China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-06-12 14:16:56    
จีนจัดงานส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ครั้งที่ 7 ที่เมืองคุนหมิง

cri

เช้าวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการจัดงานส่งเสริมการลงทุนให้นักธุรกิจต่างชาติเชื้อสายจีนในอาเซียนลงทุนที่ตะวันตกเฉียงใต้ของจีนครั้งที่ 7 และการประชุมฟอรั่มนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลและชาวต่างชาติเชื้อสายจีนปิดขึ้นที่เมืองคุนหมิง นายเริ่น ชีเลี่ยง รองผู้อํานวยการสํานักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลคณะรัฐมนตรีจีนกล่าวในพิธีเปิดว่า ปี 2009 จะเป็นปีหัวเลี้ยวหัวต่อเกี่ยวกับการสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเีซียน

นายเริ่น ชีเลี่ยงกล่าวว่า จีนกับประเทศอาเซียนอยู่ติดกัน มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันมีความเข้าใจซึ่งและกัน ต่างอยู่ในช่วงพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีศักยภาพในการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ปีที่แล้วแม้ว่าได้รับผลกระทบจากวิกตการเงินโลก แต่การลงทุนและการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนขยายออกไปเรื่อยๆ ปริมาณการลงทุนต่อกันมีประมาณ 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ยอดการค้า 231,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อาเซียนยังคงไว้ซึ่งการเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 4 และแหล่งนําเข้าอันดับที่ 3 ของจีน ซึ่งนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลและชาวต่างชาติเชื้อสายจีนได้แสดงบทบาทอย่างมาก

นายเริ่น ชีเลี่ยงกล่าวว่า ปี 2010 เขตการค้าเสรีจีนจะสร้างแล้วเสร็จ ถึงเวลานั้น เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนที่มีประชากร 1,900 ล้านคน GDP เป็นจํานวน 6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ จะกลายเป็น"เขตเศรษฐกิจอันดับที่ 3 ของโลกในอนาคต" ฉะนั้น ปีนี้เป็นปีหัวเลี้ยวหัวต่อเกี่ยวกับการสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน สํานักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลคณะรัฐมนตรีจีนพยายามคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลและชาวต่างชาติเชื้อสายจีน ช่วยวิสาหกิจชาวจีนโพ้นทะเลและชาวต่างชาติเชื้อสายจีนแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้บริกรที่ดี ปรับปรุงบรรยากาศลงทุน ส่งเสริมให้วิสาหกิจทุนต่างชาติเชื้อสายจีนพัฒนาไปดียิ่งขึ้น

นายฉิน กวางหยง ผู้ว่าการมณฑลยูนนานกล่าวว่า ในไตรมาสแรก การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มณฑลยูนนานได้เติบโตขึ้น 41.8% GDP เติบโตขึ้น 7.3% เศรษฐกิจพัฒนาไปด้วยดี ได้เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักธุรกิจต่างชาติเชื้อสายจีน นอกจากนี้ มณฑลยูนนานปรับปรุงวิธีการทํางาน ขยายลู่ทางการเงิน สนับสนุนและให้คําชี้แนะต้นทุนทางสังคม โดยเฉพาะนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลและชาวต่างชาติเชื้อสายจีนให้ลงทุนในโครงการที่รัฐบาลให้การส่งเสริมและโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายอุตสาหกรรมของประเทศ เข้าร่วมการพัฒนากิจการด้านการเกษตรในชนบท สิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน การดํารงชีวิตของประชาชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แหล่งข่าวแจ้งว่า ผู้นํานักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลและชาวต่างชาติเชื้อสายจีนกว่า 530 คนจาก 30 ประเทศและเขตแคว้น เช่น ไทย สิงคโปร์ สหรัฐฯ แคนาดา ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ นับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ระดับสูงที่สุดกว่าหลายครั้งที่ผ่านมา นักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลและชาวต่างชาติเชื้อสายจีนเหล่านี้นอกจากเข้าร่วมงานแล้ว ยังมีเป้าหมายสําคัญ"แสวงหาโอกาสการค้า"

นายจาง ซินหมิง รองผู้อํานวยการสํานักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลของมณฑลยูนนานกล่าวว่า งานฯ ดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นเวทีสําคัญที่นักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลและชาวต่างชาติเชื้อสายจีนแสวงหาโอกาสการค้าในจีน งาน 6 ครั้งก่อนได้ดึงดูดนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลและชาวต่างชาติเชื้อสายจีนกว่า 1,300 คนจากประเทศอาเซียนและเขตฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวันเข้าร่วมกัน ได้เซ็นสัญญาลงทุนในมณฑลยูนนาน 25 ฉบับ เงินลงทุนทั้งหมด 1,670 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งขณะนี้มีจํานวน 470 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้เข้าถึงที่แล้ว

แม้ว่าวิกฤตการเงินโลกส่งผลกระทบต่อนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลและชาวต่างชาติเชื้อสายจีนก็ตาม แต่ผู้เข้าร่วมงานฯ ได้สร้างสถิติใหม่ ผู้เกี่ยวข้องของสํานักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลมณฑลยูนานวิเคราะห์ว่า การที่มีผู้สนใจมาร่วมงานครั้งนี้มากก็เนื่องจากหนึ่ง มณฑลยูนานมีทรัพยากรสินแร่และสิ่งมีชีวิตอุดมสมบูรณ์ สอง เทศบาลมณฑลยูนนานและเมืองคุนหมิงใช้ความพยายามปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน ให้โอกาสมากยิ่งขึ้นแก่นักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลและชาวต่างชาติเชื้อสายจีน ตามสถิติ ในจํานวนวิสาหกิจทุนต่างชาติในมณฑลยูนนาน ปรากฏเป็นวิสาหกิจทุนต่างชาติเชื้อสายจีนมากกว่า 65% มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ 36,000 ล้านหยวน รายได้มากกว่า 16,000 ล้านหยวน

ปีนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลและชาวต่างชาติเชื้อสายจีนมาลงทุนที่มณฑลยูนนานมากยิ่งขึ้น มณฑลยูนานได้คัดเลือกโครงการสําคัญ 50 โครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 6 ด้าน เช่น การสร้างนิคมอุตสาหกรรม การแปรรูปและการผลิต การผลิตยา การก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน การท่องเที่ยว การแปรรูปอาหาร เรียบเรียงเป็น"คู่มือโครงการสําคัญที่ส่งเสริมการลงทุน"