บทวิเคราะห์ : การที่สหรัฐ "สนับสนุนไต้หวันร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก" ไม่สำเร็จติดกัน 8 ครั้ง เผย 3 ประเด็นสำคัญ

2024-05-17 16:52:04 | CMG
Share with:

การลงทะเบียนเข้าร่วมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 77 สิ้นสุดลงในวันที่ 13 พ.ค. เจ้าหน้าที่พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าไต้หวันประสบความล้มเหลวติดต่อกันเป็นครั้งที่ 8 จากการ “บุกเข้าประชุม” เรื่องนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า หลักการจีนเดียวนั้น เป็นฉันทามติของประชาคมโลก

ประการแรก ไต้หวันไม่มีสถานะหรือสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก โดยไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลกลางของจีน ตามหลักการพื้นฐานที่ได้รับการยืนยันโดยมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 2758 และมติที่ 25.1 ของสมัชชาอนามัยโลก รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงรัฐบาลเดียวที่เป็นตัวแทนของจีน และมีสิทธิอธิปไตยโดยสมบูรณ์ภายในระบบของสหประชาชาติ

ประการที่สอง การกล่าวอ้างว่าไม่อนุญาตให้ไต้หวันเข้าร่วมประชุมของสมัชชาอนามัยโลก จะนำไปสู่ "ช่องว่างในระบบการป้องกันการแพร่ระบาดระหว่างประเทศ" ถือเป็นเรื่องไร้สาระอย่างแท้จริง ในปีที่ผ่านมา ไต้หวันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางเทคนิคของสมัชชาอนามัยโลกจำนวน 21 กลุ่ม รวม 24 คน และรัฐบาลกลางได้อนุมัติทั้งหมด ไต้หวันมีสำนักงานติดต่อด้านกฎระเบียบด้านสุขภาพระหว่างประเทศที่สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ที่เผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลกได้ทันที และก็สามารถรายงานต่อองค์การอนามัยโลกได้อย่างทันท่วงทีด้วย

ประการที่สาม เหตุผลที่สหรัฐฯ "สนับสนุนการมีส่วนร่วมของไต้หวันในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก" ติดต่อกันหลายปี  แท้ที่จริงแล้วต้องการใช้ไต้หวันเป็นไพ่ในมือ ซึ่งปีนี้เป็นปีการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา และนักการเมืองบางคนใช้โอกาสนี้แสดงไพ่ใบนี้อีกครั้งเพื่อแสดงสิ่งที่เรียกว่า "ความเข้มแข็งต่อจีน"  ในการหาเสียง นอกจากนี้  สหรัฐฯถือว่า "การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของไต้หวันในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก" เป็นแนวหน้าในการต่อสู้ทางกฎหมายกับหลักการจีนเดียว โดยตั้งใจที่จะยื้อแย้งอำนาจการเป็นประเทศที่กำหนด "สถานะช่องแคบไต้หวัน"  "ระเบียบระหว่างประเทศ" และขยายสนามรบใหม่ในสงครามความรู้ความเข้าใจกับจีน


Yim/Lei/Zi

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)