China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง

v จีนตรวจสอบคดีการทุจริตต่อหน้าที่กว่า 30,000 คดีในเวลา 4 ปี 2009/10/28
v จีนจัดการประชุมยกย่องหน่วยงานและบุคคลตัวอย่างที่สร้างความก้าวหน้าด้วยความสามัคคี (P) 2009/09/29
v จัดการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางชุดที่ 17 แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่กรุงปักกิ่ง 2009/09/18
v กรมการเมืองกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนอภิปรายประเด็นการพัฒนาของพรรค 2009/09/09
v จัดนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ"การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ของจีน"ที่มาเก๊า (P) 2009/09/02
อ่านต่อ>>

จีนจัดการประชุมยกย่องหน่วยงานและบุคคลตัวอย่างที่สร้างความก้าวหน้าด้วยความสามัคคี (P)

จัดนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ"การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ของจีน"ที่มาเก๊า (P)

แผ่นดินใหญ่จีนติดตามเรื่องพระทะไล ลามะเดินทางถึงไต้หวัน (P)

เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนพบปะกับหัวหน้าพรรคก๊กมิ่นตั๋ง (P)

ผู้นำจีนเข้าร่วมการประชุมรำลึกครบรอบ 90ปี ของการเคลื่อนไหว " 4 พฤษภาคม" (P)

ประธานาธิบดีจีนตรวจเยี่ยมที่มณฑลซานตุง (P)
อ่านต่อ>>
v การเปิดประเทศหนทางสู่ความทันสมัย
v จีนพยายามคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนาของประชาชนชนชาติต่างๆ
v ทุกสิ่งล้วนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
v เหตุการณ์ 5 กรกฎา ซินเกียงมีเป้าหมายทางการเมืองที่ชัดเจน
v พรรคคอมมิวนิสต์จีนยุคใหม่ให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของประชาชน
v อินเตอร์เน็ตขยายบทบาทในการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานรัฐบาล
v จาก"เยาวชน 4 พฤษภา"มาถึง"เยาวชนยุครังนก"
อ่านต่อ>>