บทวิเคราะห์ : ผลสำเร็จข้อริเริ่ม 1 แถบ 1 เส้นทาง (BRI)

2023-10-11 11:38:52 | CMG
Share with:

ย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีก่อน  นายสี จิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนเสนอให้ร่วมกันสร้างสรรค์แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม  และเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 โดยย่อเป็นข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง หรือ BRI ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา  BRI ได้ประสบผลสำเร็จ

จาสถิติพบว่า ถึงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  จีนได้ลงนามในเอกสารเพื่อความร่วมมือในกรอบ BRI จำนวนกว่า 200 ฉบับกับกว่า 150 ประเทศและกว่า 30 องค์การระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงโครงการทางรถไฟจีน-ลาว  โครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงจาการ์ตากับเมืองบันดุง  และโครงการท่าเรือ Piraeus ในกรีซ  โครงการเหล่านี้ล้วนเป็นโครงการสัญลักษณ์ในกรอบ BRI

จีนยังพัฒนาโครงการความร่วมมือ “ห้องทำงานช่างไม้หลู่ปัน”ซึ่งเป็นโครงการอบรมช่างฝีมือ  โครงการปลูกเห็ดและหญ้าเพื่อพ้นจากความยากจน  และใช้ปฏิบัติการการเดินทางเพื่อแสงสว่างที่ให้การรักษาโรคตา   

จีนยังได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการการค้าเสรีจำนวน 21 ฉบับกับ 28 ประเทศและภูมิภาค  ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  มูลค่าการนำเข้าและส่งออกระหว่างจีนกับบรรดาประเทศที่มีส่วนร่วม BRI  ได้บรรลุ 19.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ที่สำคัญคือ  ด้วยการขับเคลื่อนของ BRI  บรรดาประเทศที่มีส่วนร่วม BRI  ได้เพิ่มพูนความเข้าใจและการติดต่อสื่อสารกัน  จีนได้ลงนามเอกสารเพื่อความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกับ 144 ประเทศ ในจำนวนนี้  โครงการบูรณะซ่อมแซมเมืองโบราณระหว่างจีนกับประเทศเอเชียกลางและเอเชียตะวันตกนั้นได้รับการประเมินค่าอย่างสูงจากสหประชาชาติ   

จีนยังตั้งทุนการศึกษาเส้นทางสายไหมขึ้น  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา  จีนปฏิบัติตามหลักการร่วมหารือ ร่วมสร้าง และร่วมแบ่งปันในการสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประเทศและเส้นทางอย่างแท้จริง  เพื่อบรรลุการเชื่อมโยงทางนโยบาย การเชื่อมโยงด้านสาธารณูปโภค  และเชื่อมมิตรไมตรีระหว่างประชาชนของแถบประเทศ  BRI


 (YING/ZHOU)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-05-2567)