China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-10-26 17:08:33    
สิ่งท้าทายที่สุดของเศรษฐกิจจีนในแผนการพัฒนาฯ 5 ปี ระยะที่ 12 คืออะไร
รายการเศรษฐกิจจีน

cri

ประเทศจีนมีนโยบายสำคัญ นั่นก็คือ กำหนดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี ซึ่งเป็นกำหนดการพัฒนาเศรษฐกิจตามกำหนดเวลาพิเศษของจีน จนถึงปัจจุบัน เป็นฉบับที่ 11 แล้ว นับตั้งแต่จีนใหม่ได้พัฒนามาเป็นเวลา 60 ปี และอีกไม่นาน ก็จะเข้าสู่แผนการ 5 ปี ฉบับที่ 12 แล้ว ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ในยุคใหม่ เพราะว่าสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศต่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง การท้าทายที่เผชิญอยู่ก็ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาการปฏิรูป หรือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเท่านั้น หากมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น และอาจจะเป็นความต้องการจากระดับวัฒนธรรมด้วยซ้ำ

การที่ว่าแผนการ 5 ปี ฉบับที่ 12 อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ ความสำคัญอยู่ที่ว่า เป็นการเริ่มต้นของกระบวนการประวัติศาสตร์ ซึ่งจะดำเนินไปพร้อมๆกับจีดีพีเฉลี่ยต่อคนที่มากกว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่แล้ว อาจจะเพิ่มมากขึ้นเป็น 5,000 ถึง 8,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สังคมจีนจะก้าวสู่ช่วงระยะเวลาที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว การพัฒนาแบบนี้ ไม่เพียงแต่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการจับจ่ายใช้สอยและการปรับวิธีการดำเนินเศรษฐกิจเท่านั้น ที่สำคัญกว่านี้คือ จะก่อรูปขึ้นเป็นสังคมประชาชนที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจการตลาดยุคปัจจุบัน ฉะนั้น แผนการ 5 ปี ฉบับที่ 12 จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

สิ่งที่ต่างกับอดีตคือ การพัฒนาเศรษฐกิจในยุคใหม่นี้ จะดำเนินไปแบบประสานและกลมกลืนกันมากขึ้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติกลมกลืนกัน เคารพธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการบุกเบิกและพัฒนาแบบไม่บันยะบันยัง อนึ่ง ในการพัฒนาสังคม จะมีการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ระหว่างความต้องการด้านวัตถุและจิตใจ ปรับเปลี่ยนความไม่เที่ยงธรรมและความไม่สมดุลกัน เคารพผู้อื่น และมีศีลธรรมมากขึ้น รักษาความสมานฉันท์ทางสังคมและจิตใจของผู้คน ด้วยเหตุนี้ แผนการ 5 ปี ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการใหม่ทางประวัติศาสตร์

มองจากสากล ใน 100 ปีที่ผ่านมา ประชาคมโลกประสบกับสงครามโลก 2 ครั้งและสงครามเย็นที่ยืดยาวระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ทั้งนี้เป็นการต่อสู้กันแบบโบราณ ส่วนในด้านเศรษฐกิจ มีการแย่งชิงทรัพยากรกันทั่วโลก มีการบุกเบิกพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์และระบบไอที ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วเปลี่ยนจากการทหารนำมาสู่การรุกด้วยเศรษฐกิจ โลกได้พัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยกระบวนดังกล่าว ปัจจุบัน การเติบโตเศรษฐกิจโลกด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเริ่มเข้าสู่ช่วงถดถอยแล้ว เศรษฐกิจโลกต้องมีจุดเติบโตใหม่ในการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ฉะนั้น เศรษฐกิจสีเขียวที่เน้นการใช้พลังงานใหม่และเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำนั้น กำลังจะเข้าสู่เวทีการหารือและความร่วมมือของโลก พร้อมกันนั้น ประชาคมโลกก็ได้ทดลองใช้วิธีดังกล่าว ขจัดปัญหาฟองสบู่ทางเศรษฐกิจและการเงินที่เกิดจากเทคโนโลยีไอที ให้เศรษฐกิจโลกที่ขาดความสมดุลเข้าสู่วงจรปกติ ด้วยเหตุนี้ ความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศกำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันที่ใช้ฮาร์ดพาวเวอร์มาเป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์

1 2