China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2006-03-02 18:43:42    
ไปเยือนเขตอายุยืนของมณฑลไหหลำ

cri

มณฑลไหหลำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจีน ไปเที่ยวไหหลำในช่วงฤดูหนาวในยามที่ภาคเหนือปกคลุมด้วยหิมะ และน้ำแข็งน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะคะ เพราะอากาศที่นั่นประมาณ 20กว่าองศาเซลเชียส เหมาะสำหรับไปหลบหนาว แน่นอน เขาเขียว น้ำใส ทะเลสวย หาดทรายนุ่มของไหหลำยังจะทำให้ท่านประทับใจเป็นอย่างยิ่งด้วย แต่ท่านทราบไหมว่า มณฑลไหหลำยังมีพื้นที่แห่งหนึ่งเรียกว่า เขตอายุยืน ในรายการ"พาเที่ยวจีน"วันนี้ ดิฉันขอนำท่านไปเยือน เขตอายุยืนของมณฑลไหหลำค่ะ

"เขตอายุยืน"ของมณฑลไหหลำก็คือเขตหนันซันของเมือง ซานย่า หนันซันเป็นภูเขาใต้สุดของจีน มีต้นDracaena cambodianaมากกว่า3หมื่นต้น ซึ่งต้นไม้ชนิดนี้สามารถอยู่ได้6พันปี เป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืน ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ส่วนใหญ่มี อายุยืน ตามผลการสำรวจสำมะโนประชากรทั่วประเทศครั้งที่สาม ปรากฏว่า เขตหนันซันมีประชากร2หมื่นกว่าคน คนชราอายุมากกว่า90ปีก็มีมากกว่า800คน ในสายตาของชาวไหหลำ หนันซันเป็นภูเขาแห่งสิริมงคลและมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอายุยืน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวไหหลำเกิดความภาคภูมิใจ พวกเขาจึงพูดกันว่า"ถ้าไม่ไปหนันซันก็เท่ากับไปไม่ถึง ไหหลำ"

หนันซันตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของเมืองซานย่า จัดเป็น เขตท่องเที่ยงทางวัฒนธรรมเมื่อเดือนเมษายนปีค.ศ.1998 มีเนื้อที่50 ตารางกิโลเมตร โดยมี1ใน4เป็นน้ำทะเล ภายในเขตนี้ท่านจะพบทั้ง วัฒนธรรมทางด้านนิเวศวิทยา วัฒนธรรมที่ทำให้คนมีอายุยืนและวัฒน ธรรมทางศาสนาที่มีมาแต่ดั้งเดิม จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและ ชาวต่างประเทศมากมาย นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของมณฑลไหหลำช่วยเพิ่มสีสันและความหลากหลายให้แก่กิจการท่องเที่ยวของจีนไม่น้อย

เพราะเหตุใด หนันซันจึงกลายเป็นเขตอายุยืนหรือคะ ตามข้อมูลที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ แถบหนันซันเคยเป็นป่าดิบ เมื่อ100กว่าปีก่อน ในบริเวณนี้มีต้นไม้ใหญ่เขียวชอุ่ม เขาเขียวน้ำใส ต่อมามีอยู่ช่วงหนึ่ง ป่าไม้ของหนันซันถูกโค่นไป เป็นส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่มีเพียงไม้พุ่มเท่านั้นพืชมากมายหลายชนิด สูญพันธุ์ไป น้ำและดินถูกกัดเซาะพังทลายหายไป โชคดีที่ต้น Dracaena cambodiana ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้อายุยืนยังคงมีชีวิตอยู่เป็นอย่างดี เนื่องจากว่า คนในสมัยนั้นเห็นว่า ไม้ชนิดนี้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ จึงไม่มีใครคิดไปโค่นทำลาย เพื่อฟื้นฟูภาวะนิเวศน์ของเขตหนันซัน รัฐบาลท้องถิ่นได้จัดตั้งบริษัทเพื่อพัฒนาเขตหนันซันและตกลงจะ ดำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ภาวะนิเวศน์อย่างขนานใหญ่ อย่างทั่วด้าน และในหลายระดับตามพื้นที่ต่างๆของเขตหนันซัน จนถึงปัจจุบัน ได้ปลูกต้นไม้มากกว่า230ชนิด โดยมีต้นขนาดใหญ่15,000ต้น ต้นไม้เล็กและไม้ดอกหลายแสนต้น และปลูกหญ้ามากกว่า3แสนตารางกิโลเมตร ทำให้ระบบนิเวศน์ของ หนันซันมีความหลากหลายและมีความมั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งโรงงานบำบัดน้ำเสียที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้800ตันต่อวัน เพื่อเอาน้ำที่ได้รับการบำบัดแล้วไปรดต้นไม้ต้นหญ้า พร้อมกันนี้ งานอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธ์ุพืชที่ใกล้จะสูญพันธ์ุก็ดำเนินไปพร้อมกัน รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมความสูง 108 เมตรก็ได้ก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้วที่เขตหนันซันเมื่อวันที่21เมษายนค.ศ.2004ถือเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมกลางทะเลที่มีความสูงที่สุดในโลก

ท่านผู้ฟังคะ ชาวจีนมักจะใช้คำอวยพรว่า"ขอให้อายุยืน เหมือนภูเขาหนันซัน" ดิฉันหวังว่า คำอวยพรนี้จะอยู่เคียงคู่กับหนันซัน ภูเขาหนันซันจะไม่ถูกทำลายอีกและมีต้นไม้มากขึ้น ถ้ามีโอกาส ขอต้อนรับท่านไปเที่ยวไหหลำ ไปสัมผัสดินแดนอันสะอาดบริสุทธิ์ผืน นี้ค่ะ