China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-04-24 13:03:52    
ประธานาธิบดีจีนตรวจเยี่ยมที่มณฑลซานตุง (P)

Xinhua

      

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายหู จิ่นเทา เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน ประธานคณะกรรมการการทหารส่วนกลางจีนตรวจเยี่ยมที่เมืองจี่หนานและเมืองชิงเต่ามณฑลซานตุง นายหู จิ่นเทากล่าวว่า ปัจจุบัน จีนกำลังรับมือกับผลกระทบของวิกฤตการเงินโลกและรักษาให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและค่อนข้างเร็ว คณะกรรมการระดับต่างๆ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจำเป็นต้องมีความมั่นใจอย่างเด็ดเดี่ยว ไม่กลัวความยากลำบาก ทำการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและรักษาความมั่นคงให้ดี สร้างผลงานที่ดีเพื่อต้อนรับวันครบรอบการสถาปนาประเทศจีน 60 ปี

      

Min/Dan