China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง

ข่าว
v รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ระบุ ประเด็นหลักของการประชุมสุดยอดอาเซียนรวมถึงการเพิ่มการเชื่อมต่อกับอินเดียและจีน 2009/10/21
v จัดการประชุมประสานงาน โครงการแลกเปลี่ยนการบริการทางพลเรือนระหว่างไทยและสิงคโปร์ครั้งที่ 9 ที่สิงคโปร์ 2009/10/15
v นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยยอดเยี่ยมของจีนเปิดขึ้นที่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต 2009/10/13
v นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เรียกร้องประเทศต่างๆเสริมความร่วมมือเพื่อปราบปรามการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ 2009/10/13
v เส้นทางคมนาคมทางบกสายหนานหนิง-สิงคโปร์จะเปิดเดินรถตลอดสายภายใน 6 ปี 2009/10/09
อ่านต่อ>>

รองนายกรัฐมนตรีจีนพบปะักับลี กวน ยู (P)
บทความพิเศษ
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเอเชีย-แปซิฟิกหารือการรับมือกับความมั่นคงส่วนภูมิภาคที่สิงคโปร์ สัปดาห์ทรัพยากรน้ำโลกจัดขึ้นที่สิงคโปร์
ผู้บริโภคชาวสิงคโปร์นิยมสินค้าจีน การประชุมสัมมนาความปลอดภัยและสุขภาพระหว่างประเทศจัดที่สิงคโปร์
อ่านต่อ>>
v เปิดการประชุม ของคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างจีนกับสิงคโปร์จครั้งที่ 6 (P)
v ผลสำรวจปรากฎว่าชาวสิงคโปร์ซื้อของทางอินเตอร์เน็ตมากที่สุดในเขตเอเชียแปชิฟิก(ภ)
อ่านต่อ>>