การออกแบบของโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด“โลกเป็นหนึ่งเดียว”

2022-02-28 13:27:11 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

การออกแบบของโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด“โลกเป็นหนึ่งเดียว”

การออกแบบสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งล้วนสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด “โลกเป็นหนึ่งเดียว”  เช่น

การออกแบบเหรียญรางวัลโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งได้แรงบันดาลใจจากเครื่องประดับหยกโบราณจีน ลาย 5 ห่วงและวงกลมด้านในของเหรียญ สื่อถึงความหมาย การเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างธรรมชาติ โลกมนุษย์ และหัวใจของทุกคน  ในขณะเดียวกัน ยังเป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณโอลิมปิกด้วย  คือ ชาวทั่วโลกจะรวมเป็นหนึ่งเดียว มีส่วนร่วม มีการแบ่งปัน มีความสามัคคี และมีความก้าวหน้าพร้อมกัน 

การออกแบบของโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด“โลกเป็นหนึ่งเดียว”

ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง เส้นทางที่รถเลื่อนน้ำแข็ง 12 คันแล่นผ่านได้กลายเป็นเชือกถักจีนสีแดงขนาดใหญ่     เชือกถักจีนสามารถถักด้วยเชือกเส้นเดียวหรือหลายเส้น   เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นศิริมงคลและความสามัคคี     แสดงถึงความปรารถนาดีและมีหมายความว่า เราเป็นครอบครัวเดียวกัน มีความผูกพันกัน และต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

การออกแบบของโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด“โลกเป็นหนึ่งเดียว”

การออกแบบของโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด“โลกเป็นหนึ่งเดียว”

ศูนย์การแข่งขันสกีกระโดดไกลแห่งชาติของจีน หรือ “เสวี่ยหยูอี้” มีลักษณะโค้งเป็นรูปตัวเอส คล้ายคลึงกับ “หยูอี้” ซึ่งเป็นวัตถุมงคลแห่งความโชคดีตามคติความเชื่อของจีน  มักทำด้วยหยกหรือทอง เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดี     ลานสกียักษ์แห่งนี้ทำหน้าที่จัดการแข่งขันสกีกระโดดไกล (Ski Jumping) และสกีนอร์ดิกแบบผสม (Nordic combined)   ลานสกียักษ์“เสวี่ยหยูอี้”ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของสถาปัตยกรรมกีฬา  แต่ยังส่งความปรารถนาดีและลึกซึ้งแบบครอบครัวไปยังนักกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเป็นวิธีโรแมนติกของชาวจีนในการแสดงออกถึงความปรารถนาดีต่อทั่วโลกด้วย  

การออกแบบของโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด“โลกเป็นหนึ่งเดียว”

ช่อดอกไม้สำหรับมอบให้นักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งมีชื่อว่า “ดอกไม้โอลิมปิกที่ไม่มีวันเหี่ยว”  เป็นช่อดอกไม้ที่ทำด้วยเส้นด้าย  เป็นศิลปหัตถกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สไตล์เซี่ยงไฮ้    การใช้ช่อดอกไม้ที่เป็นศิลปหัตถกรรมดังกล่าวแทนดอกไม้สด ไม่เพียงแต่จะลดต้นทุนในการจัดส่งและดูแลระหว่างทางจากแหล่งผลิตดอกไม้ทางภาคใต้ของจีนมายังที่จัดงานเท่านั้น  หากยังเป็นของที่ระลึกที่พกพาสะดวกและเก็บไว้ได้นานอีกด้วย  ถือเป็นการปฏิบัติตามแนวคิดจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอย่างประหยัดและยั่งยืน   ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความปรารถนาของจีนที่มีต่ออนาคตที่ดีงามของมนุษยชาติ และยังเป็นการดำเนินการจริง เพื่อสร้างสรรค์บ้านที่สวยงามสำหรับมนุษยชาติด้วย 

(yim/cai)

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (01-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-01-2566)

蔡建新