ประเด็นร้อนที่ปชช.จีนสนใจในสองสภา 2022 (2)

2022-04-20 16:25:24 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

ประเด็นร้อนที่ปชช.จีนสนใจในสองสภา 2022 (2)

“ข้อเสนอเพิ่มนโยบายสนับสนุนการมีลูกสามคน”เมื่อวันที่ 2 มีนาคม นายจิน หลี่เจี้ยน สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซาเทิร์น เสนอว่า เพิ่มเกณฑ์ลดหย่อนภาษีสำหรับครอบครัวที่มีลูกสามคน และให้เงินอุดหนุนการคลอดบุตรรายเดือนกับลูกคนที่สามจนถึงเด็กโตถึงอายุ 18 ปี ส่วนนโยบายการลดหย่อนและยกเว้นภาษีส่วนบุคคลและนโยบายเงินอุดหนุนทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินการได้ตามความแตกต่างของระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและความแตกต่างในความตั้งใจมีบุตรของแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอมากมายเกี่ยวกับลูกคนที่สาม เช่น นางไจ๋ เหม่ยชิง สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน ซีอีโอกลุ่มบริษัทเซียงเจียง มีข้อเสนอให้จัดทำเครื่องบ่งชี้ที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงสำหรับครอบครัวลูกสามคน เพื่อแก้ปัญหาแรงกดดันด้านที่อยู่อาศัยที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรในครัวเรือน เธอเชื่อว่า ราคาที่อยู่อาศัยที่สูงเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญพันธุ์ของชาวเมืองในประเทศจีน และเธอเสนอให้จัดทำเครื่องบ่งชี้ที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงสำหรับครอบครัวที่มีลูกสามคน หรือให้เงินอุดหนุนค่าที่พักอาศัยแก่ครอบครัวที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดแรงกดดันด้านที่อยู่อาศัย ในขณะเดียวกัน ก็สามารถส่งเสริมการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้ในระดับหนึ่งและเพิ่มการมีงานทำด้วย

นางหวง ซี่ฮวา สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน รองผู้ว่าการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน และผู้ว่าการหน่วยงานประชาสัมพันธ์ประจำรเมืองฮุ่ยโจวของมณฑลกวางตุ้งเสนอว่า สำหรับครอบครัวที่มีลูกสามคนขึ้นไป ควรคืนหรือยกเว้นครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านงวดแรก

ประเด็นร้อนที่ปชช.จีนสนใจในสองสภา 2022 (2)

สำหรับการชำระรายเดือนและดอกเบี้ยล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก หากลดลงครึ่งหนึ่งหรือยกเว้นจะเป็นที่น่าสนใจสำหรับเมืองใหญ่และขนาดกลาง นอกจากนี้ สำหรับครอบครัวที่มีลูกสามคนโดยทั่วไปจะมีความต้องการที่เปลี่ยนบ้าน ดังนั้น การลดค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้จะช่วยลดความกดดันได้มาก และในแง่ของการรักษาพยาบาล อัตราการชำระเงินคืนสำหรับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสำหรับทารกและเด็กเล็กจะเพิ่มขึ้นอีก

“ข้อเสนอให้เปิดเสรีการมีบุตร”

นายหวง ซี่ฮวา ผู้แทนสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนยังเสนอว่า ควรออกนโยบายเปิดเสรีการมีบุตรอย่างเต็มที่ทั่วประเทศโดยเร็วที่สุด เพราะตอนนี้พูดถึงนโยบายลูกสามคนจะทำให้คนเข้าใจผิดว่ามีลูกสี่คนผิดกฎหมาย

“ข้อเสนอให้ทำงานจากที่บ้านได้ 1-2 วันต่อสัปดาห์”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม นางหวง ซี่ฮวา ผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติจีนยังได้ยื่น "ข้อเสนอวันทำงานแบบผสม 3+2" โดยเสนอให้พนักงานสามารถเลือกทำงานจากทางไกลได้ 1-2 วัน เช่น ทุกวันพุธหรือวันศุกร์ ผลการทดลองปฏิบัติของบริษัทพบว่าไม่เพียงแต่ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานจะไม่ได้รับผลกระทบ ความพึงพอใจของพนักงานก็ดีขึ้นอย่างมากเช่นกัน

Yim/kt

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (01-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-01-2566)

崔沂蒙