อินทนิล อินไชน่า : ประชุมสองสภาจีน น่าติดตาม
  2016-03-02 10:41:08  cri

ต้นเดือนมีนาคมจะมีการประชุมที่สำคัญที่สุดของสาธารณารัฐประชาชนจีนที่จะเปิดกว้างให้ทั่วโลกได้เห็นผลการดำเนินงานของรัฐบาลในปีที่ผ่านมาว่าได้ผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใดตลอดจนนโยบายแผนการดำเนินงานและโครงการที่จะดำเนินในปีนี้ สะท้อนผ่านการประชุมสองสภาของจีน เป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติ( Chinese People's Political Consultative Conference - CPPCC )จะเปิดประชุมก่อนสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ(National People's Congress – NPC ) 2 วัน ในปีนี้สภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจะเปิดประชุมวันที่ 3 มีนาคม 2559 อีกสภาจึงเปิดประชุมวันแรกในวันที่ 5 มีนาคม 2559 และก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเช่นกันที่สื่อมวลชนของรัฐบาลทั้งที่เป็นภาษาจีนและภาษาต่างประเทศจะมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน สถานีวิทยุซีอาร์ไอภาคภาษาต่างๆ ก็จะมีการถ่ายทอดเป็นภาษานั้น ๆ ทั้งผ่านวิทยุ โทรทัศน์ และออนไลน์ผ่านเว็บเไซต์ โดยภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์อย่างละเอียดชนิดคำต่อคำ (http://thaicri.cn) สนใจคลิกเข้ามาติดตามได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.วันที่ 5 มีนาคมนี้และยังจะเกาะติดการประชุมสองสภามารายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพราะซีอาร์ไอได้ตั้งศูนย์ข่าวการประชุมสองสภาและส่งนักข่าวหลายสิบคนไปประจำยังที่ประชุม เพื่อรายงานสดเข้ามาตลอดเวลา เฉกเช่นสื่อมวลชนทั้งจีนและต่างชาติที่เกาะติดเรื่องนี้ เพื่อสะท้อนแง่มุมต่าง ๆ จากจีนสู่ทั่วโลก ยิ่งจีนมีบทบาทในโลกมากขึ้น ทุกการขยับตัว ทุกก้าวย่างของจีนจึงเป็นที่สนใจ

ประเด็นร้อนของสองสภาในปีนี้น่าจะมีอะไรบ้าง

เรื่องใหญ่สุดน่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 ของจีน (ปี 2016 – 2020) ปีนี้เป็นปีเริ่มต้นแผน ย้อนไปช่วงสิ้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วมีการประชุมเต็มคณะคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 ครั้งที่ 5 นายสีว์ เซ่าสื่อ ประธานคณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติจีน เผยว่าที่ประชุมได้ให้แนวทางสำคัญ ๆ 3 ประการสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาฉบับนี้ ประการแรกคือ กำหนดเจตนารมณ์ของแผนฉบับนี้ว่าต้องมีลักษณะสร้างสรรค์ ประสานกลมกลืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปิดเสรีและร่วมแบ่งปัน ประการที่สอง กำหนดหลักการ 6 ยืนหยัดในการพัฒนา คือยืนหยัดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยืนหยัดพัฒนาตามหลักวิทยาศาสตร์ ยืนหยัดปฏิรูปอย่างลึก ยืนหยัดปกครองประเทศตามกฎหมาย ยืนหยัดจัดการสถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศอย่างครบวงจร และยืนหยัดการนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประการสุดท้ายคือ กำหนดเป้าหมายใหม่ ๆ ในการสร้างสังคมพอกินพอใช้ทุกด้าน เป้าหมายใหม่ ๆ ที่ว่ามี 5 ประการด้วยกันคือหนึ่ง เศรษฐกิจเติบโตด้วยอัตราความเร็วระดับกลางและสูง สอง ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตสูงขึ้น สาม ระดับคุณภาพประชาชนและอารยธรรมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สี่ ระบบนิเวศโดยรวมมีคุณภาพดีขึ้น และสุดท้ายระบบต่างๆมีความสมบูรณ์กว่าเดิม โดยในส่วนของมวลรวมการผลิตภายในประเทศ(จีดีพี)และรายได้ประชาชนในเมืองและประชาชนในชนบทจะเพิ่มขึ้น 1 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2010 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวรัฐบาลจีนจะต้องกำหนดนโยบาย แผนงานและโครงการอย่างไร จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจติดตามเป็นอย่างยิ่ง

การแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกชื่นชมจีนว่าสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี ในจำนวนประชากร 1,370 ล้านคนมีประชากรยากจนอยู่อีกเพียง 70 ล้านคนเท่านั้น(ถ้าเทียบกับประชากรทั้งหมดก็ดูไม่มาก แต่ถ้าดูตัวเลขจำนวนผู้ยากจนแล้วขนาดพอ ๆ กับจำนวนประชากรไทยทั้งประเทศ) ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายตั้งแต่ปี 2014 จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนพ้นจากความยากจนปีละ 10 ล้านคน เท่ากับว่าหลังปี 2020 จะไม่เหลือคนยากจน แต่ทุกคนจะมีภาวะพอกินพอใช้ในทุกด้าน เรื่องปากเรื่องท้องไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ แถมมีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจ และสารพัดความเสี่ยง อย่างที่นางคริสติน ลาการ์ด ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟระบุในที่ประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่มจี 20 ที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ว่า เศรษฐกิจโลกเวลานี้มีความเสี่ยงขาลงและมีปัจจัยไม่มั่นคงมากขึ้น จึงต้องการให้ทุกชาติใช้นโยบายหลากหลาย ทั้งนโยบายการเงิน การคลัง และการปฏิรูปโครงสร้างเป็นการด่วนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและส่งเสริมให้เศรษฐกิจเติบโด พร้อมระบุว่า ตลาดโลกเวลานี้เผชิญกับการท้าทายต่าง ๆ เช่น การเติบโตในอัตราต่ำ มีความผันผวนมากขึ้น ราคาสินค้ารายใหญ่ตกต่ำลง ภัยเสี่ยงด้านรัฐภูมิศาสตร์มีเพิ่มขึ้น และมีแรงกดดันที่จะต้องเผชิญกับภาวะขาลงมากขึ้น ดังนั้นกลุ่มจี 20 จึงควรเร่งปฏิรูปอย่างกล้าหาญ กวางขวางและเร็วขึ้น ขณะที่เมื่อค่ำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนได้กล่าวต่อที่ประชุมเดียวกันโดยผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ ว่าท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกที่มีความสลับซับซ้อนยิ่งนี้ จีนกล้าเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ใช้มาตรการนานัปการที่จำเป็น ขยายความต้องการในประเทศในระดับทีเหมาะสม ขณะเดียวกันยังเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เร่งปฏิรูปอุปทานให้สอดคล้องกับอุปสงค์ ดำเนินยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม สนับสนุนให้ประชาชนทำธุรกิจส่วนตัว และสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด กระตุ้นให้ตลาดมีความคึกคักมีพลัง ทำให้แรงกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทิ้งท้ายว่า จีนเร่งปฏิรูปการเงินเพื่อให้ตลาดการเงินมีความสมบูรณ์และมีการกำกับดูแลตามกฎหมาย จะส่งเสริมให้ตลาดทุนมีความโปร่งใสและมั่นคงยั่งยืน อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนจะขึ้นลงตามกลไกตลาดพร้อมกับการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีเหตุผลที่เงินหยวนจะอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนยังคงมีความมั่นคงและจะเคลื่อนไหวอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมเท่านั้น

การเติบโตของเศรษฐกิจโลกประมาณร้อยละ 30 มาจากการเติบโตของเศรษฐกิจจีน ท่ามกลางแรงกดดันของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในจีนจะแก้ปัญหาความยากจนให้คน 10 ล้านคนพ้นความยากจนในปีนี้ได้อย่างไร จะดำเนินการปฏิรูปอย่างลึกในด้านต่าง ๆ ที่ว่าจะลงลึกไปอีกขั้นจะทำกันอย่างไร ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจะเอื้อประโยชน์กับประเทศและประชาชนได้แค่ไหน สถานการณ์การต่างประเทศแบบปากว่าตาขยิบที่มหาอำนาจเจ้าเดิมพยายามหาเหตุเตะถ่วงสกัดดาวรุ่งเกรงว่าจะเทียบรัศมีจากชิงดีชิงเด่น ดาวรุ่งดวงใหม่อย่างจีนมีวิธีการรับมือเปลี่ยนสถานการณ์ดังกล่าวให้มาเป็นความร่วมมือบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้อย่างไร เหล่านี้และทุก ๆ ด้านเกี่ยวกับจีนล้วนเกาะติดได้จากการประชุมสองสภา ติดตามกันนะคะ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040