China Radio International
ข่าวภายในประเท
ข่าวต่างประเทศ
ข่าวการเมืองและการต่างประเทศ
ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าววัฒนธรรม
ข่าววิทยาศาสตร?Eทคโนโลยี
ข่าวกีฬา
ข่าวอื่น

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง

ข่าว
• ปีนี้ มีบริษัทจีนเข้าตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก 22 แห่ง 2009/10/30
• เปิดเทศกาลโฆษณานานาชาติจีนครั้งที่ 16 ที่หนานหนิง 2009/10/30
• จีนเปิดตัวกระดานซื้อขายหุ้นกลุ่มจีอีเอ็มที่เมืองเซินเจิ้น (P) 2009/10/30
• จัดการแสดงโคมไฟขนาดใหญ่ที่สุดของเอเชียในฮ่องกง (P) 2009/10/28
• โครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ของจีนมีบทบาทสำคัญใน การกระตุ้นเศรษฐกิจ 2009/10/28
• เทียนสินส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (P) 2009/10/27
อ่านต่อ>>

จีนเปิดตัวกระดานซื้อขายหุ้นกลุ่มจีอีเอ็มที่เมืองเซินเจิ้น (P)
บทความพิเศษ
v ผู้เชี่ยวชาญระบุ  การพัฒนาของเอเปคเข้าสู่ช่วงสำคัญ
v อินเตอร์เน็ตกลายเป็นแหล่งหาเงินใหม่ของชาวจีน
v องค์กรอำนาจแห่งชาติจีนเสริมสร้างการตรวจสอบแผนการจัดสรรเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
v สิ่งท้าทายที่สุดของเศรษฐกิจจีนในแผนการพัฒนาฯ 5 ปี ระยะที่ 12 คืออะไร
อ่านต่อ>>
ภาพข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จีนเปิดตัวกระดานซื้อขายหุ้นกลุ่มจีอีเอ็มที่เมืองเซินเจิ้น (P)

จัดการแสดงโคมไฟขนาดใหญ่ที่สุดของเอเชียในฮ่องกง (P)

เทียนสินส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (P)

จีนเปิดตลาด GEM ในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (P)
อ่านต่อ>>
เศรษฐกิจและการเงิน
• จีนเริ่มจำหน่ายบัตรเข้าชมงานมหกรรมโลกเซี่ยงไฮ้ปี 2010
• จีนพยายามแสวงหาแนวทางเพื่อให้ปัจจัยการผลิตในชนบทมีลักษณะการตลาด ส่งเสริมให้กำลังการผลิตก้าวหน้าต่อไป
อ่านต่อ>>