China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง

งานการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศจีนครั้งที่ 13 ได้รับความสนใจจากต่างประเทศอย่างมาก (P)
อ่านต่อ>>
ข่าว
v จีนใช้มาตรการเพื่อสนับสนุนเเละขยายการลงทุนภาคเอกชน 2009/10/28
v จีนเพิ่มการลงทุนในแอฟริกา 2009/10/28
v วิสาหกิจยูนนานตั้งเป้าลงทุนใน3 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2009/10/26
v 3 ไตรมาสแรกปีนี้ การลงทุนในสินทรัพย์คงที่ของจีนเพิ่มขึ้นเร็วที่สุด 2009/10/22
v อาเซียนกลายเป็นทางเลือกแรกที่วิสาหกิจจีนในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ 2009/10/21
v ประเทศอาเซียนกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของจีนที่จะดึงดูดการลงทุน 2009/10/21
v ระบบเศรษฐกิจสำคัญเรียกร้องให้ส่งเสริมการลงทุนด้านการคลังเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2009/10/20
v 122 ประเทศจะเข้าร่วมการเจรจาความร่วมมือด้านการลงทุนในต่างประเทศของจีนครั้งแรก 2009/10/20
อ่านต่อ>>
บทความพิเศษ
v ประกาศประเด็นของการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ 6
v การบริโภคของจีนเดือนกรกฎาคมยังเติบโตต่อไป แต่การลงทุนเริ่มชะลอตัวลง
v ชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาลงทุนด้านการเกษตรในมณฑลเหอหนาน
v จีนยังคงเป็นแหล่งลงทุนที่ต่างชาติสนใจ
v จีนจัดงานส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ครั้งที่ 7 ที่เมืองคุนหมิง
อ่านต่อ>>
บทความพิเศษ
v ประกาศประเด็นของการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ 6
v การบริโภคของจีนเดือนกรกฎาคมยังเติบโตต่อไป แต่การลงทุนเริ่มชะลอตัวลง
v ชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาลงทุนด้านการเกษตรในมณฑลเหอหนาน
v จีนยังคงเป็นแหล่งลงทุนที่ต่างชาติสนใจ
v จีนจัดงานส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ครั้งที่ 7 ที่เมืองคุนหมิง
อ่านต่อ>>
บทความพิเศษ
v ประกาศประเด็นของการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ 6
v การบริโภคของจีนเดือนกรกฎาคมยังเติบโตต่อไป แต่การลงทุนเริ่มชะลอตัวลง
v ชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาลงทุนด้านการเกษตรในมณฑลเหอหนาน
v จีนยังคงเป็นแหล่งลงทุนที่ต่างชาติสนใจ
v จีนจัดงานส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ครั้งที่ 7 ที่เมืองคุนหมิง
อ่านต่อ>>