เขตสงครามภาคใต้ตอบโต้เครื่องบินสอดแนมของสหรัฐฯ ที่จงใจบุกรุกพื้นที่ฝึกซ้อมของจีน

2023-06-01 14:28:41 | CMG
Share with:

พันเอกจาง หนานตง โฆษกกองทัพเขตสงครามภาคใต้กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ระหว่างช่วงการฝึกซ้อมปกติของกองทัพเรือกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนชุดที่ 17 ที่จัดขึ้นในทะเลจีนใต้  เครื่องบินสอดแนม RC-135 ของกองทัพสหรัฐฯ 1 ลําจงใจบุกเข้าไปในพื้นที่ฝึกซ้อมของจีน เพื่อดําเนินการแทรกแซงการลาดตระเวน เขตสงครามภาคใต้ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจัดกําลังทางอากาศติดตามและเฝ้าระวังทั้งหมด ซึ่งเป็นการกระทำที่สอบมาตรฐานตามกฎหมาย  ข้อบังคับและข้อกําหนด 

การกระทําของสหรัฐฯ ทําลายสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างรุนแรง รายงานที่เกี่ยวข้องเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริง ซึ่งทั้งหมดเป็นคนชั่วฟ้องก่อน กลับดําเป็นขาว พยายามทําให้เกิดความปั่นป่วนระหว่างประเทศ

จีนขอเรียกร้องให้สหรัฐฯ ควบคุมการปฏิบัติการทางทหารทางทะเลและทางอากาศอย่างจริงจัง ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางทะเลและทางอากาศ มิฉะนั้น สหรัฐฯ จะรับผิดชอบผลที่ตามมาทั้งหมด

กองกําลังเขตสงครามยังคงตื่นตัวสูงตลอดเวลา เพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ สันติภาพและเสถียรภาพของทะเลจีนใต้


Ying/kt/cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-04-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (10-04-2567)