China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-07-03 16:31:05    
จีนพยายามแสวงหาแนวทางเพื่อให้ปัจจัยการผลิตในชนบทมีลักษณะการตลาด ส่งเสริมให้กำลังการผลิตก้าวหน้าต่อไป
รายการเศรษฐกิจและการเงิน

cri
ในรายการเศรษฐกิจและการเงินวันนี้ ขอเสนอท่านด้วยเรื่อง จีนพยายามแสวงหาแนวทางเพื่อให้ปัจจัยการผลิตในชนบทมีลักษณะการตลาด ส่งเสริมให้กำลังการผลิตก้าวหน้าต่อไป เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศูนย์ค้าขายอสังหาริมทรัพย์ในชนบทของเมืองอู่ฮั่นที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตัวแทนของหมู่บ้านไบสวี่หูที่อยู่ทางภาคเหนือของเมืองอู่ฮั่นได้ลงนามในสัญญาเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิที่ดินเป็นเวลา 30 ปีกับกลุ่มบริษัทการเกษตรขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองอู่ฮั่น สัญญาฉบับนี้เกี่ยวพันถึงที่ดินทั้งหมดจำนวน 3200 โหม่ว ชาวนากว่า 300 ครอบครัวในหมู่บ้านแห่งนี้ และยอดการค้าจำนวน 65.25 ล้านหยวน สัญญาฉบับนี้กำหนดว่า บริษัทรับรองว่าจะไม่เปลี่ยนความคุ้นเคยการใช้ที่ดินในอดีต และจะชดเชยค่าเช่าที่ดิน 420 หยวน/โหม่ว และทุกๆสามปีจะเพิ่มค่าเช่า 10 เปอร์เซ็นต์ ชาวนาเว่ยฉี่เซื่องของหมู่บ้านไบสวี่หู วัย 60 กว่าปี ดำรงชีวิตด้วยการอาศัยการเพาะปลูกมาโดยตลอด เขาสนับสนุนการค้าขายรูปแบบนี้มาก เขากล่าวว่า การเพาะปลูกโดยส่วนตัวของชาวนาตองแบกรับความเสี่ยงอย่างมาก เมื่อสองปีก่อน การปลูกฝ้ายอาจจะมีกำไรโหม่วละ 1000 หยวน แต่เมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติการเงิน ราคาฝ้ายตกลงต่อเนื่องกัน จนขาดทุนอย่างมาก ปัจจุบัน ผมได้มอบสิทธิ์การใช้ที่ดินให้บริษัท นอกจากจะได้ค่าเช่าเป็นประจำแล้ว ยังสามารถออกหางานทำ รู้สึกสบายใจมากขึ้น วันเดียวกัน ที่ศูนย์ค้าขายที่เกี่ยวกับการเกษตรอู่ฮั่น นอกจากได้ดำเนินธุรกิจค้าขายสิทธิการรับเหมาประกอบกิจการที่ดินของหมู่บ้านซันหลี่เจื้อนแล้ว ยังดำเนินธุรกิจเรียกประมูลการใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของพืชน้ำมันพันธุ์ใหม่ และการค้าขายสิทธิการใช้ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นับพันโหม่วในเขตซินโจวเป็นต้น นางซุนเสี่ยวเยื่อนผู้จัดการศูนย์ค้าขายการเกษตรกล่าวว่า ศูนย์ค้าขายที่สินค้าเกษตรอู่ฮั่นแห่งนี้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างกว้างขวาง เช่น สิทธิการครอบครอง และสิทธิการประกอบกิจการโดยขอบด้วยกฎหมายทั้งหมดในชนบทที่ไม่อยู่ในช่วงของการเป็นคดีความ รวมทั้ง สิทธิการรับเหมาประกอบกิจการที่ดิน สิทธิการรับเหมาประกอบกิจการทางน้ำ สิทธิการใช้ที่ดินบริเวณป่าไม้เป็นต้น สถิติแสดงว่า ในช่วงหนึ่งเดือนกว่า ศูนย์ค้าขายที่เกี่ยวกับการเกษตรได้ดำเนินธุรกิจ 16 ราย มียอดการค้าคิดเป็น 780 ล้านหยวน ศาสตราจารย์เติ้งต้าฉายศูนย์ศึกษาวิจัยปัญหาชนบทจีนแห่งมหาวิทยาลัยครุศาสตร์หวาจงกล่าวว่า ในฐานะเป็นเขตเกษตรที่อยู่ภาคกลางและภาคตะวันตกของจีนที่เศรษฐกิจไม่ค่อยพัฒนานั้น การส่งเสริมเพื่อแสวงหาแนวทางเพื่อปฏิรูปปัจจัยการผลิตในชนบทให้มีลักษณะตลาดมากยิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่จำเป็นมากที่สุดในประวัติการณ์ เขาเห็นว่า จีนได้ดำเนินการปฏิรูปเปิดสู่ภายนอกกว่า 30 ปีแล้ว งานสำคัญในชนบทได้พัฒนาจากอดีตที่ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาปากท้องเปลี่ยนมาเป็นทำอย่างไรจึงจะทำให้ชาวนามีความร่ำรวย และทำอย่างไรจึงจะลดช่องว่างที่ดูแล้วยังห่างไกลยิ่งขึ้นระหว่างเมืองกับชนบทหลังจากเศรษฐกิจในเมืองได้บรรลุการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ถ้าพิจารณาตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จะเห็นได้ว่า เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความร่ำรวยจำเป็นต้องพัฒนาการผลิตในชนบท ส่งเสริมให้ปัจจัยการผลิตต่างๆในชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิการรับเหมาการประกอบกิจการที่ดินของแต่ละครอบครัวในชนบทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพของตลาด นั้บตั้งแต่จีนใช้ระบบรับเหมาเพื่อการผลิตของแต่ละครอบครัวซึ่งเริ่มขึ้นที่หมู่บ้านเสี่ยวก่างของมณฑลอันฮุยเมื่อปี 1978 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากได้ใช้ระบบการรับเหมาเพื่อการผลิตในชนบทรอบที่สองเมื่อปี 1998 เป็นต้นมา ปัญหาการใช้ที่ดินของชาวนาได้รับการแก้ไขถึงที่สุด เมื่อเดือนตุลาคมปี 2008 ที่ประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการประจำพรรคคอมมิวนิสตร์จีนครั้งที่สามชุดที่ 17 ได้ตกลงที่จะส่งเสริมการปฏิรูปและการพัฒนาชนบทโดยระบุอย่างชัดแจ้งว่า ต้องปกป้องสิทธิการครอบครอง การใช้ และกำไรของชาวนาจากที่ดินที่เขารับเหมา พยายามให้บริการและควบคุมขณะเปลี่ยนแปลงสิทธิการประกอบกิจการในที่ดินที่ชาวนารับเหมามากยิ่งขึ้น ตามหลักการยินยอมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อนุญาตให้ชาวนาเปลี่ยนสิทธิการรับเหมา ให้เช่า ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการโอนและการร่วมหุ้นเป็นต้น เพื่อพัฒนาการประกอบกิจการให้มีความเหมาะสม นายเติ้งต้าฉายกล่าวว่า การจัดตั้งศุนย์ค้าขายสิทธิการใช้ที่ดินในชนบทที่เมืองภาคกลางและตะวันตกของจีนก็เป็นการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมตามนโยบายกลางของจีน คาดว่า ด้วยการพัฒนาตลาดค้าขายปัจจัยต่างๆในชนบทให้มีความคึกคักยิ่งขึ้นก็ย่อมจะปลุกกำลังการผลิตในชนบทจีนอีกครั้ง และส่งเสริมการผลิตในชนบทได้มากยิ่งขึ้น