China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-08-04 17:02:06    
ทุกสิ่งล้วนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน

cri
     ตั้งแต่มีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ 60 ปีที่แล้วเป็นต้นมา ระบอบการเมืองของจีนได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยถือหลักการพื้นฐานผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งสูงสุด ไม่ว่าระบอบการเมืองพื้นฐานของจีน หรือระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่นปัจจุบัน ล้วนกำหนดให้ผลประโยชน์และเจตนารมณ์ของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก

      เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 60 ปีก่อน ประธานเหมาเจ๋อตุงประกาศบนหอพลับพลาเทียนอันเหมินกรุงปักกิ่งว่า "รัฐบาลประชาชนกลางสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดตั้งขึ้นแล้ว" ตั้งแต่นั้นมา พรรคคอมมิวนิสต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจีนส่วนใหญ่กลายเป็นพรรครัฐบาล เป็นตัวแทนประชาชนในการใช้อำนาจบริหารประเทศ

      ทำอย่างไรจึงจะสามารถทำให้อำนาจรัฐที่เกิดใหม่นี้สามารถกลายเป็นตัวแทนผลประโยชน์ประชาชนตลอด ก่อนสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เหมาเจ๋อตุงก็เริ่มคิดคำตอบสำหรับปัญหานี้ เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 1945 เหมาเจ๋อตุงเคยคุยกับนายหวง เหยียนเผย บุคคลสังกัดประชาธิปไตยชื่อดังของจีน นายหลี่เซิ่นหมิงรองผู้อำนวยการสภาสังคมศาสตร์จีนกล่าวทบทวนเรื่องนี้ต่อผู้สื่อข่าวว่า

      "นายหวง เหยียนเผยกล่าวว่า ประวัติศาสตร์ทุกยุคทุกสมัย ล้วนมีช่วงที่เจริญรุ่งเรือง แต่ในที่สุดต้องล่มสลาย ไม่มียุคสมัยใดสามารถพ้นวัฎจักรนี้ได้ ประธานเหมาตอบว่า เราเจอทางใหม่แล้ว ซึ่งสามารถสลัดพ้นจากวัฎจักรนี้ได้ นั่นคือ มีแต่ให้ประชาชนตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล รัฐบาลจึงต้องเอาจริงเอาจัง มีแต่ให้ทุก ๆ คนมีส่วนรับผิดชอบ พรรคและรัฐบาลจึงจะไม่ล่มสลาย"

      วิธีใหม่ที่ประธานเหมากล่าวถึงนั้นกลายเป็นจริงขึ้นหลังจากสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่นาน เดือนกันยายนปี 1954 ที่กรุงปักกิ่งได้จัดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนครั้งที่ 1 ที่ประชุมประกาศรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกำหนดอย่างชัดเจนว่า อำนาจทั้งหมดของสาธารณรัฐประชาชนจีนล้วนเป็นของประชาชนจีน

      ช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจจีนพัฒนาและประสบผลคืบหน้าใหญ่หลวง และสร้างระบบเศรษฐกิจการตลาดขึ้น กฎหมายและข้อบังคับด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดดเด่นยิ่งขึ้น ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยระบบการตลาดเพียงอย่างเดียว ดังนั้น กิจการการเมืองต่าง ๆ ของจีน ซึ่งรวมถึงการนิติบัญญัติ ก็ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

      ต้นปี 2009 นายอู๋ปังกั๋วประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานนิติบัญญัติของจีนได้กล่าวเน้นความสำคัญของการแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนว่า

      "การยืนหยัดถือมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ผลักดันการแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นภารกิจสำคัญของคณะกรรมการประจำสภา ฯ ระหว่างการทำงาน ต้องให้การนิติบัญญัติผสมผสานกับการตรวจสอบ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทำให้การดำเนินงานของสภา ฯ ใกล้ชิดกับประชาชนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"

      ยกตัวอย่าง เมื่อปี 2008 คณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนได้พิจารณาและผ่านร่างกฎหมาย 9 ฉบับ ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึง "กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของอาหาร" "กฎหมายว่าด้วยการประกันคนพิการ" เป็นต้น ปี2009นี้ ยังจะพิจารณาตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนหลายฉบับ อาทิ "กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม"และ "กฎหมายว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางสังคม" เป็นต้น ส่วน "กฎหมายว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สิน"ที่ได้เห็นชอบไปเมื่อ 2ปีก่อนนั้น ทำให้ทรัพย์สิน ส่วนตัวของพลเมืองมีความสำคัญเท่าเทียมกับทรัพย์สินส่วนรวม

(Min/Lin)