China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2004-08-10 16:57:10    

สถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ของจีน

ประจำราชอาณาจักรไทย


cri

สถานทูตจีนประจำราชอาณาจักรไทย

EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN THAILAND

Add: 57 RACHADAPISAKE ROAD HUAY KWANG, BANGKOK 10310, THAILAND

Tel: +66-2-2457044

Fax: +66-2-2468247

 

สถานกงสุลใหญ่ของจีน ณ สงขลา

CONSULATE-GENERAL OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN SONGKHLA

Add: NO.9, SADAO ROAD, AMPUR MUANG,SONGKHLA 90000

Tel: 326793/326794/325045/322034/323772

E-mail: CGPRCSK@HADYAI.LOXINFO.CO.TH

 

 

สถานกงสุลใหญ่ของจีน ณ เชียงใหม่

CONSULATE-GENERAL OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN CHIANGMAI

Add: 111 CHANGLO ROAD, HAIYA DISTRICT, CHIANGMAI, THAILAND 50100

Tel:  +66-53-276125/272197/200424

Fax:  +66-53-274614

E-mail: CGPRCCM@LOXINFO.CO.TH