ป่าชายเลนครึ่งหนึ่งของจีนสัมฤทธิ์ผลในการอนุรักษ์

2022-11-16 15:39:41 | CMG
Share with:

ปัจจุบันประเทศจีนมีป่าชายเลนธรรมชาติ 55% ที่ถูกจัดให้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ พื้นที่ป่าชายเลนของจีนจาก 22,000 เฮกตาร์เมื่อต้นศตวรรษนี้ ได้เพิ่มขึ้นเป็น 27,100 เฮกตาร์  กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีอัตราการครอบคลุมป่าชายเลนเพิ่มขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

เขตวานชวี เซินเจิ้น มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าชายเลนฝูเถียนเป็นพื้นที่พักอาศัย แหล่งพักที่สำคัญช่องทางนกอพยพจากเหนือลงใต้ตามฤดูกาล ในซีกโลกตะวันออก

แต่ละปีจะมีนกอพยพจากเอเชียตะวันออกไปยังออสเตรเลียจำนวนหลายหมื่นตัวมาแวะพักที่นี่

ป่าชายเลนได้รับฉายานามว่าเป็น “ผู้พิทักษ์ชายฝั่ง สวรรค์แห่งนก คลังปลาและกุ้ง” เป็นหนึ่งในระบบนิเวศวิทยาคาร์บอนสีครามที่สำคัญที่สุด แสดงบทบาทที่สำคัญยิ่งในด้านการทำให้น้ำทะเลบริสุทธิ์ ป้องกันลมและชะลอคลื่นทะเล รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งยังช่วยรักษาและตรึงคาร์บอนเอาไว้ด้วย

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-06-2566)

  • เกาะกระแสจีน (10-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)