China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง

บทความพิเศษ
v มณฑลกานซูใช้เทคโนโลยีประยุกต์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา
v เจ้าหน้าที่ด้านการทะเลเรียกร้องไม่ควรลดการอนุรักษ์มหาสมุทรจากเหตุวิกฤติการเงินโลก
v จีนจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิผลรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ
v อุตสาหกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของจีนพัฒนาอย่างมั่นคง
v สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนเรียกร้องรัฐบาลให้ความสำคัญมากขึ้นกับการประหยัดพลังงานและลดมลพิษ
v การประชุมภูมิอากาศโลกครั้งที่ 3 กำหนดจะจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์
v จีนให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมๆ กับคงการเติบโตทางเศรษฐกิจ
v ในกระบวนการรับมือกับวิกฤติการเงินโลก จีนยังเร่งฝีก้าวเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยมลพิษให้น้อยลง
v ดาวเทียมขนาดย่อมสำรวจสิ่งแวดล้อมและเตือนภัยธรรมชาติของจีน
v การประชุมมหาสมุทรโลกเรียกร้องทั่วโลกร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล
v จีนประเดิมโครงการสำรวจใต้พิภพในวันคุ้มครองโลก
อ่านต่อ>>

จีนเพาะเลี้ยงปลา"จงหวาสูน" จำนวน 20,000 ตัว ได้เป็นครั้งแรก (P)
ข่าว
v นายหลี่เค่อเฉียงระบุ จีนกับสหรัฐฯ ควรกระชับความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 2009/10/23
v จีนจะออกใบรับรองผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ 2009/10/15
v ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 2009/10/14
v จีนเพาะเลี้ยงปลา"จงหวาสูน" จำนวน 20,000 ตัว ได้เป็นครั้งแรก (P) 2009/10/09
v จีนเร่งกําหนดแผนการแก้ปัญหามลพิษจากโลหะหนัก 2009/10/03
v อัตราประหยัดพลังงานต่อปีของจีนมากว่า 3% 2009/10/03
v เลขาธิการฝ่ายปฏิบัติการเรียกร้องให้การประชุมเจรจาระหว่างประเทศว่า้ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบรรลุผลอย่างแท้จริง 2009/10/02
อ่านต่อ>>
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ภาคใต้ของจีนประสบภัยแล้ง ประชาชนนับ 10 ล้านคนขาดแคลนน้ำดื่มลำบาก(ภ)
• ปักกิ่งกำหนด "วันปฏิบัติการประหยัดพลังงาน"(ภาพ)
More>>