รัชกาลที่ 10 ส่งสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของอดีตประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน

2022-12-05 14:04:59 | CMG
Share with:

หลายวันมานี้ ผู้นำหลายประเทศต่างส่งสารแสดงความไว้อาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายเจียง เจ๋อหมิน อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้านประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงระบุในสาส์นว่า ท่านอดีตประธานาธิบดีนั้นเป็นผู้นำที่นานาประเทศให้การยกย่องนับถือ จากคุณูปการที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและที่นำมาซึ่งการพัฒนาในชีวิตของประชาชนชาวจีน และที่สำคัญคือ การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศและความเข้าใจอันดี ซึ่งยังผลให้มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันยิ่งขึ้น การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงในช่วงเวลาที่ท่านอดีตประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งนั้น จะบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ไทย-จีน ตั้งแต่การเยือนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าเมื่อปี 2541 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และในปีต่อมาเราต่างยินดีที่ได้ตอบแทนน้ำใจไมตรีของท่านอดีตประธานาธิบดีในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาของ ข้าพเจ้า การเยือนครั้งนั้นได้กระชับสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศและประชาชนของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งก็ได้พัฒนาไปอีกระดับหนึ่งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในปี 2543 คุณูปการสำคัญประการหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่านอดีตประธานาธิบดีเป็นพื้นฐาน คือการบรรลุข้อตกลงแผนงานความร่วมมือในศตวรรษที่ 21 ที่ได้จัดทำขึ้นระหว่าง สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย

ด้านนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตไทยประจำจีน และมอบเอกสารทางการให้กับนายเจียง เจ๋อหมิน อดีตประธานาธิบดีจีน เมื่อปี 2001 โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยได้แสดงความไว้อาลัยอย่างลึกซึ้งต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายเจียง เจ๋อหมิน อดีตประธานาธิบดีจีน โดยกล่าวว่า คุณูปการของท่านอดีตประธานาธิบดีจีนในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน และยกฐานะของจีนในประชาคมโลกนั้น จะบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ตลอดไป ประชาชนไทยขอขอบคุณท่านอดีตประธานาธิบดีจีนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน


Bo/Ldan/Zhou

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-05-2566)

  • เกาะกระแสจีน (27-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-05-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-05-2566)