เอกสารหมายเลข 1 ส่วนกลางประจำปี 2022

2022-02-23 17:39:42 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

เอกสารหมายเลข 1 ส่วนกลางประจำปี 2022

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ จีนประกาศ “ข้อคิดเห็นส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์และคณะรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับงานสำคัญของการผลักดันการพัฒนาเขตชนบทอย่างรอบด้านปี 2022” นับเป็นเอกสารส่วนกลางหมายเลข 1 ประจำปี 2022 โดยเป็นเอกสารชี้นำงานด้านเกษตรกรรม ชนบทและชาวนาฉบับที่ 19 ของจีน นับตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 21 เป็นต้นมา

เอกสารระบุว่า ต้องรักษาความมั่นคงด้านธัญญาหารแห่งชาติและป้องกันไม่ให้ชาวนาที่พ้นความยากจนแล้วในปัจจุบัน กลับสู่สภาพที่ยากจนอีกครั้ง กำหนดภาระหน้าที่และมาตรการอย่างชัดเจน แสดงบทบาทการนำขององค์กรพรรคฯประจำชนบท มุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์เขตชนบท ผลักดันให้กระบวนการพัฒนาชนบทประสบผลคืบหน้าใหม่ ทำให้เกษตรกรรมและเขตชนบทมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

เอกสารชี้ว่า ปัจจุบัน โควิด-19 ยังคงระบาดในทั่วโลก การฟื้นฟูของเศรษฐกิจยังอ่อนแออยู่ การท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศมีมากขึ้น ภาระหน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจีนค่อนข้างหนัก คกก.พรรคฯส่วนกลาง เห็นว่าการรับมือกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงรอบร้อยปีครั้ง การรับมือกับโรคระบาด และการผลักดันการพัฒนาของเศรษฐกิจสังคมนั้น ควรยึดถือความต้องการทางยุทธศาสตร์สำคัญแห่งชาติ รักษาความมั่นคงทางเกษตรกรรม ผลักดันการพัฒนาเขตชนบทอย่างรอบด้าน ทำให้ปริมาณการผลิตด้านเกษตรกรรมโตขึ้นอย่างมั่นคง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เขตชนบทมีความมั่นคงและสงบสุข

(Yim/Lin/Cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-04-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (10-04-2567)

林钦亮