China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-09-25 17:03:43    
ประกาศประเด็นของการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ 6

cri

เมื่อเร็วๆ นี้ สํานักงานเลขาธิการของการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียนได้ประกาศประเด็นของการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียนว่า "รวมอาเซียนกับเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนเป็นหนึ่งเดียว ความร่วมมือและก้าวหน้าร่วมกัน" แหล่งข่าวแจ้งว่า การประชุมสุดยอดเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นที่เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสีในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ ระหว่างการจัดประชุม จะมีกิจกรรมประกอบด้วย ซึ่งรวมทั้งการพบปะระหว่างผู้นําประเทศอาเซียนกับ CEO ของบริษัทจีนและประเทศอาเซียน การประชุมอภิปรายโดยเฉพาะ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น

สํานักงานเลขาธิการการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ 6 แนะนําว่า เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนจะสร้างแล้วเสร็จในปี 2010 จนถึงปี 2015 เขตการค้าเสรีจะครอบคลุมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด เดือนมีนาคมปีนี้ ผู้นําประเทศอาเซียนได้ลงนามใน"คําแถลงโรดแมพปี 2009-2015 ของประชาคมอาเซียน" การสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนกับกระบวนการรวมอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวกลายเป็น"คู่ขนานกัน" 2 เรื่องนี้ทําอย่างไรจึงจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน อํานวยประโยชน์แก่กัน จะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนาส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะท่ามกลางวิกฤตการเงินโลก ทั้งสองฝ่ายควรส่งเสริมความร่วมมือกัน รักษาแนวโน้มการพัฒนาส่วนภูมิภาค ฉะนั้น ประเด็นของการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ 6 จึงเหมาะสมกับความต้องการของการแสการพัฒนาในยุคปัจจุบัน

ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการกําลังเตรียมการต่างๆ เพื่อการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ 6

กิจกรรมประกอบการประชุมฯ ครั้งนี้มีสิ่งที่เริ่มใหม่มากมาย จุที่น่ากล่าวถึงก็คือการแถลงข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าซึ่งจะจัดขึ้นในงานนี้เป็นครั้งแรก

เพื่อให้การประชุมสุดยอดเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ 6 กลายเป็นเวทีประกาศข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐฏิจและการค้าที่มีอิทธิพลระหว่างจีนกับอาเซียน ประกาศสถานภาพใหม่ ทิศทางการพัฒนาใหม่ในความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้หุ้นส่วนที่ดําเนินความร่วมมือร่วมกันใช้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สํานักงานเลขาธิการของการประชุมฯ จะจัดการแถลงข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการค้า เนื้อหาสําคัญก็คือ นโยบายใหม่และกฎหมายข้อกําหนดใหม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สถานการณ์การพัฒนาล่าสุด กิจกรรมสําคัญ ตลอดจนประเด็นร้อนที่วิสาหกิจต่างๆ สนใจ หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง องค์การอุตสาหกรรมและพาณิชย์ และบริษัทใหญ่ของจีนกับอาเซียนต่างก็สามารถใช้เวทีนี้ในการรับข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ความต้องการเกี่ยวกับความร่วมมือ เป็นต้น

การประชุมครั้งนี้มีกิจกรรมที่แตกต่างกับครั้งที่แล้ว ก็คือการพบปะระหว่างผู้นําประเทศอาเซียนกับ CEO ของบริษัทจีน ซึ่งมีประเด็นว่า"ร่วมมือรับมือกับวิกฤตการเงินโลก ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน" จากข้อมูล วิกฤตการเงินโลกส่งผลกระทบถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจีนและประเทศอาเซียน รัฐบาลและวิสาหกิจจีนกับประเทศอาเซียนต่างก็สนใจว่า ทําอย่างไรจึงจะรับมือกับวิกฤตการเงินโลก ส่งเสริมความร่วมมือและอําประโยชน์แก่กัน ผลักดันให้ปฏิบัติตามโครงการความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างวิสาหกิจจีนกับอาเซียนเป็นสําคัญ ฉะนั้น ที่ประชุมฯ ครั้งนี้ จึงกําหนดจะเชิญผู้นําประเทศอาเซียนท่านหนึ่งมาเสวนากับ CEO ของบริษัทจีน ซึ่งมีประเด็นว่าจะส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนขณะรับมือกับวิกฤตการเงินโลกอย่างไร

1 2