China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง

ข่าว
v ผู้เเทนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชเดินทางถึงสิบสองปันนา 2009/10/30
v โจรสลัดโซมาลีจี้เรือประมงไทยลำหนึ่ง 2009/10/30
v ไทยถอดยศเเละริบเครื่องราชอิสริยภรณ์ทักษิณ ชินวัตร 2009/10/29
v คนไทยประท้วงฮุน เซนให้ทักษิณอยู่ที่กัมพูชา 2009/10/29
v กระทรวงสาธารณสุข คาด 2 สัปดาห์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จากสหรัฐอเมริกาเข้าไทย 2009/10/28
v นายกรัฐมนตรีไทยชื่นชมอย่างสูงต่อการจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 2009/10/23
v ผู้แทนแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติยื่นหนังสือถึงผู้นําที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน 2009/10/23
อ่านต่อ>>

จัดการแสดงการบินของเครื่องบินธันเดอร์ เบิร์ด สหรัฐฯที่กรุงเทพฯ (P)
บทความ
• บทสัมภาษณ์นักธุรกิจไทยที่มาร่วมงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ 6 2009/10/23
• ตลาดขายส่งสินค้าผลิตผลทางการเกษตรซินฟาตี้ของปักกิ่งพยายามขยายความร่วมมือกับต่างประเทศ 2009/10/06
• เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯปี 2552 เริ่มขึ้นที่กรุงเทพฯ (P) 2009/09/25
• อดีตประธานรัฐสภาไทยจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนต่อไป 2009/09/18
อ่านต่อ>>
ภาพข่าวอื่น ๆ

จัดการแสดงการบินของเครื่องบินธันเดอร์ เบิร์ด สหรัฐฯที่กรุงเทพฯ (P)

ชาวจีนเลือกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็น ๑ ใน๑๐ มิตรชาวต่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญที่สุดต่อจีน (P)

สวนสัตว์เชียงใหม่เตรียมจัดงานวันเกิดให้หลินฮุ่ย (P)

ไทยตกลงใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร เพื่อรับมือกับการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดง (P)
อ่านต่อ>>
v สะพานมิตรภาพจีน-ไทย(20080204)
v สะพานมิตรภาพจีน-ไทย(20080128)
v สะพานมิตรภาพจีน-ไทย(20080121)
v สะพานมิตรภาพจีน-ไทย(20080114)
v สะพานมิตรภาพจีน-ไทย(20080107)
v สะพานมิตรภาพจีน-ไทย(20071231)
v สะพานมิตรภาพจีน-ไทย(20071224)
อ่านต่อ>>