China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง

ข่าว
v ความสง่างามของพื้นที่ดินแดงในเขตตงชวนเมืองคุนหมิงในฤดูใบไม้ร่วง 2009/10/15
v มณฑลยูนนานเร่งแก้ไขปัญหาการสูญเสียน้ำและดิน 2009/09/07
v เมืองคุนหมิงพยายามสร้างให้เป็นเมืองแห่งพิพิธภัณฑ์ (P) 2009/08/31
v ปริมาณผลผลิตต่อไร่ของ ซุเปอร์ข้าวพันธุ์ผสมที่ปลูกในมณฑลยูนนานมากถึง 2,200 กิโลกรัม (P) 2009/08/27
v ความร่วมมือระหว่างลาวและมณฑลยูนนานรักษาแนวโน้มที่ดี 2009/08/19
v ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างลาวกับมณฑลยูนนานมีแนวโน้มแห่งการพัฒนาที่ดี 2009/08/19
v จังหวัดเต๋อหงขยายการค้ากับเมียนมาร์ 2009/08/14
v ยูนนานจับกลุ่มค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนจีน-เมียนม่าร์ 2009/08/13
อ่านต่อ>>

ความสง่างามของพื้นที่ดินแดงในเขตตงชวนเมืองคุนหมิงในฤดูใบไม้ร่วง
อ่านต่อ>>
บทความพิเศษ
v เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนจะผลักดันให้สิบสองปันนานำหน้าการเปิดสู่ภายนอกของมณฑลยูนนาน
v ต้าหลี่---เมืองวสันต์อีกแห่งของมณฑลยูนนาน
v มณฑลยูนนานของจีนเตรียมจัดประชุมฟอรั่มท่องเที่ยวจีน-อาเซียน
v การซื้อขายสินค้าโดยเงินหยวนจะทําให้การค้าระหว่างมณฑลยูนนานของจีนกับอาเซียนมีความคล่องตัวยิ่ง
v มณฑลยูนนานกับอาเซียนร่วมกันพัฒนากิจการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่น่ารอคอย
v บริษัทเครือข่ายไฟฟ้ามณฑลยูนนานพยายามส่งเสริมความร่วมมือพลังไฟฟ้าในอนุภูมิภาคแม่นํ้าโขง
v ยูนนานของจีนให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมชนชาติส่วนน้อย
อ่านต่อ>>