นิตยสาร "ฉิวซื่อ" ตีพิมพ์บทความสำคัญของเลขาธิการพรรค สี จิ้นผิง หัวข้อ "การจัดการและระดมคนงานหลายร้อยล้านคนให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างสรรค์ประเทศให้เข้มแข็งและฟื้นฟูประเทศชาติ"

2024-05-01 15:38:37 | CMG
Share with:

นิตยสาร "ฉิวซื่อ" ฉบับที่ 9  วันที่ 1 พฤษภาคม 2024  ตีพิมพ์บทความสำคัญของสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานแห่งรัฐ และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางของจีน เรื่อง "การจัดการและระดมแรงงานหลายร้อยล้านคน ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างสรรค์ประเทศให้เข้มแข็งและฟื้นฟูประเทศชาติ” 

บทความนี้เน้นย้ำว่า นับตั้งแต่การประชุมพรรคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 18 เป็นต้นมา ภายใต้การนำที่เข้มแข็งของคณะกรรมการกลางพรรค ชนชั้นแรงงานในประเทศจีนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพรรคและการดำเนินงานของประเทศ ประสบความสำเร็จทางประวัติศาสตร์ และการทำงานของสหภาพแรงงานก็มีความก้าวหน้ารอบด้าน พนักงานจำนวนมากทำงานร่วมกับพรรค ในงานสำคัญๆ เช่น การพัฒนาทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบรรเทาความยากจน การพัฒนาชนบท การป้องกันและควบคุมโรคระบาด และการช่วยเหลือบรรเทาภัย  พวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญในการฟันฝ่าต่อสู้กับความยากลำบากและความรับผิดชอบอันหนักหน่วง

เกี่ยวกับการทำงานของสหภาพแรงงานในอนาคต บทความเน้นย้ำว่า

ประการแรก จะต้องยึดมั่นในความเป็นผู้นำโดยรวมของพรรคต่อสหภาพแรงงาน

ประการที่สอง จัดระเบียบและระดมแรงงานหลายร้อยล้านคนเพื่อพัฒนาก้าวไปครั้งใหม่และสร้างยุคสมัยใหม่

ประการที่สาม จะต้องหน้าที่บัติด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้ดีด้วยความจริงใจ  จะต้องแนะนำแรงงานให้แสดงความสนใจอย่างมีเหตุผลและเป็นระเบียบตามกฎหมาย ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนเอง และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ทางแรงงานที่กลมกลืนกัน 

บทความนี้เน้นย้ำด้วยว่า สหภาพแรงงานเป็นบ้านของแรงงาน และเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานเป็นสมาชิกกครอบครัวของแรงาน มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปฏิรูปและสร้างสหภาพแรงงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความเป็นผู้นำ ขีดความสามารถด้านการจัดการและการบริการของสหภาพแรงงานขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการพรรคทุกระดับจะต้องเสริมสร้างความเป็นผู้นำเหนือสหภาพแรงงานและชี้นำการดำเนินงานสหภาพแรงงาน รัฐบาลทุกระดับจะต้องช่วยสหภาพแรงงานในการแก้ไขปัญหาและความยากลำบากของแรงงานอย่างจริงจัง


Ying/LR/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (13-06-2567)