สถาบันอุดมศึกษาของจีนใช้มาตรการเพิ่มการจ้างงาน

2022-01-27 15:40:05 | CMG
Share with:

สถาบันอุดมศึกษาของจีนใช้มาตรการเพิ่มการจ้างงาน

ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของจีนในปี 2022 จะมีมากถึง 10.76 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.67 ล้านคนเมื่อเทียบกับปี 2021 ทำสถิติสูงสุดทั้งในแง่ขนาดและจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น เนื่องด้วยผลกระทบจากหลายปัจจัย เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถานการณ์การมีงานทำของผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความซับซ้อนและหนักหน่วง

เมื่อเผชิญกับตลาดการจ้างงานที่เผชิญแรงกดดันสูง สถาบันอุดมศึกษาในท้องที่ต่าง ๆ ของจีนจึงใช้มาตรการประกันให้นโยบายด้านการจ้างงานได้รับการปฏิบัติตาม ข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการจีนแสดงให้เห็นว่า นับจนถึงปลายปี 2021 สถาบันอุดมศึกษาในท้องที่ต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมรับสมัครงานภายในสถาบันมากกว่า 40,000 ครั้งสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในปี 2022 และได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานเกือบ 20 ล้านรายการ

ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการจีนยังได้เปิดตัว "โครงการบ่มเพาะบุคคลกรเพื่อการจ้างงานผ่านการเชื่อมโยงอุปสงค์กับอุปทาน" โดยมุ่งเน้นที่การบ่มเพาะและฝึกอบรมบุคลากรอย่างมีเป้าหมาย การสร้างฐานการฝึกปฏิบัติงานเพื่อการจ้างงาน และการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับวิสาหกิจ ลงลึกเชื่อมโยงการจ้างงานกับการผลิตบุคคลากร ตลอดลงลึกการเชื่อมต่ออุปสงค์กับอุปทานด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

TIM/LU/Zi

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-04-2566)

  • เกาะกระแสจีน (01-04-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (31-03-2566)

陆永江