานคณะกรรมการสถาบันอบรมเจ้าหน้าที่ผู่ตงแห่งประเทศจีน และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการคนที่ 1 ของสถาบันแห่งนี้

ปี ค.ศ. 2014-2015 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเหลียวหนิง รักษาการผู้ว่าการมณฑล และผู้ว่าการมณฑลเหลียวหนิง

ปี ค.ศ. 2015-2017 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเหลียวหนิง ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งมณฑลเหลียวหนิง

ปี ค.ศ. 2017-2017 กรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเหลียวหนิง ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งมณฑลเหลียวหนิง

ปี ค.ศ. 2017-2022 กรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลกวางตุ้ง 

-  กรรมการสำรองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 17 และ 18

-  กรรมการและกรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19


YING/LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (30-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)