รัฐบาลจีนออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

2022-11-25 14:32:30 | CMG
Share with:

กระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีนได้เผยแพร่ “หนังสือเวียนเกี่ยวกับการเสริมสร้างแนวโน้มฟื้นฟูเศรษฐกิจและพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม” โดยเพิ่มนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้น

นายซิน กั๋วปิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีนกล่าวว่า ตั้งแต่ไตรมาสที่สามเป็นต้นมา อุตสาหกรรมจีนอาศัยการกระตุ้นของอุตสาหกรรมส่วนน้อย เช่น รถยนต์เป็นหลัก แต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ก็มีแนวโน้มการเติบโตได้ชะลอลงบ้าง 

ส่วนการสนองพลังงานนั้นยังคงอยู่ในสภาวะสมดุลย์แต่ตึงเครียดอยู่ ปัญหาต่าง ๆ  เช่นโลจิสติกส์ก็เกิดภาวะขัดข้องอยู่เป็นระยะ

“หนังสือเวียน” ดังกล่าวให้ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมทั้งหมด 17 ข้อด้วยกัน ซึ่งกำหนดให้พื้นที่ต่าง ๆ ขยายความต้องการ ส่งเสริมการหมุนเวียน กระตุ้นพลังขับเคลื่อน บรรลุเป้าหมาย เพื่อประกันให้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นไปภายในขอบเขตที่มีเหตุผลภายในไตรมากที่ 4 ของปีนี้


  • เสียงข่าวประจำวัน (04-12-2565)

  • เกาะกระแสจีน (03-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-12-2565)