China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-10-29 18:15:34    
องค์กรอำนาจแห่งชาติจีนเสริมสร้างการตรวจสอบแผนการจัดสรรเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

cri

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ซึ่งเป็นองค์กรอำนาจสูงสุดแห่งชาติจีนจัดการประชุม เพื่อรับฟังและพิจารณารายงานของคณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินแผนการจัดสรรเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของปีนี้ แสดงว่า องค์กรอำนาจแห่งชาติจีนกำลังเสริมสร้างการตรวจสอบแผนการจัดสรรเงินของรัฐบาล

เพื่อรับมือกับวิกฤตการเงินโลกอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อปลายปีที่แล้ว รัฐบาลจีนได้เสนอโครงการการลงุทนระยะ 2 ปีที่มียอดวงเงิน 4 หมื่นล้านหยวน โดยวางแผนว่า ปี 2009 นี้ รัฐบาลกลางจะลงทุน 908,000 ล้านหยวน การจัดสรรเงินทุนดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากวงการต่างๆของสังคมจีน

การจัดสรรเงินจำนวน 908,000 ล้านหยวนดังกล่าวเกินกว่า 50% ได้ใช้กับโครงการสร้างบ้านพักอาศัย ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบท กิจการทางสังคม และการฟื้นฟูบูรณะหลังภัยพิบัติ โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้สร้างแล้วเสร็จจำนวนหนึ่ง สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล และการวางแผนครอบครัวได้พัฒนามากขึ้น สภาพบ้านพักอาศัยของประชาชนที่มีรายได้ต่ำในเมืองและชนบทดีขึ้น ประชาชนทั่วไปได้รับผลประโยชน์ การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเร็วขึ้น โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง เช่น โครงการชักน้ำจากใต้ขึ้นสู่เหนือได้ดำเนินไปอย่างราบรื่น โครงการทางรถไฟ ทางหลวง และสนามบิน ทยอยกันเริ่มก่อสร้าง

นายจาง ผิง ผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนได้สรุปบทบาทสำคัญของการจัดสรรเงินทุนของรัฐบาลว่า

"ประการแรก ได้ส่งเสริมให้เศรษฐกิจมีความมั่นคง ฟื้นตัวและพัฒนาต่อไป ประการที่สอง ผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างและปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา ประการที่สาม เสริมสร้างจุดอ่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประการที่สี่ คุ้มครองและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น"

เดือนพฤษภาคมปีนี้ คณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนจีนได้จัดตั้งทีมงาน 4 ทีม ไปตรวจสอบการทำงานที่มณฑล เขตปกครองตนเอง และเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง 18 แห่งของจีน นายสือ สิ้ว ซือ ผู้แทนทีมงานได้รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินโครงการจัดสรรเงินทุนในด้านสาธารณูปโภคว่า

"ระหว่างการตรวจสอบ ทีมงานได้พบว่าการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในบางพื้นที่มีปัญหา เช่น วางแผนไม่รอบคอบ ขาดความพร้อมเพรียง การคลังของท้องถิ่นยังไม่พร้อมที่จะประสานงาน การปฏิบัติงานไม่เข้มงวด การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน กลไกไม่สมบูรณ์ การดำเนินนโยบายไม่ทั่วถึงและเชื่องช้า"

ต่อไป รัฐบาลจีนจะจัดสรรเงินทุนไปยังภาคกลางและภาคตะวันตก เขตการปฏิวัติเก่า พื้นที่ชนชาติส่วนน้อย เขตชายแดนและเขตยากจนของจีนมากขึ้น ขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนจะเร่งการปฏิรูประบบการบริหาร เปลี่ยนหน้าที่ของรัฐบาลจากการบริหารไปเป็นการบริการให้กับตลาดและสร้างบรรยากาศการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี

ผิง