China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2004-04-27 20:05:01    
ภาคภาษาไทย

cri

สถานีวิทยุซี.อาร์.ไอ.ปักกิ่ง CHINA RADIO INTERNATIONALทำการกระจายเสียงต่อทั่วโลกด้วยภาษาต่างประเทศ๓๘ภาษาซึ่งรวมทั้งภาษาไทยด้วย นอกจากนี้ยังมีภาษาจีนกลาง แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน กวางตุ้งและภาษรแคะ สถานีวิทยุซี.อาร์.ไอ.ปักกิ่งภาคภาษาไทยเริ่มทำการกระจายเสียงเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ปีค.ศ.๑๙๕๐ ปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่๒๐กว่าคนและทำการกระจายเสียงวันละสองครั้ง รวมสองชั่วโมง มีข่าวประจำวัน บทรายงานข่าวและรายการที่น่าสนใจอื่นๆ

สถานีวิทยุซี.อาร์.ไอ.ปักกิ่งภาคภาษาไทยทำหน้าที่เป็น"สื่อ"ที่กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนจีนกับประชาชนไทยมาโดยตลอด ท่านจะเข้าใจประเทศจีนได้อย่างถูกต้องด้วยการรับฟังรายการกระจายเสียงของเรา เราได้รับจดหมายจากผู้ฟังในประเทศไทยเป็นประจำ ข้อคิดเห็นและคำติชมของท่านผู้ฟังช่วยให้เรามีกำลังใจและความมั่นใจที่จะจัดและปรับปรุงรายการของเราให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ เรามีความยินดีถ้ามีโอกาสดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับหน่วยงานของท่าน

ตารางรายการของภาคภาษาไทย

 

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

วันอาทิตย์

ข่าวประจำวัน

บทรายงานข่าวในประเทศ

บทรายงานข่าวทั่วโลก

รายงานเที่ยวเมืองจีน

รายการกีฬา

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจจีน

สนทนาพาที

ปั่นจกรยานชมจีน

ตอบจดหมาย

วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ

ชนชาติส่วนน้อยจีน

วัฒนธรรมจีน

ชีวิตสังคมจีน

มณีวจนะในนิทานจีน

รายการดนตรี

รายการเรียนภาษาจีน