จีนจะจัดคณะเข้าร่วมการเจรจาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศจีน-สหรัฐฯ

2024-05-11 15:09:46 | CMG
Share with:

ตามข้อตกลงระหว่างจีนและสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 7-16 พ.ค. 67 นายหลิว เจิ้นหมิน   ทูตพิเศษกิจการการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศของจีนจะนำคณะเดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อเจรจากับนาย

John David Podesta Jr. ที่ปรึกษาระดับสูงทางนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศของประธานาธิบดีสหรัฐฯ 

ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ เช่น ความเห็นพ้องต้องกันที่กำหนดไว้ด้วย “แถลงการณ์บ้านเกิดแห่งแสงอาทิตย์ว่าด้วยการกระชับความร่วมมือเพื่อรับมือกับวิกฤตทางอากาศ" ระหว่างสองประเทศ ผลักดันให้ความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศระหว่างสองประเทศมีความร่วมมือที่แท้จริงอย่างลุ่มลึกเป็นต้น ระหว่างการเดินทางในครั้งนี้ นายหลิว เจิ้นหมินและคณะจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศกับสหประชาชาติ ทางการรัฐบาลและคลังปัญญาของสหรัฐฯ อีกด้วย

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (19-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-07-2567)