นิตยสารฉิวซื่อตีพิมพ์บทความสีจิ้นผิง "จงเป็นบุคลากรเสาหลักของพรรคและประชาชน แบกรับความรับผิดชอบอันหนักหน่วงแห่งยุคสมัย"

2023-07-01 18:27:49 | CMG
Share with:

นิตยสาร "ฉิวซื่อ" ฉบับที่ 13 ประจำวันที่  1 กรกฎาคมนี้ ได้ตีพิมพ์บทความสำคัญของสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางของจีน หัวข้อ "จงมุ่งมั่นเป็นบุคลากรเสาหลักที่ภักดีและไว้วางใจได้ของพรรคและประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อการแบกรับภาระหน้าที่อันหนักหน่วงแห่งยุคสมัย"

บทความระบุว่า การเติบโตด้วยดีของเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่จะส่งผลถึงการมีผู้สืบช่วงต่อกิจการของพรรคและประชาชน  จะต้องอบรมบุคลิกทางการเมืองที่ภักดีต่อพรรค  ตั้งจิตใจที่รับผิดชอบต่อประชาชนและประเทศชาติ มุ่งหาอุดมการณ์อันสูงส่งและบริสุทธิ์ พัฒนาทักษะที่แข็งแกร่งซึ่งคู่ควรกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่อันหนักหน่วง ทุ่มกำลังเพื่อกิจการของพรรคและประชาชน   และก้าวย่างแห่งการฟันฝ่าต่อสู้ในการเดินทางยุคใหม่

บทความยังชี้ว่า จะต้องจดจำให้มั่นถึงรากฐานของความเชื่อและอุดมการณ์  ซึ่งเป็นพื้นฐานของการก่อตั้งพรรคและพัฒนาพรรค และก็เป็นจุดที่ตั้งของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พรรค  การที่ให้เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่รับช่วงต่ออย่างดี ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องรับช่วงต่อการยืนหยัดในความเชื่อลัทธิมาร์กซ์ และฟันฝ่าต่อสู้เพื่อบรรลุซึ่งอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ของลัทธิคอมมิวนิสต์และสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน เจ้าหน้าที่ของพรรคจะต้องมีความใจกว้างที่คำนึงถึงโลก  มีอุดมการณ์สูงส่ง และไม่ลืมภารกิจแต่แรกเริ่ม  ผสานอุดมการณ์ของชีวิตเข้าสู่กิจการของพรรคและประชาชน ถือการต่อสู้เพื่อความสุขของประชาชนเป็นความสุขที่ใหญ่ที่สุดของตนเอง ถึงจะเรียกว่ามีชีวิตที่สูงส่งและมีความหมายเต็มเปี่ยม  การยึดมั่นในอุดมการณ์นั้น จะต้องรับรู้ก่อนแล้วค่อยเชื่อถือ เชื่อถือแล้วค่อยปฏิบัติตาม  การยึดมั่นในศรัทธาและอุดมการณ์ไม่ใช่เรื่องเพียงช่วงระยะหนึ่งแต่เป็นเรื่องตลอดทั้งชีวิต  จะต้องฝึกฝนและสำนึกอยู่ตลอดเวลาถึงจะก้าวหน้าได้ ไม่ว่าในสภาวะราบรื่นหรือลำบาก ล้วนต้องยึดมั่นไม่ลังเล ถึงจะรับการทดสอบครั้งใหญ่ได้

บทความได้ชี้ย้ำด้วยว่า จะต้องยึดมั่นในการปราบปรามคอรัปชั่น  ซึ่งการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่สำคัญที่จะทำให้อำนาจรัฐโค่นล้มได้ง่ายที่สุด เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่จะต้องจดจำหลักการที่ความซื่อตรงคือพร ความโลภคือคำสาป เปรียบเทียบทฤษฎีและแนวนโยบายของพรรค ธรรมนูญพรรค ระเบียบวินัยพรรค และพันธกิจเดิมของพรรค เพื่อตัดสินได้ว่าเรื่องใดที่ควรทำและเรื่องใดที่ทำไม่ได้ ยึดมั่นในแนวทางปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ที่สำคัญที่สุดคือ ยึดมั่นในความเชื่อศรัทธาในใจ จะต้องขจัดอุปสรรคทางการเมือง การยึดมั่นในอำนาจ การสร้างความสัมพันธ์ การใช้ชีวิตตามจริยธรรมและความผูกพันกับญาติมิตร

บทความยังระบุว่า จะต้องปฏิบัติตามแนวคิดการสร้างผลงานทางการเมืองที่ถูกต้อง  การเป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ ต้องสร้างผลงาน การสร้างผลงานจะต้องตอบปัญหาให้ได้ว่าสร้างผลงานเพื่อใคร  สร้างผลงานแบบไหนและสร้างผลงานอย่างไร   เมื่อมีจิตวิญญาณของพรรคที่เข้มแข็ง และไม่เห็นแก่ตัว ถึงจะรับรองว่า แนวคิดทางการเมืองจะไม่ผิดเพี้ยนไป ชาวพรรคคอมมิวนิสต์จีนจำเป็นต้องจดจำว่า การสร้างความสุขให้กับประชาชนเป็นผลงานการเมืองที่ใหญ่ที่สุด การวางแผนงานของเรา จะต้องปฏิบัติตามจุดประสงค์พื้นฐานที่ทุ่มเทกำลังให้บริการประชาชน ยึดมั่นในแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ยึดมั่นการพัฒนาเพื่อประชาชน การพัฒนาต้องพึ่งพาประชาชน และผลการพัฒนาจะเพื่อมอบประโยชน์ให้กับประชาชน  ปฏิบัติงานให้ดีเข้าถึงใจของประชาชน  เจ้าหน้าที่ของพรรคจะต้องทำงานตามสภาพความเป็นจริง  มุ่งหาผลจริง จะมีการหลอกลวงไม่ได้แม้แต่น้อย  จำเป็นต้องทำงานอย่างจริงจัง ปฏิบัติจริงและมุ่งหาผลลัพธ์จริง  ห้ามการกระทำแบบกล่าวคำขวัญลอยๆ ลงมือปฏิบัติแบบฉาบฉวยอย่างเด็ดขาด


Yim/LR/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)