China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-07-01 16:55:42    
พรรคคอมมิวนิสต์จีนยุคใหม่ให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของประชาชน

cri

วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นวันที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนสถาปนาขึ้นครบรอบ 88 ปี ในช่วง 88 ปีมานี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนสนใจรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพัฒนาพรรคตลอดเวลา ในที่ประชุมกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ได้เสนอว่า ขณะที่ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานของพรรคและรัฐบาลที่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน ต้องเน้นความพึ่งพอใจของประชาชน นายหู จิ่นเทา เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเน้นว่า ภายใต้เงื่อนไขประวัติศาสตร์ใหม่ จําเป็นต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่งและส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีน ยืนหยัดการปกครองประเทศตามหลักวิทยาศาสตร์ ประชาธิปไตย และกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเห็นว่า ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ท่ามกลางการพัฒนาสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นต่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจนกลายเป็นประเด็นสําคัญในการส่งเสริมการพัฒนาพรรคคอมมิวนิสต์จีน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่งานเกริ่นข่าวซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้ถามนายหลี่ จงเจี๋ย รองผู้อํานวยการสํานักงานวิจัยประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีนว่า

"พรรคคอมมิวนิสต์จีนในฐานะเป็นพรรครัฐบาลประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ใช้กลไกอะไรมารับฟังความคิดเห็นของประชาชน"

นายหลี่ จงเจี๋ยตอบว่า "หลักนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนพยายามสะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นของประชาชน แน่นอนอยู่แล้ว จีนมีลักษณะเฉพาะของประเทศตน วิธีการวบรวมและสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงของประเทศเรา โดยต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมกับประเทศเราที่สุด"

นายหลี่ จงเจี๋ยชี้แจงว่า กล่าวจากศาสตร์ทางการเมือง ประชาธิปไตยเป็นกลไกตัดสินตามขั้นตอนกฎเกณฑ์ที่กําหนด และตามความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งตลอดเวลาพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้พิจารณาว่าใข้วิธีการอย่างไรรวบรวมและสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน และได้ใช้ความพยายามอย่างมากต่อเรื่องนี้

นายหลี่ จงเจี๋ยกล่าวว่า "พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้พัฒนาประชาธิปไตยภายในพรรคอย่างต่อเนื่อง พยายามให้หลักนโนบายของพรรคสามารถสะท้อนความคิดเห็นของสมาชิกพรรคอย่างกว้างขวาง หน่วยงานผู้นําของพรรคต้องรับผิดชอบต่อสมาชิกพรรคทั้งหมด โดยเฉพาะการประุชุมผู้แทนพรรค การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน หรือการประชุมเต็มคณะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนระดับต่างๆ "

นายหลี่ จงเจี๋ยกล่าวว่า อนาคต การพัฒนาพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะพิจารณาจากความเป็นจริง ปรับปรุงและแสวงหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา กรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นหน่วยงานผู้นําของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดประชุมครั้งหนึ่ง โดยสะื้ท้อนให้เห็นถึงการแสวงหาวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นประชาชนของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

นายหลี่ จงเจี๋ยกล่าวว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะพยายามพัฒนาตนเองและศักยภาพในการปกครองประเทศต่อไป พยายามบริหารประเทศให้ดียิ่งขึ้น

(Qi/zheng)