จีนแจ้งผลการทำงานของหน่วยปฏิบัติงานร่วมภาคีทะเลจีนใต้ครั้งที่ 38

2023-03-15 15:37:47 | CMG
Share with:

วันที่ 14 มีนาคม นายวัง เหวินปิน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแจ้งสภาพการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติงานร่วมครั้งที่ 38 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามปฏิญญาภาคีในทะเลจีนใต้

นายวัง เหวินปินกล่าวว่า ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคมที่ผ่านมา มีการจัดการประชุมหน่วยปฏิบัติงานร่วมดังกล่าวที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซีย ในที่ประชุมครั้งนี้ จีนกับประเทศต่างๆในอาเซียนผลักดันการหารือเกี่ยวกับ“แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้”ต่อไป และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ และความร่วมมือบนทะเล โดยบรรลุความเห็นพ้องในโครงการความร่วมมือหลายประการ อาทิ การวิจัยทางทะเล การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล การค้นหาและช่วยชีวิตทางทะเล เป็นต้น พร้อมทั้งการเสริมการติดต่อเจรจาและความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กัน เพื่อร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของทะเลจีนใต้

นายวัง เหวินปินกล่าวว่า ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องยังกำหนดแผนการปฏิบัติงานของปีนี้ เพื่อผลักดันการเจรจาเกี่ยวกับ“แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้”ให้มีผลคืบหน้ามากยิ่งขึ้น


Yim/Cai/Sun

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)