China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2007-01-16 18:35:47    
ราคากลางของอัตราแลกเงินหยวนสร้างสถิติสูงสุดตั้งแต่ปรับอัตราแลกเงินหยวนเป็นต้นมา(ภาพ)

Xinhua

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า วันที่16 มกราคมนี้ ราคากลางของอัตราแลกเงินหยวนสูงถึง1ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อ7.7895หยวนเหรินหมินปี้ สร้างสถิติสูงสุดตั้งแต่ได้มีการปฏิรูปกลไกอัตราการแลกเงินหยวนเป็นต้นมา

นี่หมายถึงว่าตั้งแต่มีการปฏิรูปกลไกอัตราแลกเงินหยวนเป็นต้นมา ราคาของเงินหยวนได้เพิ่มขึ้นเกิน4.1%

นับตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมา คู่ขนานไปกับนโยบายการปฏิรูปอัตราแลกเิงินหยวนของจีนประกาศออกใช้เรื่อยๆ อัตราแลกเงินหยวนมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ตลาดนับวันมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้น อัตราแลกเงินหยวนสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดมีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

(Ren)