บุคคลจากหลายประเทศหารือความร่วมมือ "1 แถบ 1 เส้นทาง"

2022-05-17 10:37:21 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

บุคคลจากหลายประเทศหารือความร่วมมือ "1 แถบ 1 เส้นทาง"

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ทางด่วนไนโรบี ซึ่งเป็นทางด่วนสายแรกของแอฟริกาตะวันออก เริ่มเปิดทดลองใช้งาน ทางด่วนสายนี้ยาว  27.1 กิโลเมตร จะช่วยลดความแออัดของการจราจรในใจกลางเมือง ลดต้นทุนการเดินทางด้วยยานยนต์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในเมือง

เมื่อ 5 ปีที่แล้ว  ช่วงวันที่ 14-15 พฤษภาคม ปี 2017 การประชุมสุดยอดฟอรั่มว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางครั้งแรก  จัดขึ้นในกรุงปักกิ่ง โดยมีประมุข ผู้นำและหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญกว่า 30 คนเข้าร่วม ได้บรรลุฉันทามติมากมายเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือ  การใช้มาตรการต่างๆ และบรรลุซึ่งผลงานที่เป็นรูปธรรม  ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานี้  โควิด-19 มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  สถานการณ์ระหว่างประเทศตึงเครียดมากขึ้น และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ต่างเป็นแรงกดดันหนักของประเทศต่างๆ  แต่โครงการความร่วมมือ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" เช่น ทางด่วนไนโรบี ได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและได้รับผลงานดี ทำให้บุคคลจากวงการต่างๆ  สัมผัสถึงอนาคตอันสดใสแห่งความร่วมมือ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"

Yim/Lei/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-05-2567)

雷德辛