กฎหมายคุ้มครองระบบนิเวศดั้งเดิมบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตเริ่มมีผลบังคับใช้

2023-09-02 12:54:47 | CMG
Share with:

ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตเปรียบได้กับกระดูกสันหลังของโลก หอเก็บน้ำแห่งเอเชีย ขั้วที่ 3 ของโลก และเป็นหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยทางระบบนิเวศที่สำคัญยิ่งของจีน ซึ่งกฎหมายการคุ้มครองระบบนิเวศดั้งเดิมบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ค.ศ.2023

วันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา การประชุมครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการถาวรแห่งสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ลงมติผ่านกฎหมายการคุ้มครองระบบนิเวศดั้งเดิมบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มี 7 บท ทั้งหมด 63 มาตรา โดยยึดมั่นในการคุ้มครองระบบนิเวศเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก โฟกัสในเรื่องความขัดแย้งหลัก ปัญหาพิเศษ และลักษณะเด่นชัดในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศ โดยจะเดินหน้าไปพร้อมกับงานจัดการภูเขา แม่น้ำ ทะเลสาบ ไร่นา ทุ่งหญ้า แบบอเนกประสงค์อย่างมีระบบตั้งแต่ต้นทาง เพื่อสร้างหลักประกันด้านกฎหมายต่อการคุ้มครองระบบนิเวศบนที่ราบสูงให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การบัญญัติและมีผลบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว มีความหมายสำคัญยิ่งต่อการเสริมสร้างงานคุ้มครองระบบนิเวศบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต สร้างสรรค์ฐานที่มั่นด้านอารยธรรมทางระบบนิเวศแห่งชาติ ส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมให้พัฒนาต่อเนื่องกัน และบรรลุการอยู่รวมกันอย่างกลมกลืนสมานฉันท์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ


LFyimcai

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (18-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)