นายเหลย์ โฮ่วซิง สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนอนุรักษ์และสืบทอดยาสมุนไพรชนเผ่าเซอ นำเสนอให้เผยแพร่กฎมหายยาสมุนไพรจีนเพื่อสาธารณะประโยชน์

2022-03-05 16:41:44 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

นายเหลย์ โฮ่วซิง สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนอนุรักษ์และสืบทอดยาสมุนไพรชนเผ่าเซอ นำเสนอให้เผยแพร่กฎมหายยาสมุนไพรจีนเพื่อสาธารณะประโยชน์

นายเหลย์ โฮ่วซิง สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน ผู้นำหน้าการศึกษาวิจัยยาสมุนไพรชนเผ่าเซอของจีนเป็นแพทย์มาเกือบ 40 ปี เพื่อสืบทอด อนุรักษ์ พัฒนาและประยุกต์ใช้ยาสมุนไพรชนเผ่าเซอเพื่อสร้างความผาสุกแก่กิจการสุขภาพมนุษย์ ตั้งแต่ทศวรรษ 1990 แห่งศตวรรษที่ 20 เขานำคณะของเขาดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และประสบผลสำเร็จอย่างสมบูรณ์ เพื่อตรวจสภาพการประยุกต์ใช้ยาสมุนไพรชนเผ่าเซอพื้นเมืองให้แน่ชัด เขาไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย ปีนเขาลุยน้ำ เดินเข้าหมู่บ้านและครอบครัว รอยเท้าครอบคลุมที่ชุมนุมของชนเผ่าเซอใน 25 อำเภอในมณฑลเจ้อเจียง ฮกเกี้ยน เจียงซีและกวางตุ้ง

นายเหลย์ โฮ่วซิง สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนอนุรักษ์และสืบทอดยาสมุนไพรชนเผ่าเซอ นำเสนอให้เผยแพร่กฎมหายยาสมุนไพรจีนเพื่อสาธารณะประโยชน์

ยาสมุนไพรชนเผ่าเซอเป็นประสบการณ์การรักษาโรคและผลึกภูมิปัญญาของชนเผ่าเซอเป็นเวลานานเพื่อดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ ได้แสดงบทบาทสำคัญต่อการรักษาสุขภาพของประชาชนในที่ชุมนุมของชนเผ่าเซอ

นายเหลย์ โฮ่วซิง สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนอนุรักษ์และสืบทอดยาสมุนไพรชนเผ่าเซอ นำเสนอให้เผยแพร่กฎมหายยาสมุนไพรจีนเพื่อสาธารณะประโยชน์

นายเหลย์ โฮ่วซิงเสนอให้ใช้หลายมาตรการเพื่ออนุรักษ์ยาสมุนไพรชนเผ่าเซอ อาทิ เร่งอบรมบุคลากร ศึกษาและวิจัยผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับยาสมุนไพรชนเผ่าเซอ รวบรวมหนังสือโบราณว่าด้วยยาสมุนไพรชนเผ่าเซออย่างต่อเนื่อง

นายเหลย์ โฮ่วซิง สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนอนุรักษ์และสืบทอดยาสมุนไพรชนเผ่าเซอ นำเสนอให้เผยแพร่กฎมหายยาสมุนไพรจีนเพื่อสาธารณะประโยชน์

นอกจากนี้ ในการประชุมสองสภาปีนี้ นายเหลย์ โฮ่วซิงยังเสนอให้เผยแพร่กฎมหายยาสมุนไพรจีนเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้เป็นเนื้อหาสำคัญในการเผยแพร่กฎหมาย ใช้แพลตฟอร์มสือ รวมถึงหนังสือ โทรทัศน์และเว็บไซต์เผยแพรอย่างกว้างขวาง จนสร้างบรรยากาศให้สังคมให้ความสนใจ เข้าร่วมและสนันสนุนการพัฒนายาสมุนไพรจีน

นายเหลย์ โฮ่วซิง สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนอนุรักษ์และสืบทอดยาสมุนไพรชนเผ่าเซอ นำเสนอให้เผยแพร่กฎมหายยาสมุนไพรจีนเพื่อสาธารณะประโยชน์

เขียนโดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)

崔沂蒙