China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-05-04 17:39:00    
จาก"เยาวชน 4 พฤษภา"มาถึง"เยาวชนยุครังนก"

cri

ในมหาวิทยาลัยปักกิ่งของจีน มีรูปแกะสลักและรูปปั้นที่ประกอบด้วยภาษาอังกฤษ D S และลูกบอล ซึ่ง D หมายถึงประชาิธิปไตย(Democracy) S หมายถึงวิทยาศาสตร์(science) ส่วนลูกบอลหมายถึงโลก รูปแกะสลักและรูปปั้นดังกล่าวนี้หมายถึงประชาธิปไตยกับวิทยาศาสตร์เป็นเสาหลักของการพัฒนาโลกปัจจุบัน

ที่ประเทศจีน เริ่มตั้งแต่"ขบวนการ 4 พฤษภา"ที่เกิดขึ้นเมื่อ 90 ปีก่อน ได้แสวงหาและสร้างกระแสนิยมประชาธิปไตยกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นแนวคิดที่สําคัญของวัฒนธรรมสมัยใหม่ในปัจจุบัน ย้อนอดีตไปในขณะนั้นเมื่อข่าวเกี่ยวกับฝรั่งเศสกับเยอรมันซึ่งเป็นประเทศแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะโอนผลประโยชน์ที่ได้รับในมณฑลซานตงของจีนให้แก่ญี่ปุ่นนั้นแพร่สะพัดมาถึงจีนแล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมปี 1919 นักศึกษาหลายพันคนจากมหาวิทยาลัยสิบกว่าแห่งของกรุงปักกิ่งซึ่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยปักกิ่งด้วยได้จัดการเดินขบวนประท้วงอย่างมโหฬาร กลายเป็นการเคลื่อนไหวรักชาติต่อต้านจักรวรรดินิยม ขบวนการดังกล่าวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการเยาวชนจีน วันที่ 4 พฤษภาคมจึงถูกกําหนดให้เป็นเทศกาลเยาวชนจีน

ในช่วง 90 ปีหลังจาก"ขบวนการ 4 พฤษภา"เกิดขึ้น ไม่ว่าในยุคสงครามที่มุ่งมั่นในเอกราชของประชาชาติ ยุคบุกเบิกกิจการในช่วงต้นของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือยุคปฏิรูปเปิดประเทศ เยาวชนจีนล้วนได้สร้างคุณูปการเด่นชัดต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อความก้าวหน้าของประชาชาติและสังคม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ขณะเดียวกันก็เพื่อแสดงค่านิยมส่วนตัว พวกเขาได้ปลดแอกแนวคิดเก่า กล้าที่จะแสวงหา กล้าที่จะสร้างสรรค์ใหม่

ทุกวันนี้เป็นยุคที่เยาวชนจีนได้รับผลจากการปฏิรูปเปิดประเทศ ขณะเดียวกันก็เป็นยุคที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่งต่อผลสําเร็จที่จีนได้รับจากการพัฒนา เมื่อปี 2008 ที่จีนเกิดเหตุไม่ปกติหลายเรื่อง เยาวชนจีนได้ทําให้ทั่วโลกตะลึง ขณะการส่งต่อคบเพลิงศักดิ์สิทธิ์งานกีฬาโอลิมปิกปักกิ่งถูกกลุ่มที่"ต้องการแบ่งแยกให้ทิเบตเป็นเอกราช"ขัดขวาง เยาวชนจีนได้ริเริ่มขบวนการ"ต่อต้านกลุ่มที่ต้องการให้ทิเบตเป็นเอกราช"และ"คุ้มครองคบเพลิงศักดิ์สิทธิ์"ทางอินเตอร์เน็ต ให้ทั่วโลกได้ยินเสียงของเยาวชนจีน หลังจากเกิดแผ่นดินไหวเวิ่นชวน"12 พฤษภา"แล้ว เยาวชนพากันบริจาคโลหิต บริจาคเงิน แย่งกันเป็นอาสาสมัคร แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในช่วงจัดงานกีฬาโอลิมปิกปักกิ่ง พวกอาสาสมัครเยาวชนก็ได้ทําให้ทั่วโลกได้เห็นโฉมหน้าที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและเปิดเผย เล็งผลเลิศต่อความพยายามของ"เยาวชนที่เกิดในช่วงทศวรรษ 1980"และ"เยาวชนที่เกิดในช่วงทศวรรษ 1990" พวกเขาจึงถูกเรียกว่าเป็น"เยาวชนยุครังนก" รังนกเป็นสนามกีฬาหลักของงานกีฬาโอลิมปิกปักกิ่ง

แม้ว่า"ขบวนการ 4 พฤษภา"ผ่านไป 90 ปีแล้ว แต่"เจตนารมณ์ 4 พฤษภา" ที่ยืนหยัดแนวคิด"รักชาติ รักความก้าวหน้า รักประชาธิปไตยและรักวิทยาศาสตร์"ยังไม่ล้าสมัย ด้วยการพัฒนาตามยุคสมัย จึงมีเนื้อหาสาระใหม่ๆ เข้าไปด้วย ปัจจุบัน วิสัยทัศน์ของเยาวชนจีนกว้างไกลยิ่งขึ้น มีแนวคิดที่เปิดเผยยิ่งขึ้น พวกเขาให้ความสําคัญต่อการพัฒนาตัวเอง ประเทศและทั่วโลกอย่างสมานฉันท์ จาก"เยาวชน 4 พฤษภา"มาถึง"เยาวชนยุครังนก" ยุคสมัยเปลี่ยนแปลง ภาพพจน์ของเยาวชนจีนก็มีการเปลี่ยนแปลง แนวคิดเปลี่ยนแปลง แต่ความคิดเห็นเกี่ยวกับเสรีภาพของประชาชาติ ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ความก้าวหน้าของสังคมไม่ได้เปลี่ยนแปลง