China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง


จัดงานราตรีเปิดฉากเทศกาลศิลปะเพลงพื้นเมืองนานาชาติหนานหนิงครั้งที่ 11 (P)
More>>
หัวข้อพิเศษ
v เขตปกครองตนเองกวางสีให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนชาติส่วนน้อย
v การเตรียมงานมหกรรมจีน-อาเซียนดำเนินอย่างราบรื่น
v ความร่วมมือแพนอ่าวเป่ยปู้จะพัฒนากลายเป็นช่องทางใหม่ของความร่วมมือจีน-อาเซียน
v นักธุรกิจมองอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองหนันหนิงในแง่ดี
More>>
ข่าว
v สถานีโทรทัศน์กวางสีทำความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ของประเทศอาเซียน 2009/10/26
v จัดงานราตรีเปิดฉากเทศกาลศิลปะเพลงพื้นเมืองนานาชาติหนานหนิงครั้งที่ 11 (P) 2009/10/21
v เมียนม่าร์จะจัดตั้งสถานกงสุลที่เมืองหนานหนิง 2009/10/20
v ผลการประกวดทูตมารยาทของจีน-อาเซียนประจำปี 2009 (P) 2009/10/13
v การประชุมอภิปรายสุดยอดว่าด้วยการแพทย์แผนโบราณและยาสมุนไพรจีน-อาเซียนประจำปี 2009 จะจัดขึ้นที่เมืองหนานหนิงในปลายเดือนตุลาคม 2009/10/13
v การประชุมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมจีน – อาเซียนครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นที่เมืองหนานหนิง 2009/10/12
More>>
• นัดกันที่งานมหกรรมจีน-อาเซี่ยนตอนปลาย
• นัดกันที่งานมหกรรมจีน-อาเซี่ยนตอนต้น
• กว่างซี --- ดินแดนแสนงามและเต็มไปด้วยมนต์เสนห์ตอนต้น
• กว่างซี --- ดินแดนแสนงามและเต็มไปด้วยมนต์เสนห์ตอนปลาย
• ประเ้ภณีนิยมที่มีสีสันหลากหลายของชนชาติส่วนน้อยในกว่างซีตอนต้น
• ประเ้ภณีนิยมที่มีสีสันหลากหลายของชนชาติส่วนน้อยในกว่างซีตอนปลาย
• ท่องเที่ยวเขตเขาเขียวน้ำใสตอนต้น
• ท่องเที่ยวเขตเขาเขียวน้ำใสปลาย
• นิทานฝั่งทะเลสาปเซียงซือตอนต้น
• นิทานฝั่งทะเลสาปเซียงซือตอนปลาย
กิจกรรมประกวดความรู้เกี่ยวกับเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซีเรื่อง"กว่างซี-ดินแดนแสนงามและเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์"
ฟังเพลงของกว่างซี สัมผัสเสน่ห์ของกว่างซี
• มอบเพลงชาวเขาแก่ญาติมิตร
• เพลงรักน่าโพ
• เดือนสาม เสียงเพลงแผ่วพริ้วถิ่นชาวจ้วง
• เพลงโต้ตอบ
• วันที่สามเดือนสาม
• รักประเทศจีนของเรา
More>>